Nuus

Goudland verwelkom agt nuwe predikante

Agt predikante van Bokang Modimo, die groep swart gemeentes wat by Sinode Goudland ▸▸▸

Troos te midde van die vuur

In vergelyking met Knysna verlede jaar, het George vanjaar lig daarvan afgekom toe ▸▸▸

Stortvloed omgee-pakkies vir brandslagoffers

Na ’n vlaag brande wat in die Wes- en Suid-Kaap verwoesting gesaai het, het die NG Kerk op ’n betekenisvolle manier hoop gebring. Hulle het hande gevat met ander hulpondersteu­ners en die hulpketting sterker gemaak. In die tydperk van 20 tot 27 Oktober het verskeie bran­de mense dakloos en sonder ▸▸▸

Dirkie neem waar as moderator

Ds Dirkie van der Spuy neem vir die volgende drie maande waar as voorsitter van die NG Kerk se Algemene Sinodale Moderatuur, in die afwesigheid van ds Nelis Janse van Rensburg. Dit blyk uit ʼn verklaring wat dr Gustav Claassen na vandeesweek se moderatuursvergadering uitgereik het. Die volledige verklaring lui: ▸▸▸

In die PKN het gemeentes die finale sê

Diversiteit, ook diversiteit van teologiese standpunte, is niks vreemds aan die NG Kerk ▸▸▸

Geloof is ’n geskenk van God, sê prof Jaap

“My finale analise is dat geloof ’n geskenk van God is.” Só sê ▸▸▸

Sepedi lééf in Universiteitsoord

Jy kan nou by ’n gemeente in Pretoria gaan aanklop vir klasse in ▸▸▸

Feesbundel is ’n ‘dankie’ aan Elna

Ons wil met dié bundel dankie sê vir die voortdurende impak wat Elna ▸▸▸

VKO: daar is baie kundigheid beskikbaar

“Ons hoef nie die wiel te herontwerp nie. Hy is klaar ontwerp.” Dít is een van die dinge wat duidelik was op die konferensie oor vroeëkinderontwikkeling (VKO) wat die Algemene Sinode se Taakspan vir Missionale Diakonaat saam met verteenwoordigers van al tien sinodes en nog ’n aantal organisasies gehou het. ▸▸▸

Jesus laat ons anders dink oor die koninkryk van God

“Ons taak is om die koninkryk van God te laat kom, tot eer ▸▸▸

Dominees moet voorskote dra, nie togas

Predikante moenie gelegitimeer word met togas nie, maar met voorskote.” Dit was die ▸▸▸

Immanuel sien die skoonheid in die puin

Immanuel van Tonder stap deur die puin van die pastorie waar hy tot drie weke tevore nog gebly het, totdat ’n brand dit binne ’n uur verwoes het. Hy gaan staan elke nou en dan, kyk na iets, en verwonder hom aan die skoonheid wat uit die verwoes­ting kom: ’n ▸▸▸

Kerke sê daggabesluit is ‘totaal onaanvaarbaar’

Die wettiging van die kweek van dagga vir private gebruik is totaal onaanvaarbaar ▸▸▸

Diepgewortelde Christene kan saamwerk met ander

Hoe lyk intergodsdienstige samewerking met die oog op transformasie? Só vra prof Klippies ▸▸▸

Kerke steun vervolging van ‘pastoor’

Die hofsaak teen die Oos-Kaapse “pastoor” Tim Omotoso is die regte manier om ▸▸▸

Hoëveld kry ’n nuwe span leiers

Dr André Bartlett is deur die NG Kerk se Hoëveldsinode tot nuwe moderator verkies. Hy het die vorige termyn as assessor van die sinode gedien. Bartlett is predikant van die gemeente Johannesburg, ’n middestadsgemeente wat hy as “die armste gemeente in die sinode” bestempel. Tog, sê hy, is dit ’n lewenskragtige ▸▸▸