Lourens Bosman

Soos buffels op pad weiding toe

Die kerk beweeg nie na sy gestuurde roeping soos ’n afdeling soldate nie. Dit lyk eerder soos ’n trop buffels op pad na hulle weiding.

Buffels wat klaarmaak by die drinkgat, marsjeer nie in gelid weiveld toe nie. Hier wei ’n klompie, ander lê en herkou, kalfies drink aan hulle ma, jonges toets mekaar se krag speel-speel. Die trop beweeg maar so geleidelik. Party het al lankal klaar gedrink en is al ’n ent weg, dan staan ander nog by die water.

Enige leier wat ’n gemeente na sy Godgegewe roe­ping moet lei, moet dít goed verstaan. Die kerk beweeg baie meer soos ’n trop buffels as soos afgerigte soldaatjies. Daar is mense wat lank onder die bome staan en praat en dink en herkou, ander is oënskynlik met hulle eie goed besig, terwyl ’n ander groep lankal die roeping verstaan en uitleef.

Leiers moet die trop op koers kry en aan die gang hou.

Daarom is doelgerigte strategiese beplanning en bestuur van ’n gemeente net ’n deel van die leierskapprentjie. Dit is nie onbelangrik nie, maar dit neem nie genoeg in ag dat ons in die kerk altyd met vrywillige medewerkers op pad is nie.

Die innoveerders hou van vernuwing en uitda­gings, hulle loop ver voor die trop uit en gaan toets nuwe weivelde. Diegene wat nuwe dinge gou aanvaar en die vroeë meerderheid van die gemeente vorm, kom redelik gou aan boord. So begin omtrent die helfte van die gemeente saamwerk om die roeping te realiseer.

Dan is daar diegene (omtrent 34%) wat vernuwing later aanvaar. Hulle is nie onwillig of weerstandig nie, dit vat hulle maar net langer. En dan is daar ook die mense (sowat 16%) wat niks van veran­dering hou nie en vernuwing nooit gaan aanvaar nie.

As ons nadink oor hoe om ’n gemeente se gesig na die wêreld te draai, is dit goed om hierdie insig te onthou. Moenie dink mense wat later aan boord kom, is sommer net dwars en moeilik nie. Moet ook nie dink die innoveerders is die norm en dat almal so moet wees nie.

Goeie leiers is geduldig. Hulle weet: ’n Trop buffels beweeg stadiger, maar die trop loop saam. En te midde van al die rondmalery, hou die leiers koers. Goeie leiers weet waarheen God hulle roep.

▶ Dr Lourens Bosman is die algemene bestuurder in die kantoor van die Algemene Sinode.

Dit is nie net nog ’n dieet nie

Teen hierdie tyd het die meeste mense al hulle nuwejaarsvoorneme van ’n nuwe dieetplan begin en laat staan.

Dieetplanne kom en gaan en elke jaar maak mense nuwe beloftes van ’n ander manier van eet wat jou maerder, slimmer, meer energiek en sommer oor die algemeen gesonder sal maak. Ons gewone outjies se moeilikheid is dat ons groot en vinnige resultate wil hê met die minste moeite. Dieetplanne vra egter normaalweg ook vir ’n verandering in lewenstyl. ’n Dieet wat regtig werk, is nie ’n quick fix nie.

In die kerk was daar die afgelope dekades allerhande planne om die kerk reg te ruk. Dinge soos strate­giese beplanning, praise and worship, gemeentebou, evangelisasie, kleingroepe en geloofsoffers. Niks hiervan was verkeerd of waardeloos nie. Inteendeel, dit het oor die jare baie gemeentes gehelp om relevant te bly en hulle roeping uit te leef. Die frustrasie vir baie dominees en gemeenteleiers is dat dit egter nie die gemeente se diepgewortelde kultuur kon verander nie.

Die laaste van hierdie planne wat op die toneel verskyn het, is gestuurdheid of missionaliteit. Ek hoor soms dat mense hiervan sê: “Ag wat, dit is net nog ’n dieetplan. Ek het genoeg gehad van hierdie soort giere. Dit werk nie regtig nie.”

Gestuurde kerkwees is nie net nog ’n dieetplan nie. Dit is nie ’n program of ’n projek nie. Die doel daarmee is om die kultuur van die gemeente te skuif, terug na die kultuur wat die vroeë kerk soveel vitaliteit gegee het. Dit is iets wat wêreldwyd bestudeer, bepraat en gedoen word.

Die beweging na missionale kerkwees wil gemeen­tes help ontdek hoe hulle weer God se lewende stem kan hoor. Dit wil gelowiges leer waag om oor grense te gaan en te ontdek hoe God in die gemeenskap teenwoordig is. Dit gaan daaroor om God se spesifieke
ro­e­ping vir die gemeente hier en nou te onderskei. Gemeentes moet ontdek hoe om planne te maak wat hul­le in die regte wêreld kan uitvoer. En dit moet hulle saam met ander gelowiges doen.

In hierdie rubriek gaan ons vanjaar kyk hoe so ’n ver­andering kan plaasvind.

Om as gestuurdes te leef, raak die bestaan van die hele kerk. Dit is nie ’n vinnige dieetplan nie. Dit vat ons terug na die oorspronklike plan met ons.

▶ Dr Lourens Bosman is die nuwe algemene bestuurder in die kantoor van die Algemene Sinode.