Rubrieke

Die krag van saamstaan

Iets wat opval van gemeentes wat ’n impak maak in die samelewing, is ▸▸▸

Die hoop beskaam nie …

Die hoop beskaam nie. 350 jaar Gereformeerd.” Dit was die bewoording op die ▸▸▸

Die kerk moet ’n nuwe kultuur help skep

AN UMBRELLA FOR THE RAINBOW NATION: POSSIBLE FUTURES FOR THE REPUBLIC OF SOUTH ▸▸▸

Huiwering en vreugde in die teenwoordigheid van God

In hierdie rubriek is ’n tema al ’n hele paar keer aan die ▸▸▸

Gelowig en groen

Nadele van die digitale era ten spyt, is die een groot voordeel dat ▸▸▸

Elkeen van die 15 kies toe iets uit Dordt

Daar moet goeie rede wees as ’n spesifieke sinodesitting vir eeue lank onthou ▸▸▸

Kanarie: ‘Ek wens ek kon dit vroeër gesien het’

KANARIE Genre: Drama Rolprent, 2018 Resensie deur Julie Claassens en Louis van der ▸▸▸

Die fietswiel maak Filippense oop

CHRISTUS BLY ONS HOOP Deur Herman Breytenbach Uitgewer: Christelike Lektuurfonds, 2018 Resensie deur ▸▸▸

Het ons die spoor byster geraak?

Bybelse mense was pre-industriële, veeteelt-landbou, groep-georiënteerde Oosterlinge wat hulle aan die verlede georiënteer ▸▸▸

’n Juweel in die literatuur oor gebed

GEBEDE WAT GOD ALTYD VERHOOR Deur Stephan Joubert Uitgewer: Christelike Uitgewersmaat­skappy, 2018 Resensie ▸▸▸

Laat die kindertjies kom

“Ons het nie gesorg vir die kindertjies nie; ons het hulle in die ▸▸▸

Kerkbode se Kersfonds

Kersfees het by uitstek die tyd geword om te gee. Daar is ’n ▸▸▸

Wees teenwoordig soos Jesus tussen mense

Van die heel belangrikste woorde wat vorm gee aan ons roeping as gestuurdes ▸▸▸

In die koninkryk van God is almal familie

Die waardes van die koninkryk van God wat Jesus verkondig het, was lynreg ▸▸▸

Die kruis as simbool van protes

Die kruis is onteenseglik die mees algemeen gebruikte en die mees herkenbare motief ▸▸▸