Nuus

Vrystaat vra hulp ná groot brande

Die moderatuur van die NG Kerk in die Vrystaat het ’n dringende oproep om hulp gedoen aan “alle leraars, voorsitters van kerkrade en lidmate van die NG KERK VRYSTAAT (asook belangstellendes)” nadat verskeie distrikte in die sinodale gebied onder groot brande deurgeloop het. Die moderatuur skryf in ’n brief: Beste kollegas, ▸▸▸

Jonges los kerk, nie geloof nie

Die meeste jong volwassenes ver­­laat die kerk, maar nie die Chris­telike geloof nie. ▸▸▸

Nederlandse Bybel gebruik weer hoofletters

Delft (Nederland). – “God” is nie meer “god” nie. En “hy” word weer ▸▸▸

Braai én betekenis by re-imagine matriekfees

Vanjaar het die re-imagine Matriekfeeste in Heroldsbaai en Noordhoek weereens ʼn “gesonder” alternatief op die berugte Plett Rage vir 55 skoolverlaters gebied. Dié feeste het vanaf 29 November tot 6 Desember plaasgevind. “Na ʼn moeilike en besige matriekjaar wil die meeste matrikulante wegbreek – en verkieslik wegbreek see toe en ▸▸▸

Kersfonds wil hoop bring

Ons wil gemeentes, organisasies en in­dividue bedank wat sover ons Kers­fonds-spaarvarkie met R29 ▸▸▸

Jaarboek van die NG Kerke 2018

Bevat die sinodale, rings-, gemeente- en predikante-inligting van die NG Kerk, NG Kerk ▸▸▸

Bonaeropark hou vroeë Kersfees

Op Saterdag, 4 November, het die Motorfiets­klub van die NG gemeente Bonaeropark ’n ▸▸▸

Werk begin aan missionale kerkorde

Die bal is aan die rol om vir die NG Kerk ’n nu­we ▸▸▸

God se genade is vir almal

Dit was die jaartema van die NG gemeente Pretoria-Dowes: “God se liefde vir almal.” Op 19 November het dit op ’n besondere manier waar geword vir een van hulle lidmate, Monica Lotz. Monica is as baba in die gemeente gedoop. Haar ouers, Emil en Martie Lotz, is albei doof. Pa ▸▸▸

Bosman kry pos by Algemene Sinode

Dr Lourens Bosman is die pos aangebied van algemene bestuurder by die kantoor ▸▸▸

Proponente 2017

Kerkbode stel met trots die proponente wat onlangs by die onderskeie teologiese fakulteite ▸▸▸

Só gebruik God mense om ’n ramp om te keer

Dit was ’n ramp wat soveel liefde losgemaak het dat dit baie gelowiges ▸▸▸

‘Kerk moet opnuut vra wat die evangelie is’

Hoeveel mense bereik julle per week? Hoeveel het aange­sluit by die gemeente? Vir ▸▸▸

‘Die Bybel sal die kerk help’

Die Bybel sal die kerk help om missionaal te word, het ds Dirkie ▸▸▸

Missionaal wees is niks nuuts nie

Die hele gedagte van missionale kerkwees is niks nuuts nie, het ds Johan ▸▸▸

Diaconia se VKO-droom word ’n werklikheid

Die diensgroep Diaconia in Wes-Kaapland se droom om ’n verskil in Suid-Afrika te ▸▸▸