Jong Stemme

God gee die hier en die nou

Paul Ricoeur verduidelik dat vir ’n gesonde iden­titeit ’n mens se brein twee ▸▸▸

Om ’n Christen te wees, is om liefde te bring

Elkeen het sy eie belewenis van wat kerk is. Dit maak minder saak ▸▸▸

Maak seker almal is aan boord

“Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit …” ▸▸▸

Wie is Jesus Christus vir ons vandag?

In sy brief aan Eberhard Bethge op 30 April 1944 skryf Dietrich Bonhoeffer ▸▸▸

Om Christus te volg, is ’n gevaarlike keuse

Vir die afgelope Algemene Vergadering van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Ker­ke, moes elke ▸▸▸

Gereformeerde jeug laat hoor hulle stem

Waar kry ek ’n genadige God? Dié vraag wat 500 jaar gelede die Reformasie ontketen het, skemer telkemale in die temas rakende sosiale, ekonomiese en ekologiese geregtigheid van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke se byeenkoms in Leipzig deur. Ek het die besonderse voorreg gehad om as ’n afgevaardigde vanuit die ▸▸▸

Naasteliefde in ’n tyd van oordeel

Kleintyd het ons kategese-onderwyser elke klas begin met: Was jy vandag by die ▸▸▸

Die evangelie van brose stories

Om ’n kampvuur in die stilte, of onder ’n boom in die veld ▸▸▸

Deur God kan ons liefhê

Ek het teologie gaan studeer omdat ek vas oortuig is God het my ▸▸▸

Hoe klink die Here se stem?

Vir lank wonder ek al hoe die stem van die Here klink. Is ▸▸▸

Genade soos ’n bekende briesie

Genade word waar wanneer jy dit eer­stehands aan jou lyf kan voel. Tot ▸▸▸

Ek klim die eerste keer op die kansel

My gedagtes is ’n warboel van emosies toe ek stilstaan en my kop ▸▸▸

Deur die krag van God kan ons méér lief wees

Filippense 4:13 (“Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag ▸▸▸

Jesus stel ’n nuwe model van ‘ander’-liefde voor

Ek het die voorreg om twee jaar al saam met die NG gemeente ▸▸▸

Kerk roep uit: Semper reformanda!

Ek sit by die buitengewone Algemene Sinode in Pretoria. Dis bedompig, my water ▸▸▸

Die ‘onheilige’ pad van Jesus

Tydens die Oostelike Sinode in Oktober breek ons een middag vir tee, na ▸▸▸