Hoofartikel

Dit is lente

In die lente eggo die natuur ’n sentrale motief van die Christelike geloof: ▸▸▸

Klein begin

’n Mens kom soms af op verhale van mense wat op ’n klein ▸▸▸

Om te sien

In Lukas 13 lees ons dat Jesus ’n gebreklike vrou in ’n sinagoge ▸▸▸

Die volle evangelie

Dit was die Lausanne-konferensie wat jare gelede voren­dag gekom het met die slagspreuk ▸▸▸

Die reënboog

Vroeg in die 1990’s het aartsbiskop Desmond Tutu die term “reënboognasie” gemunt. Daarmee ▸▸▸

Geregtigheid

Vir ’n lewe in navolging van Christus, is geregtigheid ’n saak wat van ▸▸▸

Perspektief

In  ’n samelewing waarin dit voel dat dinge dikwels skeef loop, loon dit ▸▸▸

Dis absurd

Dit is interessant om te sien dat Jesus ’n sin vir die absurde ▸▸▸

Só anders

Die manier waarop God in hierdie wêreld en met sy mense werk, is ▸▸▸

Die goeie Herder

Paastyd is dié seisoen van die kerklike jaar waarin gelowiges by uitstek die ▸▸▸

Vas en vier

Een van die ou kerklike gebruike wat herleef, is om ty­dens Lydenstyd van ▸▸▸

Die Woord gee lewe

Die Bybel, word daar soms gesê, is die mees gelese boek in die ▸▸▸

Lydenstyd

Dat Aswoensdag, die dag waarop Lydenstyd begin, vanjaar saamval met Valentynsdag, lyk met ▸▸▸

God is getrou

Watter beter versekering is daar om ’n nuwe jaar mee in te gaan ▸▸▸

Geskenke

Geskenke speel ’n groot rol in die manier waarop ons Kersfees vier. As ▸▸▸

Geweld

Hoe behoort gelowiges te reageer op geweld om hulle: geweld op plase teen ▸▸▸