Nuus

Vroue vra meer erns met gelyke deelname

Die kerk moet baie meer erns maak daarmee om die gelyke deelname van ▸▸▸

Broodbak is ook kerkwees

Broodbak kan deel van ’n dominee se werk wees. Dit het die NG ▸▸▸

Tukkies teologie sê dankie vir 100 jaar

Op Sondag 30 Julie het die Universiteit van Pretoria se Fakulteit Teologie dankie ▸▸▸

Andrew Murray wou tot seën wees

“Omdat Andrew Murray sr gewillig was om gehoorsaam te wees aan God en ▸▸▸

Vier die genade van Reformasie

Die manier waarop kerke die begin van die Kerkhervorming 500 jaar gelede herdenk, ▸▸▸

Luther het met minder hubris gepraat

Daar is ’n wydverspreide opvatting dat die kerkhervormer Martin Luther met groot bravade ▸▸▸

NG familie hoor verhale van groei en lyding

Blye weersiens by ’n familiebyeenkoms, ’n vie­ring van dit wat die breër NG Kerkfamilie saam­bind: ’n gedeelde geskiedenis, die gerefor­meerde identiteit, ’n gesamentlike roeping in ’n ge­deel­de konteks en hartlike persoonlike bande. Dit alles was die derde vergadering van die Gerefor­meerde Familieforum oor die naweek van 28-30 Julie in Kemptonpark. ▸▸▸

Buffeljagsrivier help Gr R’e

Wanneer ’n gemeente missionaal begin dink en lewe, sluit dit nie net nuwe ▸▸▸

‘Ons was verbaas toe ons begin skryf’

“Remarkable stories of God’s grace.” So staan dit op die voorblad van A ▸▸▸

Afrikaans, Sotho en Chinees – almal is saam kerk by Hugenoot

Vier dominees stap by ’n leraarsvergadering in: twee Afrikaanssprekend, een van Sotho- en een van Japanse afkoms. By NG gemeente Huge­noot in Bloemfontein is dit doodnormale roetine. “Hierdie gemeente met ’n 1 000 lidmate hou in Afri­kaans, Sotho en Mandaryns kerk!” vertel ds Nico Mostert. “Ek, Anneri du Toit, Daniël ▸▸▸

Geld vir KB-Kersfonds, vra intekenaar met 100ste verjaarsdag

Kerkbode se oudste intekenaar het onlangs met die viering van haar 100ste verjaardag ▸▸▸

Kerk en hof: só lyk die situasie nou

Gerugte van ’n moontlike hofsaak deur ’n aantal lidmate teen die NG Kerk ▸▸▸

‘Ons is Christene – ons kan saam vorentoe’

Daar was kinders wat nog nooit langs iemand van ’n ander ras gestaan ▸▸▸

Lutherane beklemtoon missionale kerkwees

Die Lutherse Wêreldgemeenskap het tydens ’n vergadering in Windhoek opnuut die rol beklemtoon ▸▸▸

Dis bloeiseltyd in Japan se kerk

In April vanjaar het ’n groep jong NG predikante die Reformed Church in Japan besoek. Hieronder is ’n uittreksel uit die getuienis van DS MIAS VAN JAARSVELD van Bethlehem-Wes oor die besoek: Elke jaar, vir omtrent twee weke, ondervind die Japannese landskap ’n radikale verandering.  Aprilmaande, lentetyd, is kersiebloeiseltyd.  Oral ▸▸▸

NGK sê nee vir staatsbeheer oor godsdiens

Die NG Kerk het haarself gedistansieer van voorstelle van die Kommissie vir die ▸▸▸