Briewe

Van Zylsrus bid vir reën

Die NG gemeente Van Zylsrus skryf: Ons rig hierdie aan ons medeboere in ▸▸▸

Christus alleen

Dr Gerrit Engelbrecht van die Strand skryf: Mag Nadia Marais nie maar ’n ▸▸▸

Frits mis die punt

Jean Oosthuizen skryf: Frits Gaum kla in die jongste Kerkbode my radioprogram Uit ▸▸▸

Koninkryk-somme

Ds Eduard Enslin van Lambton, Germiston, skryf: ’n Bejaarde spog onlangs teenoor my ▸▸▸

Wanneer het jy gekies om nie gay te wees nie?

Dr Albert Alberts van Plettenbergbaai skryf: Volgens demografiese data is 95% van u ▸▸▸

Waarom verander dinge nie?

Pieter du Plessis van Boshoff skryf in ’n brief:  Ons ontvang WhatsApp-boodskappe vir ▸▸▸

Gee die vrou ’n kans

Ds Zachie le Roux van Elspark-Suid skryf: Mag ek jou voorstel aan Ronel? ▸▸▸

95 stellings in Afrikaans

Ds Petrus Kriel van Levubu skryf: Ek het die 95 stellings van Luther ▸▸▸

Steeds beswaard

Dr Chris van Wyk van Port Elizabeth skryf: Ek maak steeds beswaar teen ▸▸▸

Eerlike antwoorde asseblief

Pieter Coetzee van Pinelands skryf in ’n brief: As onigeligte en dalk dom, ▸▸▸

Só werk die Here

Ds Rudolph Scharneck van Greytown skryf: Ek het ’n paar maande gelede ’n ▸▸▸

Gaan lees liewer Job

JA van den Heever van Stellenbosch skryf: Die brief van Pieter Pelser (Kerkbode, ▸▸▸

Dit sou ongesond wees

Johan van der Merwe van George skryf: Die verbasende skrywe van dr. Chris ▸▸▸

Die reël bestaan nie

Jacques Louw, prokureur van Kaapstad, skryf: Ek voel dit is my plig om ▸▸▸

Die jagters mors koeëls

Cornelia de Kok van Stellenbosch skryf: Die jagseisoen is oop. In die visier ▸▸▸

Denke oor evolusie

Dr Albert Alberts van Plettenbergbaai skryf: Dit is goed dat Pieter Pelser gereageer het op ▸▸▸