Briewe

Geen verdraagsaamheid met sonde

Chael TerBlanche van Môregloed, Pretoria skryf: Na aanleiding van die artikel van Nelis ▸▸▸

Gemeenskap van hoop

Andreas van Rooyen van Boshof skryf: In dié distrik staan ’n mens verbaas ▸▸▸

’n Kragtige aansporing

Gerrie van Tonder skryf: Mag die gees waarin dr Johan van der Merwe ▸▸▸

Moet ek liewer stilbly?

Dr Floris Knouwds skryf: Ons leef in ’n gevaarlike tyd. Enersyds omdat ons ▸▸▸

Dit maak seer

Willem Bakkes skryf uit Australië: Die LGBTI+-gemeenskap het nie die veroordeling van die ▸▸▸

Aan die teoloë

Louis Blignaut van Durbanville skryf: Ek is nie verbaas oor julle verklaring (NG ▸▸▸

Diskrimineer Jesus regtig nie?

Dr Bernhard Ficker van Somerset-Wes skryf: Die sistematiese teoloog dr Nadia Marais skryf ▸▸▸

Waar pas God in?

Johan Carstens van George-Suid skryf: As ʼn gelowige en lidmaat van die NGK ▸▸▸

Ek is bekommerd

Johan Swanepoel skryf: Ek is bekommerd oor die rigting waarheen die NG Kerk ▸▸▸

Gehoorsaamheid is beter

Jan Louw van Reitz skryf: Dr Willem Botha en sy kollegas wil mense ▸▸▸

’n Balk in die oog

Dr Floris Knouwds skryf: Meer as 100 predikante reik ’n verklaring uit wat ▸▸▸

’n Vraag oor die vrou

Kobus van Zyl van Kommetjie skryf: Jesus diskrimineer nie. Gedagtes oor kerkwees in Kerkbode ▸▸▸

Die probleem is Bybelinterpretasie

Johan Beyer van Macklin, Saskatchewan, Kanada, skryf: Ek woon tans in die buiteland, ▸▸▸

Dit was pynlik vir die 12

Frits Gaum van Glentana skryf: Ek het ds Nelis Janse van Rensburg se ▸▸▸

Jesus is uit die kas

Louis van der Riet van Stellenbosch skryf: Ek lees op die oomblik ’n ▸▸▸

Keusetyd in die NG Kerk

Marcel Vosloo van Die Strand skryf: Die Bybel is duidelik daaroor dat die ▸▸▸