Briewe

As volledige mense

Gerrit Engelbrecht van die Strand skryf: Daar het ná die Buitengewone Sinode van ▸▸▸

It’s Time Centurion

Johan du Toit van die NG gemeente Sesmylspruit skryf: ’n Groepie gemeentelede wat ▸▸▸

Reaksie: Kerk en Hof

Frits Gaum van Glentana skryf: ’n Paar opmerkings oor dr Chris van Wyk ▸▸▸

Kerk en hof

Dr Chris van Wyk van Somerstrand skryf: Ek kan nie glo die artikel ▸▸▸

Ek distansieer my

Etienne Nolte van Ladismith skryf: Dit is met ’n mate van fatalisme dat ▸▸▸

Die Liefdesargument

Ds Marcel Vosloo van die Strand skryf: Die voorstaanders van gay verhoudinge se ▸▸▸

Wanneer is ons aan die kant van die verontregte?

Prop Hennie Pienaar skryf: Daar is heelwat gemeentes in die NG Kerk wat ▸▸▸

Die opstanding

Dr Chris van Wyk van Somerstrand skryf: Die rubriek “Opstanding en lewe na ▸▸▸

Die kernverskil

Koot Bosman van Pretoria skryf: Neels Jackson se samevatting (“Twee maniere om die ▸▸▸

Verwysings na die Gnostiek

Dr Chris van Wyk van Somerstrand skryf: Die artikel “Sy aan sy met ▸▸▸

God van die randfigure

Marcel Vosloo van die Strand skryf: Ons het ’n wonderlike Hemelse Vader en ▸▸▸

Die fout van die Reformasie

Richard Holloway van St Helenabaai skryf: Vir 500 jaar het die Reformatoriese kerke ▸▸▸

Resensie oor Homoseksua­li­teit en die Bybel onge­balan­seerd

Ds Andries NE Louw (emeritus) skryf: Die resensie van Frits Gaum oor Jan ▸▸▸

Teologie van radikale insluiting?

Ds Stefaan de Jager van Humansdorp-Oos skryf: “Hy (Jesus) bring die verlossing en ▸▸▸

Die goedheid en strengheid van God

Prof CG du Toit van Noordbrug skryf: Dit is jammer dat in die ▸▸▸

Oudisies vir Reformasie 500-feesproduksie

Ina Opperman, regisseur van Uit diep van donker nagte, skryf: Ons erken dat ▸▸▸