Nuus

Kersfonds bring weer hoop vir kinders

Gemeentes, organisasies en individue het Kerk­bo­de se 2016-Kersfonds se spaarvarkie met R220 635,72 ▸▸▸

Brief van algemene sekretaris aan leraars

Dr Gustav Claasen, algemene sekretaris van die NG Kerk, het die volgende brief ▸▸▸

Vredesboodskap oor grense deur kunstenaars geverf

Dr Fanie Marais, predikant en kunste­naar in eie reg, word geïnspireer deur ak­tuele ▸▸▸

#imagine: Die jeug moet voorvat

“Opgewonde.” Dít is die woord wat die naweek keer op keer uit die ▸▸▸

Tieners arriveer by #Imagine in Suide

Van ’n oop veld tot ’n lewendige skare, van ’n kampterrein tot ’n ▸▸▸

Bartlett is een van die eeu se Verskilmakers

Dr André Bartlett, hoof van Excelsus, die NG Kerk se sentrum vir bedieningsontwikkeling ▸▸▸

Dit gaan oor menswaardigheid

“God wil hê ons moet omgee vir kwesbare mense,” sê Katleho Ncaphe. Hy ▸▸▸

Met Bybelboekies leer kinders lees

Gemeentes wat by vroeë kinderontwikkeling betrokke is, kan by die Bybelgenootskap van Suid-Afrika aanklop om materiaal wat kan help om ’n grondslag vir geletterdheid by kinders te lê. Die Bybelgenootskap het onlangs die Zoeloe-vertaling bekend gestel van twee doen-en-leer-boekies wat Bybelse inhoud bevat en kinders op ’n op­voed­kundige manier help ▸▸▸

Biddag fokus op God se genade

“My genade is vir almal.” Dit is die tema van die Wêreldbiddag vir ▸▸▸

ATR het met integriteit opgetree, sê Ungerer

Die NG Kerk se Algemene Taakspan Regte (ATR) het met integriteit opgetree in ▸▸▸

Goudland se leiers begin diep

Die dagbestuur (of moderatuur) van die Goud­land-sinode se Sinodale Bestuurskom­mis­sie het gekonstitueer op die diepste plek in die wêreld wat ’n mens onder die aarde kan ingaan. Ds Johan Brink, voorsitter van die SBK, vertel hulle het saam besoek afgelê by Mponengmyn buite Fochville. “Onder in hierdie reusegoudmyn het die ▸▸▸

Kerk sal inligting gee wat hy mag gee

Die NG Kerk gaan alle inligting wat hy mag beskikbaar stel, aan die ▸▸▸

Askruisies op die voorkop

Aswoensdag is op 1 Maart wyd in die NG Kerk gevier. Van die ▸▸▸

NG Kerk reageer op planne vir regulering

Die Kommissie vir die Beskerming en Bevordering van die Regte van Kultuur-, Godsdiens- ▸▸▸

Algemene Sinode kos ‘n kwart sent

ʼn Raps meer as ʼn kwart sent uit elke rand wat gemeentes van ▸▸▸

BM-boeke raap Cordis Trust-pryse op

Bybel-Media-boeke wen vanjaar die eerste keer, sedert die ontstaan van die Cordis Trust-pryse, ▸▸▸