Die gay-debat

Dit gaan oor ’n lidmaat in ’n gemeente

Ds Gerrit Engelbrecht van die Strand skryf: Na aanleiding van die brief van ▸▸▸

Liewe Hancke

Frits Gaum van Glentana skryf ’n ope brief aan dr Hancke van Blerk ▸▸▸

Só triomfeer troos

Dr Chris van Wyk van Somerstrand skryf: Die Heidelbergse Kategismus (HK) begin wel ▸▸▸

Die kerk veroordeel sonde

Chael TerBlanche van Pretoria skryf: Na aanleiding van die brief in Kerkbode van ▸▸▸

Geagte Frits

Dr Hancke van Blerk van Piet Retief skryf ’n ope brief aan dr ▸▸▸

Kerk en hof: lidmate se kanse op sukses?

Wat is die kanse op sukses van die groep lidmate wat die NG ▸▸▸

Naasteliefde in ’n tyd van oordeel

Kleintyd het ons kategese-onderwyser elke klas begin met: Was jy vandag by die ▸▸▸

As volledige mense

Gerrit Engelbrecht van die Strand skryf: Daar het ná die Buitengewone Sinode van ▸▸▸

Reaksie: Kerk en Hof

Frits Gaum van Glentana skryf: ’n Paar opmerkings oor dr Chris van Wyk ▸▸▸

Kerk en hof

Dr Chris van Wyk van Somerstrand skryf: Ek kan nie glo die artikel ▸▸▸

Die Liefdesargument

Ds Marcel Vosloo van die Strand skryf: Die voorstaanders van gay verhoudinge se ▸▸▸

Wanneer is ons aan die kant van die verontregte?

Prop Hennie Pienaar skryf: Daar is heelwat gemeentes in die NG Kerk wat ▸▸▸

Die kernverskil

Koot Bosman van Pretoria skryf: Neels Jackson se samevatting (“Twee maniere om die ▸▸▸

Om met die kerk hof toe te gaan

’n Groep van 11 lidmate oorweeg om hof toe te gaan oor die ▸▸▸

God van die randfigure

Marcel Vosloo van die Strand skryf: Ons het ’n wonderlike Hemelse Vader en ▸▸▸

Resensie oor Homoseksua­li­teit en die Bybel onge­balan­seerd

Ds Andries NE Louw (emeritus) skryf: Die resensie van Frits Gaum oor Jan ▸▸▸