Briewe

Dieselfde genade

Albert Alberts van Plettenbergbaai skryf: Die meerderheid Christene voel ongemaklik oor die onderwerp ▸▸▸

Sal God ‘sy gemeente’ laat doodloop?

Cobus Olivier van Sasolburg skryf: In ons dorp het twee NG gemeentes die ▸▸▸

Neem standpunt in – leef volgens morele waardes

Gerrie Viljoen van Rustenburg skryf: Ek is bly oor die rubriek “Onthullings” in ▸▸▸

Geloofsbelydenis 2018

Schalk Burger van Pinehurst, Durbanville skryf: Here, ek glo in U as die ▸▸▸

Help asseblief

Dr Bertus Cilliers van Rietfontein (Winburg) skryf: Ek benodig Gereformeerde kerkregliteratuur in Engels, ▸▸▸

NG Kerk behoort onafhanklik van die SARK standpunte te kan inneem

Pieter Cloete van Durbanville skryf: Ek verwys na die plasing van teks soos ▸▸▸

Onblusbare hoop

Dr Dawie Botes van die NG gemeente Welkom-Wes skryf in ’n brief: Leef ▸▸▸

Jerusalem: SARK is besorg oor VSA-besluit

Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke het sy stem gevoeg by ander kerklike groepe ▸▸▸

Kerklui bring ‘boodskap van hoop’

Drie kerkleiers het ’n brief aan Suid-Afrikaanse gemeentes geskryf om hulle te bemoedig ▸▸▸

Ander se belange

Ds Rudolph Scharneck van Greytown skryf: Ek was baie jare gelede by ’n ▸▸▸

’n “Nuwe” Onderwyswet?

Johan Jooste van Pretoria skryf: Diegene wat destyds by die ontwikkeling van die ▸▸▸

Ek vind nie dié tendens nie

Lettie Breytenbach van Heidelberg, Wes-Kaap, skryf: In sy skrywe (Kerkbode, 17 November) sê ▸▸▸

Pas aan om sout en lig te wees

Prof Hentie Boshoff van Potchefstroom skryf: Dr Tolmay se artikel “Hoe gaan die ▸▸▸

Dankie, Thapelo en Bongani

Dr Hannes Theron van Helderberg-gemeente, Somerset-Wes, skryf: Op ’n vlug tussen Kaapstad en ▸▸▸

Maak Jesus weer die Hoof van sy kerk

Marcel Vosloo van die Strand skryf: Martin Luther het 500 jaar gelede dit ▸▸▸

Oostelike Sinode is dankbaar

Ds Francois Retief, uitvoerende amptenaar van die Oostelike Sinode, skryf: In die konferensiekamer ▸▸▸