Briewe

Rietfontein verjaar

Dr Bertus Celliers, NG gemeente Rietfontein skryf: Rietfontein word 100 op 31 Mei ▸▸▸

Regte en verantwoordelikhede

Andreas van Rooyen skryf: Die wêreld waarin ons leef, sit met ’n groot probleem. Mense leef op maniere wat ons nie kan versoen met hoe mense in die verlede geleef het nie. Gelowige mense leef en tree presies dieselfde op as ongelowiges. Kinders kom bederf oor en verstaan nie die ▸▸▸

Wees ’n profeet, NG Kerk

Dr Dawie Botes, NG gemeente Vrede-Wes skryf: As predikant in die NG Kerk ▸▸▸

Die klein liggie is uitgedoof

Christa Louw skryf: Dit was ’n wonderlike dag toe ek gehoor het die ▸▸▸

Die aarde is steeds heilig

GW Rafferty van Port Elizabeth skryf: “Ons vertrekpunt is dat God die Skepper ▸▸▸

Was Natan liefdeloos?

Dr Henriëtta Klaasing van Groblersdal skryf: Ons ken die verhaal van koning Dawid ▸▸▸

Ons is so besig met ons

WR Haan skryf: Graag lewer ek kommentaar na aanleiding van die brief “Keer ▸▸▸

Hierby staan en val die kerk

Dr Rassie van Niekerk (emeritus, Pretoria) skryf: ’n Klein voëltjie wat nog nie ▸▸▸

Dink nuut oor die platteland

Ds Hanri Joubert van Britstown skryf: Dit lyk vir my of baie studentekerke ▸▸▸

Die ‘Groentenk’ van hoop

André Sprong, lidmaat van Bultfontein Moeder­gemeente skryf: Dit is Maandag, 2 Januarie 2017, ▸▸▸

Die gay-vraagstuk: Hoekom sukkel die kerk?

Dr Mike Müller (emeritus, PE) skryf: Die kerk worstel wêreldwyd met selfdegeslagverhoudinge, want ▸▸▸

Lê jou klippe neer!

Ds Gerrit Vosloo van Ermelo skryf: Ek was bevoorreg om as afgevaardigde beide ▸▸▸

Wat sê ander kerke?

H Wessels van Mosselbaai skryf: As meelewende NG lidmaat loop ek al ’n ▸▸▸

Anders is gelyk aan ‘verdag’

Elize van Elarduspark skryf: Die laaste woord is nog lank nie geskryf oor ▸▸▸

Oproep tot kerkverdeling

Marcel Vosloo van die Strand skryf: Die NG Kerk wil op twee stoele ▸▸▸

Wie is gereformeerd?

Adriaan van Tonder skryf: Met verwysing na die APK se kritiek op die ▸▸▸