Briewe

Vreemdeling in Jerusalem

Attie Beetge van Stellenbosch skryf: Die Teologiese Dag by die opening van die ▸▸▸

Is vergifnis afgehandel?

Jan Venter van Johannesburg skryf: Ek verwys na die artikel in Kerkbode van ▸▸▸

Die Lydingsvraagstuk (Teodisee)

Ds Stefaan de Jager van Humansdorp-Oos skryf: Die lydingsvraag klink min of meer ▸▸▸

Kerk en samelewing

Philip Kriel van Kaapstad skryf: Kerk en samelewing – dis ’n lewenstyl wat ▸▸▸

Lutherane kan NG Kerk help

Frank Ehmke van Nelspruit skryf: Ek het met belangstelling die berig in Kerkbode ▸▸▸

Twee getuienisse

Tienie Prinsloo, emeritus van Heidelberg, Gauteng, skryf: Met verwysing na dr Henk Gous ▸▸▸

Ek skud my kop

Marinda Cox, Sinodale Evangelisasie, VGK Noord-Tvl, skryf: Ek skud maar net my kop ▸▸▸

Randpoort vier eeufees

Ds Edwin van Wyk van die NG gemeente Randpoort skryf: Die gemeente Randpoort ▸▸▸

’n Kragtige getuienis

Petrus Moolman (emeritus) van Overkruin skryf: Ek was bevoorreg om my bediening in ▸▸▸

Transgender mense

Ds Stefaan de Jager van Humansdorp skryf: Ek reageer na aanleiding van Albert ▸▸▸

Liewe Lynnwoodrif (2)

Prop Jorina Redelinghuys van Kollegepark skryf: My hart breek wanneer ek advertensies vir ▸▸▸

Liewe Lynnwoodrif (1)

Tielman Roux, (ongetroude) leraar van die NG gemeente Hendrina, skryf: Iemand deel die ▸▸▸

Waar is God in dit alles?

Prop Jannie Botha van Witfield skryf: Ek staan verstom as ek al die ▸▸▸

Ek is geskok

Prop Jannie Botha van Witfield skryf: Ek lees die artikel van Francois Mulder ▸▸▸

Glo in God

Isabel Ballot van Pretoria skryf: Ek onthou hierdie trooswoorde waar ek angstig in ▸▸▸

Dieselfde genade

Albert Alberts van Plettenbergbaai skryf: Die meerderheid Christene voel ongemaklik oor die onderwerp ▸▸▸