Die gay-debat

Excelsus of exclusus?

Ds Chris Smith van NG Westonaria skryf: Toe ek verneem van die konferensie ▸▸▸

Die klein liggie is uitgedoof

Christa Louw skryf: Dit was ’n wonderlike dag toe ek gehoor het die ▸▸▸

Was Natan liefdeloos?

Dr Henriëtta Klaasing van Groblersdal skryf: Ons ken die verhaal van koning Dawid ▸▸▸

Keer die kerk terug na die heidendom?

In ’n bydrae tot die gesprek oor verhoudings tussen mense van dieselfde geslag, ▸▸▸

Sola Scriptura?

In die voortgaande gesprek oor verhoudinge tussen mense van dieselfde geslag, skryf dr ▸▸▸

Bevrydende Waarheid

Gerrit Engelbrecht lewer ’n bydrae tot die teologiese gesprek oor verhoudinge tussen mense ▸▸▸

Die gay-vraagstuk: Hoekom sukkel die kerk?

Dr Mike Müller (emeritus, PE) skryf: Die kerk worstel wêreldwyd met selfdegeslagverhoudinge, want ▸▸▸

Wat sê ander kerke?

H Wessels van Mosselbaai skryf: As meelewende NG lidmaat loop ek al ’n ▸▸▸

Anders is gelyk aan ‘verdag’

Elize van Elarduspark skryf: Die laaste woord is nog lank nie geskryf oor ▸▸▸

Oproep tot kerkverdeling

Marcel Vosloo van die Strand skryf: Die NG Kerk wil op twee stoele ▸▸▸

Wie is gereformeerd?

Adriaan van Tonder skryf: Met verwysing na die APK se kritiek op die ▸▸▸

Ek het ’n droom gehad

Carel Kuun skryf: ’n Jaar gelede was ek oortuig dat ek die NG ▸▸▸

‘Dit is eenvoudig nie die waarheid nie’

Marita van Leeuwen van George skryf: Ek skryf in reaksie op die brief ▸▸▸

Mag ons almal aan onsself sterf

Elna Schoeman van Delmas-Wes skryf: Die NG Kerk sal ernstig moet gaan besin ▸▸▸

Met diepe hartseer . . .

Pieter Taljaard van Oos-Londen skryf: Dis met groot spyt, teleurstelling en hartseer dat ▸▸▸

Twee sake interesseer my

Ds Petrus Moolman (emeritus) skryf: Twee sake rondom die 2016 se Algemene Sinode ▸▸▸