Julie Claassens en Louis van der Riet

Kanarie: ‘Ek wens ek kon dit vroeër gesien het’

KANARIE
Genre: Drama

Rolprent, 2018
Resensie deur Julie Claassens en Louis van der Riet


Die fliek Kanarie, met regisseur Christiaan Olwagen en musiek van Charl-Johan Lingenfelder, bied ’n fassinerende blik op die lewe van die Kanaries, ’n kerklike sanggroep in die weermag wat in die tagtigerjare deur die land gereis het. Dit word vertel deur die blik van een Kanarie, Johan Niemand, en sy worsteling om sy seksuele identiteit te aanvaar.

Hierdie fliek wat reeds uitstekend by internasionale filmfeeste ontvang is en bekroon is met die topprys by KykNET se Silwerskermfees, word eersdaags landwyd bekend gestel.

In wat volg, bied ons in gespreksvorm ’n paar perspektiewe. In 1985, die jaar waarin die fliek afspeel, was Julie op pad hoërskool toe. Louis was nog nie eens gebore nie.

Die fliek hanteer temas oor die verweefdheid van godsdiens, Afrikaner-nasionalisme, seksuele identiteit en die poging om individueel en kollektief om te gaan met ons komplekse verhouding met ras, geslag en seksualiteit. Dit spreek tot almal wat vandag steeds probeer ruimte skep vir diegene wat nie in eng boksies inpas nie.

Julie: Daar is soveel om oor te praat in hierdie ryk fliek. As Ou Testament-teoloog was ek aangegryp oor die rol van die Bybel – hoe Johan Niemand sy Bybel wat voos gelees is oral saam met hom dra. Maar ook oor die ambiguiteit van hoe hierdie bron van troos ook die woorde bevat wat hom in sy worsteling met sy seksuele identiteit so diep verwond. Dit was aangrypend hoe Johan sy eie identiteit probeer versoen met die Bybel deur ’n prentjie van sy held Boy George voor in die Bybel te dra wat ʼn belangrike tema in die fliek simboliseer.

Louis: Die fliek se simboliek en verteenwoordiging was ook vir my kragtig. Dit het tonele herroep van my eie jong adolessente dae waar ek ook soekend met ’n oop Bybel gesit het. Baie gelowiges sit steeds so, met ’n oorlog wat binne hul woed. Ek dink wel dat ons vandag meer verstaan, juis omdat daar geluister word na die Johans en Wolfgangs om ons, en binne ons. Ook teoloë verstaan en erken hierdie desperate soeke vandag beter; die onvermoë met taal, die woede en vrees. Ons weet beter. Tog weerhou meeste geestelike leiers en strukture hulself steeds om hulle eie blindheid raak te sien, en mis hulle die geskenk van die Johans oral om ons.

Julie: Ek het ook gedink dat die uitbeelding van die predikante interessant was. Aan die een kant is daar die kapelaan met sy totale aanslag retoriek en sy beskrywing van militêre diens as ʼn voorreg en plig om die land te verdedig teen die rooi gevaar, die swart gevaar en die gevaar van alles wat volksvreemd is. En dan is daar die ander kapelaan wat simpatiek oorkom en Johan Niemand ruimte bied om byvoorbeeld kerkmusiek met kontemporêre musiek van die dag soos van die Culture Club te vermeng. Maar selfs met al sy sorgsaamheid vir Johan in sy diep verwondheid, kan hierdie predikant nie vir Johan gee wat hy werklik soek nie – die toestemming om te wees wie hy is. Sonder vrees en voorbehoud.

Louis: Ek dink hierdie simpatieke kapelaan gee vir ons ’n voorbeeld van waar om te begin wanneer ons nie verstaan nie. Hy is een van vele vensters op weerloosheid in die fliek. Die fliek is outentiek, en nooi ’n mens uit na hierdie waagmoedige plek van deernis deur brutaal eerlik te wees. Die feit dat die fliek afspeel tydens apartheid is ’n verdere herinnering dat ons nie altyd dadelik bewus is van die vrese wat ons teologie in stand hou nie. Dit is ook die kreatiwiteit waarmee die vervaardigers omgegaan het wat dit oordra, en maak dat jy die fliek weer wil sien.

Julie: Die rol van musiek was vir my fassinerend. Daar is ’n wye verskeidenheid van musiek van die tagtigerjare: Depeche Mode, Yazoo, Kate Bush, tot ook die pragtige liedere vanuit die kerkskat soos Bly by my Heer, I lift up my eyes, en die Magaliesberg se aandlied word letterlik die manier hoe Johan oorleef. Hoe hy die teisterende klank van fietsklokkies – van die kinders wat hom geboelie het tydens sy kinderdae op Villiersdorp – uitdoof. Vir my wat ons kerkmusiek diep liefhet, was die verwewing van kerk en kontemporêre musiek besonders, aangesien dit net weer vir my ook gesê het hoe diep hierdie musiek in my eie murg en gebeente sit. En hoe daar in die geloofstradisie wel ruimte en bronne is vir opregte geestelike ervarings wat nie afhanklik is van die verteenwoordigers van die kerk wat soveel skade vir baie jong manne en vroue soos Johan veroorsaak het nie.

Louis: Gay gelowiges sal dit beslis bevestig – hulle hoef nie te wag vir toestemming van die res van die kerk om deur die proses van ontdekking te gaan voor hul God se genade en liefde begin uitleef deur hul verhoudings nie. Dit gebeur reeds. My hoop is dat hierdie fliek vir beide diegene wat binne die spreekwoordelike kas leef, en die kerklike strukture en prosesse wat daai kaste geslote hou, ’n mate van verlossing sal bied. Die fliek oordeel nie juis nie. Maar dit ontbloot waarheid, in liefde. Ek wens ek kon hierdie fliek vroeër in my lewe gesien het.

Julie: Die rol van Johan se suster staan vir my sentraal. Sy verteenwoordig vir my soveel van my LGBTIQ-vriende wat so graag eerlike verhoudings met hulle familie wil hê maar nie kan wees wie hulle is nie en dan moet weggaan. My hoop is dat Kanarie dit doen waarna Johan so gesmag het. Dat iemand, sy predikant of selfs sy held Boy George sal sê hy mag maar wees wie hy is. Dat daar ruimte is vir hom in die gemeenskap en ook die kerk om volkome homself te wees.

– Prof Juliana Claassens is professor in Ou Testament aan die Universiteit Stellenbosch; Louis van der Riet is ʼn PhD-kandidaat in Sistematiese Teologie, ook in Stellenbosch.

AMPTELIKE NUUS, 19 OKTOBER 2018

Stuur Amptelike Nuus na Lida Viljoen by lida@tydskrifte.co.za

NG KERK

Beroep: Ds Hannes du Plessis van Reitz na Universitas-Wes; Miga Coetsee van Ruiterwacht na Murray gemeente; ds Johannes Zacharias (Hanri) Joubert van Britstown na Gansbaai; ds J Dickason van Durbanville na La Rochelle; ds Henry Stopforth van Rondekerk, Secunda na Die Strand; ds Nico van Rensburg van Teteléstai na Potchefstroom.

Aanvaar: Dr JJ de Bruyn van Bergville na Dundee-Suid.

WES-KAAPLAND

Bevestiging

Prop Helgard Meyer Pretorius het die beroep aanvaar na die NG gem Pinelands. Die bevestiging het plaasgevind op Sondag, 14 Oktober 2018. (Ds JH van Heerden, Skriba, 28.09.2018).

RINGSVERGADERING

Die 124ste gewone vergadering van die Ring van Beaufort het plaasgevind vanaf 14-15 Oktober 2018 by die NG gem Leeu-Gamka. (Ds Herman Burger, RS, 08.10.2018).

RINGSVERGADERING

Die 52ste gewone vergadering van die Ring van Piketberg het plaasgevind op Maandag, 15 Oktober 2018, te Piketberg. (Ds JC van Schoor, RS, 19.09.2018).

EmeritAAT

Ds Daan (DM) Fourie, tans leraar van die NG gem Ladismith (Wes-Kaap), emeriteer op 30 November 2018. Sy afskeidspreek sal plaasvind op DV Sondag, 25 November 2018. (Lisbe Rossouw, Skriba, 07.09.2018).

NOORD-KAAPLAND

Bevestiging

Ds Hennie de Kock het die beroep na die NG gem Kalahari in Hotazel aanvaar. Sy aanvangsda­tum is DV 1 November 2018. (Yvonnette Wessels, 17.09.2018).

VRYSTAAT

Bevestiging

Ds Anton Nadel van Bellville is in die vastetermyn leraarspos van twee jaar beroep na NG gem Fauresmith, in kombinasie met NG gem Jagersfontein. Hy het die beroep aangeneem en word DV op Sondag, 14 Januarie 2019, as leraar van Fauresmith en Jagersfontein bevestig. (Dr Christo Herbst, Konsulent, 19.09.2018).

GOUDLAND

RINGSVERGADERING

Kennis geskied hiermee dat die 61ste gewone vergadering van die Ring van Vereeniging op 15 Oktober 2018 om 18:00 te Three Rivers Lodge, Golfweg, Drie Riviere plaasgevind het. (Ds CCJ (Chris) Olivier, RS, 17.09.2018).

HOËVELD

Bevestiging

Prop Danielle Charné Laubscher is op Sondag, 16 September, tydens ’n erediens, tot die kerkverband bevestig met handoplegging deur dr Gideon Kok, leraar van die NG gem Mondeor. (Dr Gideon Kok, leraar, 19.09.2018).

EmeritAAT

Prof HF Stander emeriteer op 1 September 2018.

OOSTELIKE SINODE

Aftrede

Ds JC van Rooyen tree aan die einde van Oktober 2018 af. Sy afskeidspreek vind plaas op 28 Oktober 2018. (Hester Groenewald, 28.09.2018).

NG PE HOOGLAND

PE Hoogland se roeping: Geloof, deur liefde tot dade (Gal 5:6)

Voltydse vastetermynpos vir twee jaar (Medeleraar)
Sluitingsdatum: 24 Oktober 2018.

PE Hoogland is 46 jaar oud en is geleë in die Charlo-area in Port Elizabeth. Ons bestaan tans uit ongeveer 800 huishoudings: 1 712 belydende lidmate (158 tussen die ouderdom van 19 en 25) en 454 dooplidmate. Daar is vier laerskole, twee hoërskole en ’n aftree-oord in die onmiddellike omgewing. Hoogland het ’n missionale roeping, is inklusief en vier die diversiteit van mense in die geloofsgemeenskap.

Leraarsprofiel:

Met Artikel 9 van die Kerkorde as basis, word van hierdie voltydse medeleraar verlang om:

• ’n deurleefde spiritualiteit en jonkheid te beliggaam (verkieslik nie ouer as 35 jaar);

• entoesiasties te wees en oor vaardighede te beskik om die jeug, as wesenlik deel van die gemeente, effektief te bedien;

• eredienste met goeie teologiese begronding, kontekstuele relevansie en geestelike diepte te lei;

• ’n opregte belangstelling in mense te hê, gasvry te wees en goed in ’n span saam te werk;

• in spanverband kreatief en energiek mee te werk om die gemeente te begelei en toe te rus om haar roeping uit te leef; en

• oor goeie kommunikasievaardighede te beskik.

Vergoedingspakket: ’n Vergoedingspakket van R300 000 (TKVI) per jaar word aangebied. Die vergoedingspakket sal met die suksesvolle kandidaat onderhandel word. Die termyn mag na twee jaar verleng word.

Aansoeke:

Ons nooi gelegitimeerdes van die NG Kerkfamilie asook studente wat einde 2018 gelegitimeer word om aansoek te doen vir hierdie pos deur ’n CV met drie referente en ’n motivering (skriftelik of video) waarom jy jouself in hierdie pos sien. ’n Skakel na ’n video- of klankopname van ’n onlangse diens is ook welkom. Aansoeke kan gestuur word na saretta@pehoogland.co.za

Sluitingsdatum vir aansoeke: 24 Oktober 2018.

Diensaanvaarding: 1 Desember 2018 of so spoedig moontlik daarna.

Navrae:

Albrecht Herholdt (Voorsitter: Pre-advieskommissie) 041 582 1073 (08:00 tot 16:00)
Pieter Nel (leraar) 082 879 1466
Saretta Dawson (Gemeentebestuurder) 041 367 1485 (08:00 tot 14:00).

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.

NG GEMEENTE kerksondermure

Vakature: Gemeenteleier
Sluitingsdatum: 25 Oktober 2018.

Gemeenteprofiel:

kerksondermure is ’n makrogemeente in Centurion en Midstream. Ons is een gemeente wat vanuit twee persele funksioneer. Ons is Bybels behoudend en eietyds.

Leier se profiel:

Die suksesvolle kandidaat sal deel vorm van die uitvoerende span, en sal aanvanklik ver­antwoordelik wees vir die omvattende bestuur van kerksondermure se groepebediening en jong volwassenes. Die kandidaat moet oor die volgende eienskappe/vermoë/ervaring beskik:

• ’n Spanspeler.

• Organisatoriese vaardighede.

• Voldoende en toepaslike ervaring in gemeentelike bediening.

• Ervaring en/of begrip van bediening in ’n groot gemeentekonteks.

• Verkieslik ’n gelegitimeerde predikant.

• Die ideale kandidaat het tussen 7 en 15 jaar toepaslike ondervinding.

Vergoeding:

’n Mededingende pakket sal met die suksesvolle kandidaat onderhandel word.

Aansoeke:

Verskaf asseblief ’n kort CV met ten minste twee referente voor die sluitingsdatum.

Onderhoude sal met die kandidate op die kortlys gevoer word.

Aansoeke kan gestuur word aan: Miriam Muller by mmuller@ksm.co.za

Sluitingsdatum vir aansoeke: 25 Oktober 2018.

Vir verdere inligting kontak: Fanie Venter, 012 663 2003.

Die gemeenteraad behou homself die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

NG Gemeente Prieska

Vakature: Medeleraar (Voltydse onbepaalde termynpos)
Sluitingsdatum: 14 Desember 2018.

Die kerkraad wag in biddende afhanklikheid van die Here aansoeke in vir die pos van bedienaar van die Woord.

GEMEENTEPROFIEL:

Prieska is ’n gemeente in die Noord-Kaap wat gemaklik is met vernuwing en gedurig geleenthede skep waarbinne ons vra na waarmee die Here besig is in en deur ons. Ons het ’n sterk missionale gerigtheid en leef dit plaaslik ekumenies uit, veral deur barmhartigheid. Ons is ook buite ons gemeentegrense aktief in die wêreld betrokke. Die gemeente bestaan uit drie eredienspunte, waarvan twee, nl Marydale (75 km) en Niekerkshoop (55 km), vanaf Prieska geleë is. Die gemeentegrense beslaan ’n radius van ongeveer 100 km. Nagenoeg die helfte van die gemeente bestaan uit plaaswyke. Prieska beskik oor hoër- en laerskole en ouetehuise. Die gemeente se bediening word deur drie leraars gefasiliteer.

KANDIDAAT:

Ons bid en vertrou dat die Here ’n gelegitimeerde leraar vir sy kerk op Prieska sal stuur, wat passievol en soekend sal meewerk aan dit waarmee God in en deur ons besig is. Artikel 9 van die Kerkorde word beskou as vertrekpunt vir die dienskontrak. Verhoudings en persoonlike kontak is vir ons gemeente baie belangrik.

Ons tema vir 2019 is: “Een liggaam – Ek is deel daarvan. Ek is nodig. Ek is misbaar”.

VERGOEDING:

Die vergoedingspakket is onderhandelbaar met die sinodale skaal en ander voordele en riglyne as basis. Die gemeente beskik nie meer oor pastorië nie, daarom word ’n behui­singstoelaag voorsien (standplaas: Prieska).

AANSOEKE:

• Alle aansoeke moet vergesel word van ’n volledige CV, sowel as die name van minstens drie referente met kontakbesonderhede.

• Aansoeke moet ook asseblief ’n opname (video of oudio) van ’n preek, gelewer tydens ’n erediens, insluit.

SLUITINGSDATUM vir aansoeke: 14 Desember 2018.

• Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud.

STUUR AANSOEKE AAN:

(Aansoek moet die kerkkantoor nie later as 14 Desember 2018, om 14:00 bereik.)

Die Skriba: NG gemeente Prieska, Me Maryna Wiid Posbus 33, Prieska 8940

Tel: 053 353 1261. E-pos: ngkprieska@telkomsa.net

Die kerkraad behou die reg voor om nie net uit die aansoeke te beroep of enigsins ’n aanstelling te maak nie.

NG Gemeente Culembeeck

Witpoortjie, Roodepoort

Vakature: Tentmaker
Sluitingsdatum: 30 November 2018.

(Deeltydse pos vir onbepaalde termyn)

Die kerkraad van die NG gemeente Culembeeck wag in afhanklikheid aansoeke in vir bogenoemde pos.

Gemeenteprofiel: NG Culembeeck is ’n voorstedelike gemeente in Witpoortjie, Roodepoort. Ons het 922 belydende en 258 dooplidmate met ’n voltydse leraar. Die gemeente is baie sterk gefokus op geloofsformasie by die kerk en huis. Gemeenskapsbetrokkenheid is ’n belangrike deel van die gemeentelewe.

Leraarsprofiel: Gelegitimeerde persoon met ’n gawe om met tieners en jong volwassenes te werk. Van die kandidaat sal verwag word om die gemeente te bedien in alle fasette van die gemeentewerk soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde.

Die volgende vereistes is van besonderse belang vir die kerkaad:

• Tiener- en jongvolwassenebediening

• Skolebediening

• Prediking en eredienste

• Pastoraat

Vergoeding en voordele:

• Onderhandelbaar, met sinodale skaal as riglyn.

Aansoek: ’n Vraelys kan vanaf die kerkkantoor aangevra word. Die voltooide vraelys asook ’n bondige CV en ’n lys van drie referente moet gestuur word aan: kantoor@liveitchurch.com

Kandidate moet beskikbaar wees om preekbeurte in die gemeente waar te neem as deel van die keuringsproses.

Diensaanvaarding: 1 Maart 2019.

Sluitingsdatum: 30 November 2018.

Navrae:

• Ds Yolandi Kok: 079 354 7902

• Marius Nel: 083 444 2553

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

NG VENTERSDORP-OOS GEMEENTE

Vakature: Voltydse leraarspos
Sluitingsdatum: Dinsdag, 1 Januarie 2019.

Gemeenteprofiel:

Ventersdorp is ’n plattelandse dorp, 48 km vanaf Potchefstroom. Daar is ongeveer 200 belydende en 47 dooplidmate. Die dorp beskik oor ’n hoër- en laerskool en ’n bejaardesorg-tehuis.

Leraarsprofiel:

Ons is op soek na ’n dinamiese en Geesvervulde leraar wat binne die eerste vyf jaar van sy bediening is:

• ’n Toegewyde gelowige is wat die Here liefhet en dien;

• Geroepe is vir bediening in ’n plattelandse gemeente;

• Gemeentelike ervaring en wat met oorgawe huisbesoek sal doen.

• Leierseienskappe besit met goeie menseverhoudinge wat na lidmate op alle sosiale vlakke en ouderdomme kan uitreik.

• ’n Spanbouer wat gemaklik klein en groot groepe kan lei tot die opbou van die gemeente as ’n hegte eenheid met ’n gevoel van samehorigheid.

• Verdere pligte soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde kan verrig en

• ’n Gelegitimeerde leraar van die NG Kerk is.

Vergoeding en voordele: Onderhandelbaar, met sinodale skaal 1 as riglyn.

Huisvesting: Pastorie met munisipale dienste, en selfoontoelae.

Aansoeke: U aansoek moet ’n volledige CV en minstens twee referente, asook kontaknommers insluit. Stuur asseblief per e-pos aan die NG Ventersdorp-Oos-gemeente by: ngoos.venties@gmail.com – bevestig ook ontvangs van u aansoek met die skriba van die kerkkantoor. Aansoekers wat die kortlys haal, sal genooi word vir ’n onderhoud en moontlike preekgeleentheid. Indien u getroud is sal u gade welkom wees om die onderhoud by te woon.

(NOTA: Finalejaar teologiese studente is ook welkom om aansoek te doen, aangesien die aanstelling van leraar eers na legitimasie van studente sal plaasvind.)

Sluitingsdatum vir aansoeke: Dinsdag 1 Januarie 2019.

Navrae: Mnr Eddie Mann (kerkraadsvoorsitter) op 083 271 5710, of die kerkkantoor op 082 826 1045/018 264 2582 (k/u Ma, Wo-Vr 08:00-13:00; Dinsdae gesluit).

Die kerkraad behou hom die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.

NG GEMEENTE FOCHVILLE-NOORD

Vakature: Voltydse medeleraar
Sluitingsdatum: 26 Oktober 2018.

Die NG gemeente Fochville-Noord stel hiermee in biddende afhanklikheid van God ’n vakature bekend vir ’n geskikte aansoeker om as voltydse tweede leraar in die gemeente te kom dien.

GEMEENTEPROFIEL:

Fochville-Noord is ’n dinamiese groeiende gemeente in Fochville. Fochville lê tussen Potchefstroom en Johannesburg naby aan die N12-roete. Dit is ’n groeiende groot dorp wat as voorstedelike platteland beskryf kan word. Die gemeente het ’n missionêre karakter en bereik elke jaar verskillende hoogtepunte as deel van sy leuse: “Voluit vir Christus”.

Alhoewel ons ’n plattelandse gemeente is, is ons sentraal geleë naby verskillende groot sentra in die Sinode Goudland. Die dorp het ’n groot Afrikaanse hoërskool en twee groot laerskole. Die gemeente bestaan uit 1 160 belydende en 330 dooplidmate.

LERAARSPROFIEL VAN DIE GESKIKTE KANDIDAAT:

Leraars van die NG Kerk wat aan die volgende vereistes voldoen is welkom om aansoek te doen:

● Beskou die verkondiging van die evangelie as ’n prioriteit en voorreg.
● Is passievol oor Christus en sy kerk en kan gemaklik met mense omgaan.
● Het ’n roeping om alle mense van ons gemeenskap met die liefde van Jesus Christus in woord en daad te bereik.
● Beskou huis- en pastorale besoeke as belangrik.
● Wil werklik binne die gemeenskap waarin ons kerk is, ’n verskil maak.
● Beskik oor die gawes om gelowiges toe te rus vir hulle dienswerk en hulle te ondersteun.
● Kan met kinders en jongmense binne hulle lewenswêreld vereenselwig en hulle bedien.
● Beskik oor leiers- en bestuursvaardighede om bogemelde bedieninge te laat vlot.
● Kan in spanverband op verskillende vlakke met medegelowiges saamwerk tot eer van God.

VERGOEDING:
’n Kompeterende pakket met die sinodale skaal as riglyn sal onderhandel word.
’n Ruim pastorie sal tot beskikking gestel word van die leraar.

AANSOEKE:

Aansoeke kan per e-pos gestuur word of gefaks word na die onderstaande adres en moet ’n kort CV insluit. Daarin moet duidelik gemaak word waarom jy dink jy inpas by die bogemelde leraarsprofiel. Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.

SLUITINGSDATUM: 26 Oktober 2018.

NAVRAE:
Ds Johan Brink 018 771 2566 of 083 459 5214
Oudl Nic van der Werff 018 771 6019 of 083 303 0900

Die skribas: Petru Barnard of Driekie Nortjé 018 771 6003
Kerkkantoor e-pos: skriba@ngfochvillenoord.co.za

E-pos ds Brink: jpabrink@gmail.com

Kerkkantoor faks: 018 771 5422.

NG GEMEENTE LICHTENBURG

Vakature: Jeugwerker – een jaar pos
Sluitingsdatum: 26 Oktober 2018.

Die NG gemeente Lichtenburg is op soek na ’n energieke persoon met ’n sterk roeping ten opsigte van kinder- en jeugbediening om as jeugwerker aan te stel vir ’n termyn van minstens een jaar. Die suksesvolle kandidaat sal verantwoordelik wees vir die organise­ring van die kinder- en jeugbediening van alle skoolgaande asook naskoolse jeug in die gemeente, onder leiding en in oorleg met die leraar.

Die pligte behels onder andere:

• Aanbied en koördinering van kategese en kinderkerk.

• Ontwikkeling en vestiging van ’n kinderkrans vir laerskoolse jeug, ’n tienerbedie-

ning vir hoërskoolse jeug en ’n volwasse jeugbediening vir naskoolse jong- mense in die gemeente.

• Bou van verhoudings met kinders en jongmense in die gemeente wat onder andere huisbesoeke sal insluit.

• Blootstelling van die jeug van die gemeente aan uitreike en diensbaarheidsaksies.

• Reël en aanbied van kampe.

• Opleiding en ondersteuning van medewerkers en helpers vir die onderskeie jeugbedieninge.

• Alle verwante take.

Posvereistes:

Persone wat oor die volgende vereistes beskik kan aansoek doen om die pos te vul:

• ’n Passie vir God en ’n hart vir jongmense.

• ’n Lewende verhouding met die drie-enige God.

• Emosionele volwassenheid en leiereienskappe.

• Geroepenheid en passie vir jeugbediening.

• Moet goed in spanverband kan saamwerk.

• Lidmaat van die NG Kerk.

• Beskik oor eie vervoer.

Kwalifikasies en ondervinding:

• ’n Tersiêre kwalifikasie in jeugwerk.

• Ondervinding in jeugwerk is ’n aanbeveling.

Diensaanvaarding: 1 Januarie 2019.

Aansoek:

• Stuur u aansoek, asook ’n kort motivering van u aansoek per e-pos aan: kerkkantoor@klipkerk.org.za

• Aansoeke moet ’n kort CV asook drie verwysings insluit.

Sluitingsdatum vir aansoeke: 26 Oktober 2018.

• Aansoekers wat die kortlys haal, sal genooi word vir ’n persoonlike onderhoud.

• Vergoedingspakket is onderhandelbaar.

Navrae:

Enige navrae kan telefonies gerig word aan ds Johan van Zyl, tel: 083 564 1874 of per e-pos aan: kerkkantoor@klipkerk.org.za

Die kerkraad is nie verplig om ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

PhD BURSARY IN SCRIPTURES, RELIGIONS, AND HERMENEUTICS 2019

Area of PhD research project: Any topic related to the hermeneutical dynamics operative in the interpretation of the scriptures of Judaism, Christianity, and Islam. The study must be situated in either Old Testament, New Testament, or Missiology/Religion Studies in the Faculty of Theology, Stellenbosch University.

Background and Context:

A project is presently based at Stellenbosch University to investigate the viability and theoretical basis for establishing a Centre for the Interpretation of Authoritative Scriptures (in ancient and contemporary contexts) [shortly, CIAS] at the said university. The project is jointly funded for the period 2018-2020 by the National Research Foundation (NRF) as well as the office of the Vice Rector (Research & Innovation) of Stellenbosch University. During 2018 some consultations were held to develop the theoretical basis for the proposed centre, and to establish contact with local South African and international scholars having an interest in the hermeneutics of the three scriptural traditions. During 2019 some pilot research projects (through a Master’s study, this PhD project, and a postdoctoral project) will be started, while the project team will continue developing the research and physical infrastructure for the proposed centre. The focus in the centre will eventually be on the academic analysis of the hermeneutical processes that brought about the scriptures of Judaism, Christianity and Islam, that facilitated their transmission processes and (in some cases) canonisation, that regulated the history of interpretation in each tradition, and that determine contemporary interpretations of these scriptures in the South African society. This research wants to contribute to developing a hermeneutical basis for dialogue between the three traditions on the intepretation of their scriptures. As a further spin-off, the project could also contribute to social cohesion in South Africa, in contrast to social conflict.

Requirements:

• A Master’s degree (in any of the theological disciplines mentioned above) from any recognised and accredited tertiary institution in South Africa or abroad;

• The Master’s degree must have been obtained after 1 January 2016 (thus no longer than 3 years ago) with a percentage of at least 70% (or equivalent);

• The Master’s study must have had a hermeneutical focus;

• Admission through the normal processes prescribed by the Faculty of Theology, Stellenbosch University, and with the normal requirements of each discipline, will be necessary to receive the bursary;

• If successful in admission to a PhD and in applying for the bursary, a supervisor will be allocated to the student, and a research proposal will have to be developed under the supervision of that person before registration and the payment of the bursary can take place.

Value of PhD bursary: R120 000 per annum, renewable for a second year (2020), depending on satisfactory research progress.

[Take note that this is a bursary, and that all further expenses such as travel and costs for moving to Stellenbosch/Western Cape will be the responsibility of the successful candidate.]

To apply:

(i) Apply for a PhD through the normal online channel of SU;

(ii) Send a cover letter to prof Louis Jonker to indicate that you have submitted a PhD application, and that you are interested in the PhD bursary in this project;

(iii) Send copies of all your previous transcripts (undergraduate as well as postgraduate) to prof Louis Jonker;

(iv) Send an abstract of no more than 500 words to prof Louis Jonker in which you explain your research idea that will contribute towards the focus of the proposed Centre.

Contact details: Prof Louis Jonker (LCJ@sun.ac.za).

Closing date/time for applications: 31 October 2018 by 12:00 noon.

Only full aplications (as indicated above) will be accepted.

NG Gemeente Randfontein-Wes

Vakature: Deeltydse leraarspos
Sluitingsdatum: 15 November 2018.

Drie werksdae per week sowel as Sondag
(Afgetrede predikante kan ook aansoek doen vir die pos)

Gemeenteprofiel:

Randfontein is 50 kilometer vanaf Johannesburg geleë. Daar is 209 belydende en 45 dooplidmate in die gemeente met 133 besoekpunte. Die dorp beskik oor goeie hoër- en laerskole, aftreeoorde, uitstekende mediese praktisyns, twee privaat hospitale en goeie sportgeriewe.

Leraarsprofiel:

• Persoon met ’n passievolle uitlewing van sy/haar roeping.

• Leraar wat met oorgawe huis- en siekebesoek sal doen.

• Skrifgetroue en geïnspireerde prediker met ’n gemaklike preekstyl.

• Pastorale ondersteuning aan lidmate van die gemeente.

• Sensitiewe pastor met ’n passie vir die geestelike versorging van oud en jonk.

• ’n Mens-mens wat met alle ouderdomsgroepe goeie verhoudings kan bou en handhaaf.

• In staat om met ’n gediversifiseerde leierspan in spanverband saam te werk.

Vergoeding en voordele: Allesomvattende pakket van R20 000 per maand.

Huisvesting: Gerieflike pastorie met munisipale dienste, ’n landlyn-telefoon waarvan die koste deur die kerkraad vergoed word asook ’n selfoontoelaag.

Aansoeke: U aansoek moet ’n volledige CV en minstens twee referente, asook kontaknommers insluit. Stuur asseblief per e-pos aan die NG gemeente Randfontein-Wes by: benb@kf.co.za

Aansoekers wat die kortlys haal sal genooi word vir ’n onderhoud en moontlik ’n preekgeleentheid.

• Moet beskik oor eie vervoer.

Sluitingsdatum vir aansoeke: 15 November 2018.

Navrae: Ben Botha (kerkraadsvoorsitter) by 082 926 7929.

POSTDOCTORAL FELLOWSHIP IN SCRIPTURES,

Area of postdoctoral research project: A qualitative analysis of the hermeneutical dynamics operative in the interpretation of the scriptures of Judaism, Christianity, and Islam.

Requirements:

• A PhD from any recognised and accredited tertiary institution in South Africa or abroad;

• The PhD must have been obtained after 1 January 2014 (thus no longer than 5 years ago);

• The research field of the PhD must have been in Old Testament/Hebrew Bible, New Testament, Qur’an studies, or religion studies, or any related field;

• The PhD study must have included a hermeneutical focus.

Qualities/Recommendations:

• A keen interest in the interpretation of the scriptures of any (or all) of the three monotheistic religious traditions represented in South Africa;

• Some exposure to, or experience in, qualitative research methods;

• A team player with an openness towards critical engagement and research development.

Responsibilities:

• Planning of a research project (as outlined in the appendix);

• Setting up the infrastructure for the qualitative research project;

• Implementing the initial stages of data collection and analysis;

• Writing of research outputs (such as scientific articles to be published in accredited journals/books);

• Advising the project team on the further development of the proposed Centre for the Interpretation of Authoritative Scriptures (CIAS) at Stellenbosch University.

Value of postdoctoral fellowship: Typically R180 000 per annum, renewable for a second year (2020), depending on satisfactory research progress and outputs.

[Take note that this is a bursary without any employee benefits, and that all further expenses such as travel and costs for moving to Stellenbosch/Western Cape will be the responsibility of the successful candidate.]

To apply:

Send (i) a cover letter, (ii) a CV (with full particulars of previous studies, research foci and experience), and (iii) the names and contact details of three referees (of which one should be the doctoral supervisor) to prof Louis Jonker (LCJ@sun.ac.za).

Also send (iv) an abstract of no more than 500 words of how you would plan and implement the proposed postdoctoral project as described in the appendix.

Closing date/time for applications: 31 October 2018 by 12:00 noon.

Only full aplications (as indicated above) will be accepted.

Starting date: 15 January 2019.

APPENDIX

Background:

A project is presently based at Stellenbosch University to investigate the viability and theoretical basis for establishing a Centre for the Interpretation of Authoritative Scriptures (in ancient and contemporary contexts) [shortly, CIAS] at the said university. The project is jointly funded for the period 2018-2020 by the National Research Foundation (NRF) as well as the office of the Vice Rector (Research & Innovation) of Stellenbosch University. During 2018 some consultations were held to develop the theoretical basis for the proposed centre, and to establish contact with local South African and international scholars having an interest in the hermeneutics of the three scriptural traditions. During 2019 some pilot research projects (through a Master’s study, a PhD project, and this postdoctoral project) will be started, while the project team will continue developing the research and physical infrastructure for the proposed centre. The focus in the centre will eventually be on the academic analysis of the hermeneutical processes that brought about the scriptures of Judaism, Christianity and Islam, that facilitated their transmission processes and (in some cases) canonisation, that regulated the history of interpretation in each tradition, and that determine contemporary interpretations of these scriptures in the South African society. This research wants to contribute to developing a hermeneutical basis for dialogue between the three traditions on the interpretation of their scriptures. As a further spin-off, the project could also contribute to social cohesion in South Africa, in contrast to social conflict.

Outline of proposed postdoctoral project:

The successful postdoctoral fellow will be required to plan, set up, and implement a qualitative empirical project in which the hermeneutical strategies that determine the pluriformity of interpretations of the scriptures of Judaism, Christianity, and Islam can be described and analysed. The desire is that such an initial descriptive project will lead the project team to a deeper understanding of the dynamics of interpretation in the three scriptural traditions, as well as to how the dynamics of interpretation impact on dialogue between these traditions. It will be expected of the successful candidate to utilise descriptive qualitative instruments that had been developed in former projects on intercultural Bible reading for the benefit of this new project. The project team is well aware of the fact that such a qualitative empirical project will need more than two years to complete, and will therefore plan the required progress in the period of the fellowship in consultation with the successful candidate after appointment. The agreements will be formalised in a memorandum of understanding. The successful candidate will have full access to the SU library and research facilities. Further needs in terms of research infrastructure will be finalised in consultation with the successful candidate and the Faculty of Theology at Stellenbosch University.

Die fietswiel maak Filippense oop

CHRISTUS BLY ONS HOOP
Deur Herman Breytenbach
Uitgewer: Christelike Lektuurfonds, 2018

Resensie deur Tielman Roux


Fietsry is deesdae ’n groot ding. Maak nie saak waar jy jou bevind nie, van die grootste stede tot die kleinste gemeenskappe, daar is fietsryers. Breytenbach se Christus bly ons hoop is ideaal vir groepstudie en bespreking, veral in ’n fiets­ryklub in jou gemeente – of dit kan ’n goeie rede wees om een te begin.

Breytenbach gebruik die metafoor van ’n fietswiel om die brief van Paulus aan die moderne leser te ver­duidelik.

In ’n aangrypende inleiding met die konteks van Filippi en die tyd waarin die brief geskryf is, bring hy die konteks van die verlede en die hede bymekaar. ’n Mens besef vinnig dat dinge soos korrupsie, diskriminasie, maghebbers, sosiale ongeregtigheid en ’n land met vele gelowe nie nuwe verskynsels is nie. Die brief kan vir gelowiges antwoorde gee oor hoe om vandag as gelowige te leef.

Die boek lei die leser tot geloofsvrae soos “Waarheen is ek op pad?”, “Waaroor gaan ware aanbidding?” en “Waaroor gaan my lewe?” Dit bevat treffende verduidelikings oor lyding, blydskap en eens­gesindheid, wat veral waardevol kan wees vir ’n gemeente wat verdeeldheid beleef. Dit lees gemaklik, is verstaanbaar en gee wenke tot geloofsgroei.

Weens my persoonlike voorkeure het nie alle dele van die boek my ewe veel geïnteresseer nie, maar vir die gelowige wat nie baie kennis het van Paulus en sy teologie nie, sal hierdie studie ’n waardevolle bron wees. Ook vir die gelowige wat lief is vir Paulus se briewe, sal die studie bydra tot ’n herwaardering van die brief se inhoud.

Ek sal die boek aanbeveel vir enige iemand wat ’n studie oor Filippense wil doen en veral fietsryers aanmoedig om dit saam te lees, want saam sal julle leer wat die as (kern) is waarom die wiel (geloof) draai, julle sal leer om fiks (groei) te word en fiks te bly in die geloof.

▶ Ds Tielman Roux is leraar by die NG gemeente Hendrina, met ’n passie vir Ukuba – ’n welsynsprojek vir vroeëkinderontwikkeling.

’n Kragtige aansporing

Gerrie van Tonder skryf:

Mag die gees waarin dr Johan van der Merwe die scenario’s voorgehou het oor hoe die pad vorentoe lyk vir die NG Kerk, dien as ’n kragtige aansporing vir almal wat belangstel om ontvanklik te wees vir die werking van die Heilige Gees.

Inkarnasie bied hoop wat omskep kan word in daadwerklike vernuwing. Dit kan ook die ruimte skep waar mense spontaan in deernis mag uitreik en hul naaste in hul eie gemeenskap betrek om die hoeksteen van onbaatsugtige liefde en die verdraagsaamheid van ons geloof saam met ons te herontdek.

Deur opreg innoverend te wees sal ons sekerlik die wonderwerking van die Here ervaar.

In stede dat ons gewoon “ons kerk” se mure pleister, behoort ons dringend te bou aan die vernuwing van die kerk waar almal welkom sal voel ongeag status, ras, geslagsoriëntasie, voorkoms, ouderdom, adres en politieke oortuiging.

Hoe gebruik ons die Bybel vir etiek?

In die laaste aflewering van die Algemene Taakspan vir Leer en Aktuele Sake se reeks oor hoe die NG Kerk die Bybel verstaan, skryf DR PIETER VAN DER WALT, in oorleg met die lede van die taakspan, oor hoe die Bybel in etiese vraagstukke gelees moet word.


Die Algemene Sinode het in 1986 ’n duidelike gemeenskaplike Skrifbeskouing aanvaar. Dosente van die drie teologiese fakulteite is vooraf geraadpleeg en die verslag is met instemming aanvaar.

Dieselfde Sinode het egter gevra dat daar verder gedink moet word oor “die Skrifberoep in etiese sake”. ’n Gemeenskaplike Skrifbeskouing lei naamlik nie vanselfsprekend tot ’n gemeenskaplike Skrifuitleg nie. Lidmate van dieselfde kerk het toenemend oor morele kwes­sies totaal verskillende standpunte ingeneem. En dít skynbaar met ’n beroep op dieselfde Bybel.

Die sinode het nie ’n kortpad probeer soek uit hierdie vasgelooptheid nie, maar ’n raamwerk ont­wikkel waarbinne verbeeldingryk en gelowig met etiese probleme omgegaan kon word:

– Lees tekste binne hul breër verband en in die lig van die sentrale boodskap in die Bybel;

– Onderskei tussen algemene en kultuurspesifieke norme in die Skrif;

– Plaas die eietydse vraagstuk in die lig van die algemene motiewe van die Bybelboodskap;

– Maak seker of die Skrif self ’n bepaalde norm as algemeen geldend beskou;

– Hou aan met die onderskeiding al is dit nie eenvoudig nie;

– Bid om die leiding van die Gees.

Hierdie raamwerk veronderstel dat wie God se wil uit die Skrif wil verneem, nie net ’n beroep op die Skrif moet doen nie, maar ’n “verantwoorde be­roep”. Die verstaan van die Bybel moet met ander woorde ten volle rekening hou met wat die hele Bybel wil sê.

Tekste moet verstaan word in die lig van die verband waarin dit staan in die Bybel as geheel. Interpretasie geskied teen die agtergrond van die sentrale boodskap van die verlossing in Christus en die koms van God se koninkryk. Tekste kan dus nie “op die klank af” na willekeur aangehaal word om eie standpunte te ondersteun nie.

Die Reformatore was eintlik reeds goed bewus hier­van. Hulle kon byvoorbeeld onderskei tussen morele, seremoniële en burgerlike wette in die Ou Testament en kon genuanseerd dink oor wat wél en wat nié meer op ons van toepassing is nie.

Ons is byvoorbeeld nie meer verplig om diere te offer of om presiese tiendes te gee nie, maar ons is wel verplig om onsself tot ’n lewende offer aan God te wy en ook na ons vermoë by te dra vir die verkondiging van die evangelie en die instandhouding van die ere­diens.

Daar is ’n verskil tussen God se algemene gebod en die konkrete, tydsgebonde toepassing daarvan. Ons moet hierdie verskil eerbiedig. Die gebooie van die Skrif het blywende betekenis vir die kerk van alle tye.

Maar ons moet kan raaksien wanneer wetgewing byvoorbeeld kultuurspesifiek was. In Bybelse tye het die mense geleef in voor-industriële kulture. Verhoudinge was toe baie anders as wat dit vandag in tegnies-gevorderde kulture is. Hoe meer gekompliseerd die kultuur word waarin die kerk leef, hoe min­der reglynig kan die “Skrifberoep in etiese sake” ook gedoen word.

Daar is baie dinge in ons leefwêreld waaroor die Skrif nie ’n duidelike uitspraak lewer nie. Soms het kwessies in ons tyd vorme en afmetinge aangeneem wat nie binne die visier van die Bybelskrywers geval het nie. Oorlog is ’n goeie voorbeeld. Ook die mo­derne ekonomiese problematiek, die wetenskap, politiek, staat, huwelik en gesin.

Die Skrif was oorspronklik gerig aan mense in ’n ander kulturele situasie as ons. Gehoorsaamheid aan die Skrif beteken nie dat ons vanuit ons eie tyd moet terugkeer na die kultuurfase van die mense in die tyd van die Bybel nie. Dit beteken wel dat ons ons deur die Skrif laat leer wat die wil van God vir die lewe in alle kulturele fases is.

Die Bybel bevat dus nie ’n voorskrif oor elke moontlike saak wat in ons moderne wêreld mag opduik nie. Die Bybel bied wel leidende motiewe, algemene gesigspunte, teologiese koördinate, vaste bakens in die see waaraan ons onsself kan oriënteer.

Onder hierdie algemene riglyne is daar die dubbelgebod van die liefde en die Tien Gebooie met die verdieping daarvan in die Bergrede. Daar is die normatiewe gesigspunte wat gegee is met die skepping, en daar is die lig wat val vanuit die herskepping in Christus, met die eis van selfverloëning en kruisdra. Daar is die apostoliese vermaninge en die beskrywing van die vrug van die Gees. So kan ’n mens voortgaan.

Die totale boodskap van die Skrif het ’n sedelike kant met normatiewe betekenis. Al vind ons nie voorskrifte oor elke moontlike moderne saak nie, word ons tog wel op ’n ryke wyse ingelig oor die wil van God vir ons hele lewe.

Ons moet ook in die geloofsgemeenskap onderskeidend luister na die insette van kundiges en wetenskaplik-geskooldes uit verskillende dissiplines, sodat dit presies duidelik kan wees waaroor ’n vraagstelling gaan.

Hoe ingewikkeld ons probleme ook al is – wanneer ons, soos die Sinode van 2011 oortuig was, in gesprek met mekaar daaroor bly en bid dat ons liefde sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling om die dinge te onderskei waarop dit werklik aankom (Fil 1:9-10), sal ons in die lig van die Skrif die rigting kan peil waarin ons die oplossing moet soek.

’n Juweel in die literatuur oor gebed

GEBEDE WAT GOD ALTYD VERHOOR
Deur Stephan Joubert
Uitgewer: Christelike Uitgewersmaat­skappy, 2018

Resensie deur Eldré Bester


In hierdie kan-nie-neersit boek oor gebed, gesels Stephan Joubert op sy kenmerkende reguit, eerlike manier oor vrae rondom gebed waarmee menige kinders van God al geworstel het.

“Hoekom verhoor die Here sommige gebede en ander nie?”, “Hoe moet ek bid?” en “Wat is gebed?” is enkele van die vrae wat Joubert aanraak.

Aan die hand van ’n gebedsreis deur die boek Habakuk, ontdek die leser hoe die profeet se beskouing rondom God en gebed radikaal verander teen die einde van die boek.

Habakuk tree op as profeet in die onstuimige Jerusalem wanneer die nuwe wêreldmag genaamd Babilonië hul eerste aanvalle op die stad begin loods. Hierdie tyd is gekenmerk deur korrupsie, geweld, onderdrukking en disrespek vir God se wet – omstandighede wat vir die hedendaagse kind van God al te veel bekend klink!

Boonop worstel Habakuk met sy eie wankelende geloof as hy aanvanklik nêrens vir God kan vind te midde van al hierdie chaos nie …

Saam met Habakuk leer ons algaande dat gebed ’n lewenslange proses van wag op die lewende God is – om in sy teenwoordigheid in te kom en daar te bly!

Deurdat Habakuk vir hom­self ’n geestelike wagto­ring oprig, begin hy iets verstaan van die geweldige gees­telike seën en krag wat daar opgesluit lê in wag op die Here. Deur te wag op die Here, ver­ander Habakuk van ’n hooplose gelowige na ’n persoon wat met hoop gevul is. Sy oë gaan oop vir die feit dat God met groot krag aanwesig is en dat Hy nie “nêrens” is nie, maar “nou hier” en oral.

Nadat die leser saam met Habakuk leer dat gebed eerstens oor God gaan en oor sy eer, sluit Joubert sy boek af met geheime vir ’n kragtige gebedslewe – wat dit beteken om reg te bid. Tien stereotipes oor gebed wat hindernisse vorm in die proses van “reg wag” op God, word ook bespreek.

’n Praktiese handleiding vir gebed in die vorm van ’n Bybelstudie, rond hierdie juweel in die litera­tuur oor gebed uit die pen van ’n bekroonde skry­wer, perfek af.

▶ Ds Eldré Bester is as ’n kind van God, tentmakerle­raar by Algoa Gemeenskapskerk en ma en eggenoot.