Rubrieke

Die koninkryk van God lyk anders as die wêreld

Ondanks Jesus se verkondiging en voorbeeld, bly dit steeds baie maklik om die ▸▸▸

Conradie nooi tot diepgaande nadenke

OM REG TE STEL – OOR REGVERDIGING ÉN GEREGTIGHEID Deur Ernst Conradie Bybel-Media, ▸▸▸

Christus, die sentrum van die kosmos

Naas sy land- en tydgenoot Picasso is die Spaan­se skilder Salvador Dalí (1904-1989) ▸▸▸

Die diakonaat van saamleef

Die amp van die diaken is oor die afgelope aantal dekades afgewater tot ▸▸▸

Mag ons versigtig omgaan met ons woorde

Die land van die groot woordfabriek is ’n wonderlike boek wat handel oor ▸▸▸

Teen die bors van Liefde

Betekenis word liggaamlik en in interaksie met ons omgewing gevorm. Die liggaam be­teken ▸▸▸

Gelowig en groen

Omgewingsrubrieke en -programme dra uiteraard meer in diepte-inligting en interpretasie oor. So word ▸▸▸

Om te sien

In Lukas 13 lees ons dat Jesus ’n gebreklike vrou in ’n sinagoge ▸▸▸

‘Volg my voorbeeld’

“Volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg.” Hierdie is nie ▸▸▸

En toe praat die Bybel Afrikaans …

Die jaar 1933 sal vir altyd in die geskiedenis van die NG Kerk ▸▸▸

‘Die Bybel leer nie, die Bybel getuig’

SÊ GOD SO? Protes en pleidooi – oor óns tyd, vir óns land ▸▸▸

’n Volheid wat alle verstand te bowe gaan

Daar is ’n groot deel van die meer abstrakte kuns van die laaste eeu wat geworstel het met die vraag oor hoe die werklikheid visueel voor­gestel kan word. In die geval van kunswerke wat op een of ander wyse as religieuse kuns beskryf kan word, het hierdie vraagstelling veral gefokus ▸▸▸

Watter smaak laat die kerk agter?

As jong predikant wonder ek baie oor hoe die pad van die Institusionele ▸▸▸

Belydenis van geloof is ’n roetemerker

As jy bergklim, is daar ’n hele aantal roetemer­kers op jou pad, soos ▸▸▸

Gelowig en groen

Einde verlede jaar word berig dat huise in Bloemfontein reeds vir drie dae ▸▸▸

Ondersoek en oordink ’n selflose lewe

GEE-VREUGDE: ONTDEK DIE WAARDE VAN LIGTER LEEF ’n Reis van agt weke saam ▸▸▸