Hoofartikel

Geregtigheid

Vir ’n lewe in navolging van Christus, is geregtigheid ’n saak wat van ▸▸▸

Perspektief

In  ’n samelewing waarin dit voel dat dinge dikwels skeef loop, loon dit ▸▸▸

Dis absurd

Dit is interessant om te sien dat Jesus ’n sin vir die absurde ▸▸▸

Só anders

Die manier waarop God in hierdie wêreld en met sy mense werk, is ▸▸▸

Die goeie Herder

Paastyd is dié seisoen van die kerklike jaar waarin gelowiges by uitstek die ▸▸▸

Vas en vier

Een van die ou kerklike gebruike wat herleef, is om ty­dens Lydenstyd van ▸▸▸

Die Woord gee lewe

Die Bybel, word daar soms gesê, is die mees gelese boek in die ▸▸▸

Lydenstyd

Dat Aswoensdag, die dag waarop Lydenstyd begin, vanjaar saamval met Valentynsdag, lyk met ▸▸▸

God is getrou

Watter beter versekering is daar om ’n nuwe jaar mee in te gaan ▸▸▸

Geskenke

Geskenke speel ’n groot rol in die manier waarop ons Kersfees vier. As ▸▸▸

Geweld

Hoe behoort gelowiges te reageer op geweld om hulle: geweld op plase teen ▸▸▸

Die Heelmaker

Kersfees en Advent lê om die draai. Hierdie seisoene in die kerklike jaar ▸▸▸

Reformasie 500

Die kerkhervorming wat 500 jaar gelede by Martin Luther en sy 95 stellinge ▸▸▸

Omgekeerde waardes

Villieria se gee-basaar is ’n voorbeeld van die omgekeer­de waardes wat in die ▸▸▸

Glo en doen

’n Belangrike deel van ons gereformeerde erfenis is dat ons glo ons redding is ’n geskenk van God. Ons kry dit uit genade alleen. Ons hoef nie te werk om dit te verdien nie. Genadiglik! Want ons kan dit nie verdien nie. Ons ont­vang dit deur geloof alleen. Hierdie insigte ▸▸▸

Die God wat ons dien

Staan ’n mens onder in die Kedronvallei in Jerusalem, dan rys die berge rondom jou hoog op boontoe. Aan die een kant is die berg Moria waarop die tempelplatform vandag staan, met sy uitloper waarop die ou Da­widstad gebou is. Daaragter lê die berg Sion. Aan die ander kant staan ▸▸▸