---

30 Mei 2017

---

Nuus

Staatskaping – Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke se verslag

"Wat ons sien, oortuig ons dat die regering alle morele legitimiteit verbeur het." So lui ’n verslag van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) oor ’n proses waarin hulle geluister het na mense wat wou praat oor korrupsie in regerings­kringe. Die SARK het ’n ope uitnodiging aan mense gerig om met hulle daaroor te kom praat nadat twee prominente ANC-lede ... Lees verder

Sewe ondermynende tendense

Uit al die getuienis tot hulle beskikking identifiseer die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke sewe maniere waarop die president se magselite die staat ondermyn. Hulle verkry beheer oor staatsbates deur die ka­ping van ondernemings in staatsbesit. Dit doen hulle deur gedurig die strukture waardeur hierdie ondernemings beheer en bestuur word, te verswak. Die SARK noem voorbeel­de van mense wat laat gaan is … Lees verder

Gewone lidmate moet die verhoudinge bou

Gewone lidmate moet die verhoudinge bou

– Danie Mouton

"Gewone lidmate is die mense wat op spontane en die mees gemaklike maniere nuwe geloofsgemeenskap met buitestanders skep, en moet daarom onbelemmerd ruimte kry om dit te doen," het dr Michael Moynach, tydens ’n konferensie oor die beliggaming van God se sending in die wêreld in Stellenbosch gesê. Moynach, ’n teoloog uit die Verenigde Koninkryk, is deel van die Fresh ... Lees verder

Invloed laat jou dink oor hoe ons moet kerk wees

Invloed laat jou dink oor hoe ons moet kerk wees

– Neels Jackson

Hoe beïnvloed die Heilige Gees die kerk? En hoe gebruik die Gees die kerk om die gemeenskap te beïnvloed? Met Pinkster in gedagte was dit die soort vrae waaroor dr Zander van der Westhuizen van die NG ge­meen­te Tygerpoort in Pretoria nagedink het. Toe skryf hy ’n musiekblyspel daaroor, en hy noem dit Invloed. Vanjaar, met Pinkster, bring die gemeente ... Lees verder

SARK vra gebedskringloop vir SA

– Conette le Roux

Deurdrenk ons land met gebed! Dít is die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) se ernstige versoek aan gemeentes en geloofsgemeenskappe in Suid-Afrika. Die versoek kom nadat die SARK onlangs ʼn staatskapingsverslag bekend gestel het. Christene word opgeroep om te bid “vir die belofte van ʼn postapartheid-Suid-Afrika”. “Die belofte” word op resources.christians.co.za verduidelik as “’n regverdige, versoende en gelyke samelewing, vry … Lees verder

Skepping, mense is belangrik

Skepping, mense is belangrik

– Neels Jackson

"Ons is bly. God se skepping is belangrik en God se mense is belang­rik." So sê dr Gustav Claassen, algemene sekretaris van die NG Kerk, oor die hofuitspraak waarin daar voorlopig ’n stokkie gesteek is voor die Suid-Afrikaanse regering se planne met kernkrag. Die NG Kerk is lid van die South African Faith Communities Environmental Institute (Safcei), die klein organisasie … Lees verder

Missionaliteit en spiritualiteit moet hande vat

– Conette le Roux

Andrew Murray sou baie bly gewees het dat die fokus op missionale spiritualiteit val. So het dr Breda Ludik, predikant van die NG gemeente Helderberg, op 9 Mei (Murray se geboortedag) by die Hugenote Kollege op Wellington gesê. Die geleentheid was die eerste Andrew Murray-gedenkgesprek wat saamval met die 100-jarige her­denking van dié kerkman se dood. Die gedenkgesprek sal voortaan … Lees verder

Hier kan mense in God se teenwoordigheid wees

– Jacobie M Helena

"Mense in ons land het die behoef­te aan ’n konneksie met God. ’n Behoefte tot verootmoediging, herlewing, meelewing met ons naaste en ’n diepe ervaring met God." Só sê ds Nelis Janse van Rensburg, moderator van die Algemene Sinode van die NG Kerk, by die amptelike bekendstelling van die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit wat op 9 Mei 2017 plaasgevind … Lees verder

Andrew Murray het geglo én gedoen

Andrew Murray het geglo én gedoen

– Jacobie M Helena

"Andrew Murray het baie oor spiritualiteit geskryf, maar hy het óók instellings gestig. Hy het iets verstaan van wat in jou binnekamer aangaan moet ooreenstem met wat op straat gebeur." Só merk dr Frederick Marais op tydens die Andrew Murray-Desmond Tutu-gesprek wat op 7 Mei by die NG Moedergemeente in Wellington plaasgevind het. Vanjaar het dr Coenie Burger en Marais … Lees verder

‘Die kerk help ons nie’

Vrystaatse jongmense voel dat die kerk nie vir hulle die voorbeeld skep wat hulle toerus vir die nuwe uitdagings wat hulle die hoof moet bied nie. Dit het geblyk uit gesprekke met die jeug op die eer­ste jeugkongres wat JONK Vrystaat op 5 en 6 Mei by die gemeente Hugenoot in Bloemfontein gehou het. Die mikpunt van die kongres was … Lees verder

Kerke kan nou begin verenig

– Neels Jackson

Ná dekades se gesukkel kan kerkhereniging nou konkrete gestalte begin kry. Boonop kan dit gebeur sonder om enigiemand te dwing wat nie gereed is daarvoor nie, maar met ruimte om te beweeg vir dié wat wil. Dit kan ook nou "van onder af" gebeur soos wat soms in die verlede gevra is, maar wat nie vroeër moontlik was nie. Die … Lees verder

Andrew Murray-pryswenners ‘het gekry om te gee’

– Conette le Roux

"Jy is geseënd om te seën. Jy het gekry om te gee. Jy leef om jouself as ’n offer te gee." So het Annalise Wiid gesing by die geleentheid van die toekenning van die Andrew Murray-pryse vir 2017. En dit was gepas, want die aand het juis erkenning gegee aan mense wat gawes ontvang het, dit tot eer van God … Lees verder

Tik-tik lei Frans die kinders na onafhanklikheid

Tik-tik lei Frans die kinders na onafhanklikheid

– Conette le Roux

"Hallo, ek is Siwapiwe." So kom sê ’n graad­twee-leerling van die Ath­­­lone Skool vir Blindes in Bellville vir dr Frans Moolman (61). Frans is lidmaat van die NG gemeente Hottentots-Holland in Somerset-Wes. Hy is ook die "oë" vir leerders van die Athlone Skool vir Blindes wanneer hulle die eer­ste keer in die openbaar moet stap. Die af­gelope 37 jaar al … Lees verder

---

Artikels

As deurstap jou deurdring

As deurstap jou deurdring

Die landskapkunstenaar Strijdom van der Merwe het op Woensdag 1 Maart 2017 ’n groot kunswerk voor die Fakulteit Teologie se hoofingang op Stellenbosch opgerig. Woensdagnag, 8 Maart, het ’n stormsterk suidoostewind die kunswerk verniel en moes dit om veiligheidsredes verwyder word. ANNALISE WIID was bevoorreg om te gaan "deurstap" voor die wind begin waai het. Lees verder

Nico de Klerk se lang reis

Dr Nico de Klerk het onlangs sy doktorsgraad aan die Universiteit van Pretoria onder leiding van prof Cas Wepener verwerf met ’n studie oor pelgrimstogte en gereformeerde liturgiese praktyk. Maar dit het meer as ’n studie geword. Vir Nico is die lewe ’n pelgrims­tog. Hy het met NEELS JACKSON gesels. Lees verder

Om met die kerk hof toe te gaan

Om met die kerk hof toe te gaan

’n Groep van 11 lidmate oorweeg om hof toe te gaan oor die NG Kerk se besluite oor gay lidmate en die hantering van die besluite. Hiervoor word hulle soms nogal erg verkwalik. DR FRITS GAUM, vroeër skriba van die Algemene Sinode, mo­derator van die NG Kerk in Wes-Kaapland en redakteur van Kerkbode, is een van die 11. Hier stel hy sy perspektief op die saak. Lees verder

Anton boer met vlieë – ter wille van God se aarde

Anton Steenkamp (24) boer met vlieë. Dis deel van ’n ver­haal waarin geloof, vindingrykheid en die nood van die wê­reld belangrike elemente is. NICO SMIT vertel die storie. Anton Steenkamp is ’n meganiese ingenieur. Hy werk by die WNNR en is lidmaat van die NG gemeente Primrose-Oos. In 2014 is hy as top-ingenieurstudent in die land aangewys. Ook geen won­der … Lees verder

Liturgie, letterkunde en lewe loop saam

Liturgie, letterkunde en lewe loop saam

Prof Cas Wepener is ’n praktiese teoloog aan die Universiteit van Pretoria, maar hy skryf ook fiksie. NICO SMIT het met hom gesels. Lees verder

---

Redaksionele kommentaar

‘Ons en hulle’

‘Ons en hulle’

– Neels Jackson

In baie gemeenskappe waarbinne die kerk lewe, loop die spanning deesdae hoog. Dat huise op plekke afgebrand word en winkels geplunder word, is ’n verskriklike simp­toom van ’n diepliggende wantroue en vervreemding tussen "ons" en "hulle". Die evangelie is duidelik oor die rol van gelowiges in sulke situasies. Ons opdrag is … Lees verder

---

Jong stemme

Deur God kan ons liefhê

– Merí Schoeman

Ek het teologie gaan studeer omdat ek vas oortuig is God het my geroep deur Jeremia 1: "Jy moet gaan na wie toe Ek jou ook al stuur." Ek het nog altyd ’n groot liefde en passie vir God en sy Woord gehad. Ek is lief vir mense en dit was vir my opwindend om God in elke mens se … Lees verder

---

Verstaan die Bybel

Opstanding en lewe na die dood (2)

– Fanie Cronjé

In ’n brief in Kerkbode word vermeld dat ek in ’n vorige bydrae oor die tema van opstanding en lewe na die dood, nie die "OT-getuienis volledig op die tafel" sit nie. In dié verband word Job 19:25-26 en Psalm 16:10-11 genoem, terwyl daar ook vermeld word dat die tekste wat ek wel noem, nie bespreek word nie. Ruimte hier is … Lees verder

---

Kerk en kuns

Hoog bo alle magte

Hoog bo alle magte

– André Bartlett

Hemelvaart is waarskynlik die een Christelike fees wat deur die eeue soos ’n stiefkind behandel is. Dit het onder andere te doen met die feit dat dit baie moeilik is om rasioneel te verduidelik wat met Jesus se hemelvaart presies gebeur het. In ’n pre-moderne era was dit nog eenvoudig om Jesus se hemelvaart in ruimtelike sin te verstaan. Die … Lees verder

---

Op die kerkstoep

‘Ek bid dat hulle een sal wees’

– André Olivier

In die jaar van Reformasie 500 is goeie algemene verhoudinge tussen ons mense en tussen verskillende kerke een van ons groot fokusareas. Om groter geloofseenheid en samewerking tussen ge­loofs­gemeenskappe en kerke te bevorder en te vestig. Reformasie 500 roep onmiddellik die geskiede­nis van die reformasie, maar ook die verhouding tus­sen die Katolieke Kerk en die Protestantse kerke op. Ons sluit … Lees verder

---

Reformasie 500

Sing en dans ... omdat ons gereformeerd is!

Sing en dans ... omdat ons gereformeerd is!

– Johan van der Merwe

Een van die treffendste opmerkings wat prof Jürgen Moltmann gemaak het tydens sy onlangse besoek aan Suid-Afrika, was dat die Christendom ’n godsdiens van vreugde is – ’n godsdiens van sing en dans! Hy sê dat die kruis, wat oor pyn en lyding gaan, vir ewig ingebed staan tussen twee momente van onuitspreeklike vreugde: Jesus se geboorte en sy opstan­ding! … Lees verder

---

Gelowig en groen

– Anton Doyer

Vergelyk ons die aarde se bogrond met die mens se vel, lyk die pasiënt erg verweer. Vrugbare bogrond is onontbeerlik vir kosproduksie ten einde die groeiende bevolking te voed. Ironies is land­bou ’n groot bydraer tot gronderosie – iets wat kos­pro­duksie en voedselsekerheid aan bande lê. Oorbewerking en -beweiding en ontbossing lei tot woestynbekruiping. In Suid-Afrika spoel jaarliks sowat 3 … Lees verder

---

Vakatures

---

Briewe

Die kernverskil

Koot Bosman van Pretoria skryf:

Neels Jackson se samevatting ("Twee maniere om die Bybel te hanteer", Kerkbode 21 April 2017) van dr Chris van Wyk en dr James Kirkpatrick by die predikantekonferensie in KwaZulu-Natal beklemtoon net weer die groot verskil in Bybelinterpretasie wat van­dag oor die wêreld heen spanning in geloofsgemeenskappe skep.  In hierdie geval is die gay-verskynsel weer eens … Lees verder

Die opstanding

Dr Chris van Wyk van Somerstrand skryf:

Die rubriek "Opstanding en lewe na die dood" (Kerkbode, 21 April 2017) van Fanie Cronjé belig die konflik tussen OT-teoloë of daar ’n opstanding van die dooies in die Ou Testament verkondig word al dan nie. ’n Keu­se word gemaak dat: "ons ons kwalik voorstel dat dié opstan­dings­geloof met ons hedendaagse verstaan van … Lees verder

Verwysings na die Gnostiek

Dr Chris van Wyk van Somerstrand skryf:

Die artikel "Sy aan sy met Jesus" (Kerkbode, 21 April 2017) van André Bartlett belig en motiveer die verhaal en betekenis van Maria Magdalena nie net vanuit die Bybel nie, maar vanuit die "newelyn van die kerklike tradisie", die Gnostiek. Die herontdekking van die Gno­stiek word verheerlik en as ’n kritiek op die kerkli­ke … Lees verder

---

Resensies

The shack maak deur oop om God nuut te sien

The shack maak deur oop om God nuut te sien

– Frits Gaum

Hierdie fliek is gebaseer op William P Young se boek, The shack, waarvan uiteindelik meer as 10 miljoen kopieë verkoop is. Die fliek, soos die boek, het te doen met die diepste vrae van elke mens: Waar is God as ek ly? Gee God regtig om as slegte dinge met mense (selfs "goeie" men­se) gebeur? Dié vrae word in die boek en fliek op ’n heeltemal nuwe ma­nier benader. Lees verder

Oor genade wat vreugde bring

Oor genade wat vreugde bring

– Clem Marais

Yancey wonder in hierdie boek wat die kerk regtig te bied het aan ’n gebroke wêreld en vra hoekom Christene meermale die draers van slegte, veroordelende nuus aan buitestanders is, in plaas van goeie nuus. Genade word volgens hom verduister en hy gebruik onder meer vier algemene klagtes teen Christene wat in Christianity Today verskyn het as voorbeelde. Lees verder

---