Gedagtes oor kerkwees

Godsdiens in skole

Die saak oor godsdiens in skole is eersdaags in die hof. Die saak ▸▸▸

Die kerk as koringkorrel

In hierdie dae waarin ons graag saamgesels oor missionale kerkwees, hoor ons dikwels ▸▸▸

Protes

Die politieke gebeure die afgelope weke in ons land was intens en uitdagend. ▸▸▸

Mzanziwood, land van my drome

Toe ek klein was, moes ek baie hoor dat ons bereid moet wees ▸▸▸

State of the Church

Dit was met verslaentheid waarmee ons toegekyk het na die tonele wat voor ▸▸▸

#imagine: vyf tendense

Groot opwinding heers oor #imagine se vierde feesnaweek wat op 18-20 Maart 2017 ▸▸▸

Ek voorspel reën vir 2017

Die hemele het geopen op 1 Januarie 2017. Die dorre aarde het hom ▸▸▸

Vrede vir julle

Die buitengewone Algemene Sinode was ’n intense ervaring. Soos in die res van ▸▸▸

Sê God ook ‘Sela’?

My instap-ervaring by die buitengewone si­no­de, Maandagmiddag, was een van spanning. Mense wat ongerus, onseker is oor mekaar. Mense wat nie weet wat om van mekaar te verwag nie. Wat nie weet wie aan wie se kant is nie. Of sterk vermoed wie sekerlik nie aan wie se kant is nie. Lugtig: Die rivier is nie altyd of vanselfsprekend veilig nie. ▸▸▸

Eenheid en diversiteit

Ek en Gustav Claassen het die afgelope tyd besoeke gebring aan ’n aantal ▸▸▸

Maak van eet ’n geloofsgewoonte

“I’m too busy to chew. That’s why I blend all my meals into ▸▸▸

Op soek na ’n weg om saam kerk te wees

’n Buitengewone Algemene Sinode word van 7 tot 10 November gehou waar die ▸▸▸

Om die “shooter texts” te ontwapen

In die debat oor selfdegeslagverhoudinge word die Bybel gereeld ingespan as die begronding ▸▸▸

Dis tyd vir ernstige protes

Op baie plekke was die stempersentasie in die munisipale verkiesing laag. Is dit ▸▸▸

Só vier Stellenbosch die doop

Soos seker baie ander gemeentes, het ons as leiers in die laaste paar ▸▸▸

‘Together towards life’

Jesus is die Here. Dit is die vroegste belydenis van die kerk. Dit ▸▸▸