Lees dié boek

’n Nuwe blik op Jesus se wonders

THE GRAVE ROBBER Deur Mark Batterson Uitgegee deur Baker Books, 2014 Christo Weideman ▸▸▸

Oor genade wat vreugde bring

VANISHING GRACE – WHAT EVER HAPPENED TO THE GOOD NEWS? Deur Philip Yancey ▸▸▸

Verstaan die tyd beter waarin ons leef

Friedman se tesis in Thank you for being late is dat die wêreld tans ongekende veranderinge (“accelerations”) deur middel van drie massiewe kragte beleef: Moore se wet (tegnologie), markte (globalisering) en Moeder Natuur (verlies van biodiversiteit en klimaatverandering). ▸▸▸

Die ‘Tussen-Testamentêre tydperk’ toe nooit stil

EARLY JUDAISM: THE EXILE TO THE TIME OF JESUS Deur Frederick J Murphy ▸▸▸

Kreider bring lesse uit die vroeë kerk

THE PATIENT FERMENT OF THE EARLY CHURCH: THE IMPROBABLE RISE OF CHRISTIANITY IN ▸▸▸

God nooi ons uit om deel te word van sy lewe

THE DIVINE DANCE: THE TRINITY AND YOUR TRANSFORMATION Deur Richard Rohr, saam met ▸▸▸

’n Moderne gelykenis wat jou laat dink

THE HIGH MOUNTAINS OF PROTUGAL Deur Yann Martel Uitgegee deur Spiegel & Grau, ▸▸▸

Dit stimuleer jou verbeelding

THE SCHACK Deur William Paul Young Uitgegee deur Windblown Media, 2007 Deur Tienie ▸▸▸

Om in navolging van Christus te lewe

“Ek wil voorstel,” het ek met oortuiging gesê, “dat u Hans Küng se boek On being a Christian lees.” My gespreksgenoot was ’n afgetrede mediese professor. Sy lewe en werk het van geloof en liefde getuig maar hy het ernstige probleme met “die kerk” gehad ▸▸▸

Die kruis het ’n rewolusie voltrek

Hierdie boek het baie te sê vir almal wat mis­­sionale kerkwees ernstig opneem en wat ’n hart het vir die evangeli­sasietaak van die kerk. Terwyl Wright baie skerp fokus op die betekenis van Jesus se kruisdood sit hy die hart van die evangelieboodskap uiteen. ▸▸▸

Gee jou verstand ook vir die Here

Gedragswetenskaplikes help ons om twee moeilike vrae be­ter te verstaan: Wat bepaal menslike gedrag? Hoe kan ’n mens sy optrede verander? Uiteraard het almal wat berading doen, ernstig belang by hierdie twee vrae. Stephan Joubert bring in hierdie boek baie interessante insigte rakende hierdie vrae na vore. ▸▸▸

Jy sien mense se hart raak

Louis Botha is ’n fotograaf wat homself in Prins Albert in die Karoo gevestig het. Daar het hy sy kunsmedium onder meer ingespan om swart-en-wit foto’s van die mense van die bruin gemeenskap van Noordeinde aan die noordekant van Prins Albert te neem. ▸▸▸

’n Sagte omhelsing van jouself

As ek die konsep “selfbeeld” inspan om my eie lewensverhaal te vertel of oor myself na te dink, dan kan ek myself sieker maak! ▸▸▸

Dit sal jou denke stimuleer

Toe ek op Stellenbosch was om daar kliniese pastoraat te studeer, het ons ’n afdeling gehad met die benaming tanatologie – die bestudering van dood en sterwe. Vanselfsprekend het dit by ons meer vrae opgeroep as wat ons antwoorde gekry het. ▸▸▸

Dominee moet aandag op God vestig

As ek een boek moet uitsonder wat ’n impak gemaak het op my bediening, is dit Eugene Peterson se Working the angles. Dit is nie die beste boek wat ek al gelees het of die mees insigge­wen­de nie, maar dit het gekom as ’n antwoord op ’n vraag wat ons dominees onsself moet vra. ▸▸▸

Brownson bring ’n vars manier van kyk

Die boek, Bible, gender, sexuality: Reframing the church’s debate on same-sex relationships van die Amerikaanse gereformeerde teo­loog, James Brownson, kan myns insiens ’n beteke­nis­volle by­drae lewer tot die voortgaande besinning oor selfde­ge­slag­verhoudings in kerke dwarsoor die wê­reld. ▸▸▸