Op die kerkstoep

Waarom loop hoofstroomkerke leeg?

Daar is ’n duidelike afname in die bywoning van hoofstroomkerke wêreldwyd. Suid-Afrika het ▸▸▸

Gesoek: Leiers wat ’n verskil maak

Ons het outentieke leiers nodig wat werklik ’n verskil kan maak! Leierskap in ▸▸▸

Laat ons nuut na mekaar kyk

In die kerk is ’n tragedie besig om af te speel. Lidmate gaan ▸▸▸

Teologiese opleiding in die hart van die kerk

Die onselfsugtige en opofferende liefde van ’n ma vir haar kind het my ▸▸▸

Om te gee is beter as om te ontvang

In die Kaap val ’n glas water aan die ontbyttafel om en die ▸▸▸

Het jy Jesus se passie en aksie?

Die Oostelike Sinode het in die begin van hier­die jaar twee Voetsoolsinodes gehou ▸▸▸

Die kerk se protesstem

Die NG Kerk neem op ’n gereelde basis aan openbare diskoerse deel as ▸▸▸

Kerkbode wil die Here en die kerk dien

“Jesus is die Here.” Dit is die belydenis waarmee ek die heel eerste ▸▸▸

Moet ons ‘replace’ of ‘fix’?

Die meeste van ons kry gereeld die een of ander tekenprentjieverhaal in die ▸▸▸

Op watter vraag is die evangelie die antwoord?

Die Refo500 vieringe is verby. Het die her­denking sin gemaak en iets blywends ▸▸▸

Reformasievieringe moet ons help reformeer

Die jaar 2017 is vir die NG Kerk ’n baie be­lang­rike jaar. Ons ▸▸▸

’n Kerk wat niks dien nie, dien tot niks

In die NG Kerk verskil ons soms op baie maniere van mekaar. Tog ▸▸▸

Andrew Murray help ons om onsself te verstaan

Met die beplanning van die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit in Wellington het ▸▸▸

The church must die to unite

The church has lived for a very long time pro­­­moting and maintaining divisions ▸▸▸

Hoe gaan ons ’n verskil maak in gemeentes?

Kyk ek na my boekrak en blaai ek deur die 10 si­nodes se ▸▸▸

Raak ons nog opgewonde?

Ek het tydens ons besoek aan Japan in April vanjaar, nie ’n enkele ▸▸▸