Kommentaar

Raak ons nog opgewonde?

Ek het tydens ons besoek aan Japan in April vanjaar, nie ’n enkele ▸▸▸

Wie is Jesus Christus vir ons vandag?

In sy brief aan Eberhard Bethge op 30 April 1944 skryf Dietrich Bonhoeffer ▸▸▸

God maak jou deel van ’n heilige “Ons”

Ek het amper vier-en-’n-half jaar lank in Suid-Korea gewoon. Alles wat ek in ▸▸▸

Verwondering

Lied 464 ( O Heer, my God …) verwoord die verwonde­ring wat ons ▸▸▸

Ekumene

“Ek glo aan ’n heilige, algemene, Christelike kerk …” Hierdie artikel uit die ▸▸▸

NGK deel van dieper eenheid

Die ondertekening van die Wittenberg-ver­kla­ring op 5 Julie 2017 was die hoogtepunt van ▸▸▸

Nog ’n hoogtepunt in Wittenberg

Wittenberg is ’n plek van historiese hoog­te­pun­te.  Op 31 Oktober 1517 kap Martin ▸▸▸

Om Christus te volg, is ’n gevaarlike keuse

Vir die afgelope Algemene Vergadering van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Ker­ke, moes elke ▸▸▸

Gereformeerde jeug laat hoor hulle stem

Waar kry ek ’n genadige God? Dié vraag wat 500 jaar gelede die Reformasie ontketen het, skemer telkemale in die temas rakende sosiale, ekonomiese en ekologiese geregtigheid van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke se byeenkoms in Leipzig deur. Ek het die besonderse voorreg gehad om as ’n afgevaardigde vanuit die ▸▸▸

Die tendens is meer positief

Tydens ons onlangse padberade in die Oos-Kaap het ons die voorreg gehad om ▸▸▸

Naasteliefde in ’n tyd van oordeel

Kleintyd het ons kategese-onderwyser elke klas begin met: Was jy vandag by die ▸▸▸

Die ekumeniese kerk

Die woord “ekumene” beteken eintlik “alle inwoners van die hele wêreld”. Aanvanklik het ▸▸▸

Koninkrykstyd

Met die seisoene van Advent, Kersfees, Epifanie, Lydens­tyd, Pase en Pinkster het ons ▸▸▸

Die troos vir gedooptes

In ’n tyd van soveel slegte nuus behoort die kerk ernstig na te ▸▸▸

Die evangelie van brose stories

Om ’n kampvuur in die stilte, of onder ’n boom in die veld ▸▸▸

Om ’n alternatiewe wêreld te leef

Die Gender-eenheid by Stellenbosch Universiteit is gebore uit ’n diep oortuiging dat dinge ▸▸▸