Anton Doyer

Gelowig en groen

“Pas op,” sê Jesus, “en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want ’n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie” (Luk 12:15). Kenmer­kend van die verbruikersamelewing waarvan ons deel is, is gierigheid, dit wil sê die begeerte na meer goed.

Die voortgang van die verbruikersekonomie vereis dat mense steeds meer koop. Die reklamewese oortuig ons vin­dingryk dat geluk in die oorvloed van jou rykdom lê – presies waarteen Jesus waarsku.

Feit is dat jou besittings jóú kan besit, bedoelend daarmee dat jou hart so in beslag geneem word deur materiële rykdom dat daar nie meer plek is vir betekenisvolle, le­wensverrykende en kostelose(!) aktiwiteite nie, soos om: in die natuur en saam met vriende te ontspan, tyd met jou gesin te bestee … Gevolglik ontaard ons in eensame, angstige, selfs depressiewe wesens wat rondskarrel om geluk te vind en boonop grootskaalse ekologiese skade aanrig.

Gelowig en groen

Jesus se woorde “Waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees” vra na die belyning van ons lewensprioriteite met sy wil – ’n saak van die hart dus. Drie insigte is nodig vir die kweking van ’n eko-hart:

Eerstens, in die vreugde om vir die aarde te sorg. Sy voorsien onselfsugtig alles wat ons benodig om te leef: grond, water, suurstof, warmte, minerale – daarom is dit lou­ter vreugde om uit dankbaarheid aan haar terug te gee;

Dan, in die voorreg van roepingsvervulling. God plaas ons as sy verteenwoordigers in sy skepping – omgewingsorg is dus ’n onlosmaaklike praktiese deel van ons aan­bid­ding;

Laastens, in die verpligting teenoor komende geslagte. ’n Stukkie eko-wysheid lui: Ons beskik nie oor die aarde om daarmee te doen wat ons wil nie, nee, ons leen dit van die generasies ná ons om dit ongeskonde aan hulle terug te besorg.

Gelowig en groen

Welkom terug ná die afgelope feesseisoen waartydens jy hopelik goed gerus en ook ’n gawe ervaring in die natuur gehad het. Vandag begin ons ’n nuwe reis waarvan die mikpunt ’n persoonlike (dieper) betrokkenheid by om­ge­wingsorg is. Daarvoor is nodig:
1. Die kweking van ’n eko-hart. Daarmee word bedoel ’n grondige waardering vir die skepping en ’n verstaan van ons eie plek in die groter prentjie;
2. Die ontwikkeling van eko-oë en -ore, dit wil sê ’n fyn ekologiese ingesteldheid en raaksien van wat besig is om te gebeur in die skepping; en natuurlik
3. Geoefende eko-hande en -voete, dit wil sê ’n aktiewe persoonlike betrokkenheid by omgewingsorg ten einde ’n verskil te maak.

Nou ja, hier gaan ons, maak vas jou sitplekgordel – mag dit ’n opwindende rit vir ons almal tot die beswil van die aarde wees!