Die gay-debat

10 easy steps

Pieter van Bellville skryf: Maak ons nie die gay-debat te ingewikkeld nie? Ek ▸▸▸

’n Antwoord vir Zachie

Tienie Prinsloo van Heidelberg skryf: Ek het groot waardering vir Zachie le Roux ▸▸▸

Gay-debat kan oortuig

Paul Gerber van Port Elizabeth skryf: Ek, as gewone kerklidmaat sonder teologiese opleiding, ▸▸▸

Toe kon ek verstaan

Ds Willem Botha, emeritus-leraar van Bloemfontein, skryf: Na aanleiding van die artikel “Christen ▸▸▸

Tog so maklik om Skriftuurlik te wees

Zachie le Roux van Elsburg skryf: Liewe oom Tienie, dis die eerste maal ▸▸▸

Twee getuienisse

Tienie Prinsloo, emeritus van Heidelberg, Gauteng, skryf: Met verwysing na dr Henk Gous ▸▸▸

Transgender mense

Ds Stefaan de Jager van Humansdorp skryf: Ek reageer na aanleiding van Albert ▸▸▸

Dieselfde genade

Albert Alberts van Plettenbergbaai skryf: Die meerderheid Christene voel ongemaklik oor die onderwerp ▸▸▸

Wanneer het jy gekies om nie gay te wees nie?

Dr Albert Alberts van Plettenbergbaai skryf: Volgens demografiese data is 95% van u ▸▸▸

Eerlike antwoorde asseblief

Pieter Coetzee van Pinelands skryf in ’n brief: As onigeligte en dalk dom, ▸▸▸

Dit sou ongesond wees

Johan van der Merwe van George skryf: Die verbasende skrywe van dr. Chris ▸▸▸

Die reël bestaan nie

Jacques Louw, prokureur van Kaapstad, skryf: Ek voel dit is my plig om ▸▸▸

Dit gaan oor ’n lidmaat in ’n gemeente

Ds Gerrit Engelbrecht van die Strand skryf: Na aanleiding van die brief van ▸▸▸

Liewe Hancke

Frits Gaum van Glentana skryf ’n ope brief aan dr Hancke van Blerk ▸▸▸

Só triomfeer troos

Dr Chris van Wyk van Somerstrand skryf: Die Heidelbergse Kategismus (HK) begin wel ▸▸▸

Die kerk veroordeel sonde

Chael TerBlanche van Pretoria skryf: Na aanleiding van die brief in Kerkbode van ▸▸▸