Die gay-debat

As volledige mense

Gerrit Engelbrecht van die Strand skryf: Daar het ná die Buitengewone Sinode van ▸▸▸

Reaksie: Kerk en Hof

Frits Gaum van Glentana skryf: ’n Paar opmerkings oor dr Chris van Wyk ▸▸▸

Kerk en hof

Dr Chris van Wyk van Somerstrand skryf: Ek kan nie glo die artikel ▸▸▸

Die Liefdesargument

Ds Marcel Vosloo van die Strand skryf: Die voorstaanders van gay verhoudinge se ▸▸▸

Wanneer is ons aan die kant van die verontregte?

Prop Hennie Pienaar skryf: Daar is heelwat gemeentes in die NG Kerk wat ▸▸▸

Die kernverskil

Koot Bosman van Pretoria skryf: Neels Jackson se samevatting (“Twee maniere om die ▸▸▸

Om met die kerk hof toe te gaan

’n Groep van 11 lidmate oorweeg om hof toe te gaan oor die ▸▸▸

God van die randfigure

Marcel Vosloo van die Strand skryf: Ons het ’n wonderlike Hemelse Vader en ▸▸▸

Resensie oor Homoseksua­li­teit en die Bybel onge­balan­seerd

Ds Andries NE Louw (emeritus) skryf: Die resensie van Frits Gaum oor Jan ▸▸▸

Excelsus of exclusus?

Ds Chris Smith van NG Westonaria skryf: Toe ek verneem van die konferensie ▸▸▸

Die klein liggie is uitgedoof

Christa Louw skryf: Dit was ’n wonderlike dag toe ek gehoor het die ▸▸▸

Was Natan liefdeloos?

Dr Henriëtta Klaasing van Groblersdal skryf: Ons ken die verhaal van koning Dawid ▸▸▸

Keer die kerk terug na die heidendom?

In ’n bydrae tot die gesprek oor verhoudings tussen mense van dieselfde geslag, ▸▸▸

Sola Scriptura?

In die voortgaande gesprek oor verhoudinge tussen mense van dieselfde geslag, skryf dr ▸▸▸

Bevrydende Waarheid

Gerrit Engelbrecht lewer ’n bydrae tot die teologiese gesprek oor verhoudinge tussen mense ▸▸▸

Die gay-vraagstuk: Hoekom sukkel die kerk?

Dr Mike Müller (emeritus, PE) skryf: Die kerk worstel wêreldwyd met selfdegeslagverhoudinge, want ▸▸▸