---

20 Julie 2018

---

Nuus

Doornkloof se ‘straatgeloof’

Doornkloof se ‘straatgeloof’

– Neels Jackson

Dit is die verhaal van ’n moord wat ’n gemeenskap geruk het, maar ook van saamstaan, van deernis oor grense heen en van ’n nuwe soort omgee wat mense ontroer het. Dié gebeure het onlangs afgespeel in Doornkloof, ’n woonbuurt in Centurion. Vroeër was dit ’n wit woon­buurt, maar deesdae bly al meer mense van verskillende kleure daar. 

Lees verder

Ekumeniese dag bring soeke na vrede na vore

Ekumeniese dag bring soeke na vrede na vore

Teen die muur bokant die kansel van die NG gemeente Britstown in die Noord-Kaap, staan daar groot in hoofletters in die Hollands van die 18de eeu geskryf: "IN DEZE PLAATS ZAL IK VREDE GEVEN". Dié woorde het uit die geskiedenis geëggo toe die NG Kerk se ring van Hopetown op 9 Junie ’n ekume­niese dag aangebied het. 

Lees verder

---

Profiel

Louwtjie Bouwer wil vredeplase help vestig

Louwtjie Bouwer wil vredeplase help vestig

"Die evangelie veréis transformasie en versoening op plase in Suid-Afrika," sê afgetrede veranderingsbestuurder van Nedbank en voormalige kapelaan, Louwtjie Bouwer. Louwtjie het onlangs, in samewerking met AgriSA, ’n projek begin wat sosiale transformasiewerk op Suid-Afrikaanse plase doen. JACOBIE M HELENA berig. 

Lees verder

---

Hoofartikel

Die reënboog

Die reënboog

Vroeg in die 1990’s het aartsbiskop Desmond Tutu die term "reënboognasie" gemunt. Daarmee wou hy sê dat die mense van verskillende kleure hier aan die suidpunt van Afrika een nasie kan vorm. Die reënboog is ’n simbool wat baie vroeg in die Bybel voorkom. 

Lees verder

---

Gedagtes oor kerkwees

Jesus het in Afrika gebly

– Nelis Janse van Rensburg

Jesus Christus het in Afrika gebly. Trouens, daar is navorsers van sy geboortegeskiedenis wat meen dat Hy tot so lank as die eerste twee jaar van sy lewe op ons kontinent opgegroei het. Een van die eerste Christenbekeerlinge was uit Afrika: ’n Ethiopiër op ’n wa. Hy het die Pasga in Jerusalem gaan bywoon. 

Lees verder

---

Gelowig en groen

Gelowig en groen

Gelowig en groen

– Anton Doyer

Die radio-nuusberig vermeld kortliks dat by die COP12-byeenkoms, een van dié grootste in die naam van wilde diere, in Manila daarvan kennis geneem is dat die "groot katte" se oorlewingstatus nou "kwesbaar" is. Dit sluit die leeu in wat ons mos as die "koning" van die diereryk beskou. 

Lees verder

---

Skrifgebruik

Hoe verstaan ons die Bybel?

Hoe verstaan ons die Bybel?

Dié vraag oor die vertolking van die Bybel is die afgelope tyd weer ’n brandende kwessie in die NG Kerk. Kerkbode het die Algemene Taakspan vir Leer en Aktuele Sake (Atlas) gevra om in ’n reeks artikels uiteen te sit wat die kerk reeds daaroor besluit het. 

Lees verder

---

Verstaan die Bybel

So, waar of wat ís die koninkryk?

So, waar of wat ís die koninkryk?

– Marius Nel

In Lukas 4:43 verklaar Jesus, nadat die inwoners van Kapernaum Hom wou verhinder om hulle dorp te verlaat, dat Hy ook na ander dorpe moes gaan om die koninkryk van God daar te verkondig. Die insident laat die vraag ontstaan wat die koms van die koninkryk van God in ’n dorp in die praktyk sou beteken? 

Lees verder

---

Media

Boek vertel sendelinge se verhale

NAAMDRAERS VAN JESUS – WELLINGTON SE DONKIES Pieter Bingle (samesteller) Uitgewer: Christelike Lektuurfonds, 2018

Resensie deur Sarah Jane Wessels

Wat ’n verruklike verrassing is hierdie boek oor die Sendinginstituut in Wellington nie! Ek kon my oë nie glo nie. As dogter van ’n sendelingpredikant het ek diep respek ontwikkel vir die eerwaardes. 

Lees verder

Vier reëls vir internetgebruik

Vier reëls vir internetgebruik

Guillaume Smit

Dit blyk dat Suid-Afrikaners nie net op die land se paaie sukkel om goeie maniere aan die dag te lê nie. Volgens Microsoft, wat onlangs hulle tweede "Digital Civility Index"-verslag bekend gestel het, is ons gedrag op die digitale hoofweg net so sleg. 

Lees verder

---

Briewe

Is dit al wat die NG Kerk sê?

Is dit al wat die NG Kerk sê?

Ds Johannes Mouton van Table View skryf:

Met die lees van die berig, "Dis onnodig om die grond­wet te wysig – NG Kerk" (e-kerkbode, 15 Junie 2018), was ek aan die een kant dankbaar dat die kerk op hierdie manier ’n bydrae wil lewer tot die debat oor grondhervorming. Maar aan die ander kant was ek ook te­leurgesteld. 

Lees verder

Watter soort plastiek gebruik jy?

Watter soort plastiek gebruik jy?

Fanie Buys van Sasolburg skryf:

Ek verwys na ds Fay van Eeden se poging om ses weke sonder plastiek te leef, wat sy moeilik gevind het. Dit sal vanselfsprekend so wees, want haar uitgangspunt het die kern van die probleem gemis. 

Lees verder

---
---