Rubrieke

God vra geregtigheid en reg

Die Hebreeuse woorde wat in Afrikaanse Bybels gewoonlik met “geregtigheid” (tsaddîq) en “reg” ▸▸▸

Dis tyd om nuut te dink oor die amp

In meer en meer gemeentes word ouderlinge en dia­kens vervang met gemeenteleiers. In ▸▸▸

Gelowig en Groen

Prof Kobus van der Walt vra die retoriese vraag of jy op ’n ▸▸▸

Wittenberg 2017: ’n Ou droom herontdek

“Vandag is ’n historiese dag,” het prof Jerry Pillay, vorige president van die ▸▸▸

Gelowig en Groen

Prof Johan Heyns het by geleentheid die evangelie met ’n geslypte diamant vergelyk, ▸▸▸

Jesus het hulle verstaan van God verander

Die Britse Nuwe-Testamentikus Charlie Moule het in sy nadenke oor die verstaan van ▸▸▸

Om vrug te dra

Dit was die afgelope 18 maande my besondere voorreg om deel van die Liturgiese Komitee van die Wêreldgemeenskap van Gereformeer­de Kerke te kon wees. Afkomstig uit verskillende wê­reld­dele was dit ons verantwoordelikheid om die voor­bereidingswerk te doen vir al die aanbiddingsge­leenthede en eredienste wat tydens hierdie ekume­niese liggaam se sewejaarlikse ▸▸▸

Die tuin van aardse genot

Toe ek die eerste keer jare gelede as student ’n afdruk van Hieronimus Bosch se Die tuin van aardse genot gesien het, was ek oortuig dat dit ’n moderne kunswerk is, in dieselfde surrealistiese styl as die werk van Salvador Dalí, en dat dit ’n uitbeelding is van die bisarre ▸▸▸

En die regte kerklike leiers vind ons …

Iemand skryf onlangs dat die kerk nuwe leiers nodig het. Tye het so ▸▸▸

Gelowig en groen

Sonder energie is lewe nie moontlik nie. Omdat voedsel die vernaamste bron van ▸▸▸

Ons eer en God se Gees

Pas het ons as kerk Pinkster gevier, die seisoen in die kerkjaar waarin ▸▸▸

Gelowig en groen

’n Skoon en aantreklike omgewing is bevorderlik vir enige pasiënt se herstelproses. Gun ▸▸▸

Is dit nou ’n makgemaakte godsdiens?

In die Grieks-Romeinse wêreld is die navolging van Christus as ’n gevaarlike bygeloof ▸▸▸

‘Pinkster’ is diep gewortel in die Reformasie

Wat het die Reformasie en “Pinkster” soos wat dit in die NG Kerk ▸▸▸

Hy het onder ons kom woon

Een van die boeiende aspekte van die Christelike kunstradisie is die wyse waarop ▸▸▸

Opstanding en lewe na die dood (2)

In ’n brief in Kerkbode word vermeld dat ek in ’n vorige bydrae oor ▸▸▸