Jong Stemme

’n Kerk van radikale hoop en liefde

As kerk het ons nodig om anders te dink oor wat dit beteken ▸▸▸

Die vraag is hóé God teenwoordig is

In die 13de eeu het Thomas Aquinas die opmer­king gemaak dat die ontsaglike ▸▸▸

Na wie se stemme luister ons?

Die kerk is ’n plek van verskillende mense en verskeie stemme, wat ons ▸▸▸

Ons is God se spieëlbeeld

As kind het ek die wonderlike voorreg gehad om in ’n huis groot ▸▸▸

Kerkwees is verhouding bou

Ek is die afgelope nege jaar betrokke by jeugbediening en bedien as jeugwerker ▸▸▸

Ek droom van ’n kerk wat ’n brug is

My naam is Charlotte Bonsiwe Nelsiwe Siba­nyoni. Om my droom vir die kerk ▸▸▸

Waar en wanneer is kerk?

Ek het twee jaar lank die voorreg gehad om in die ingenieurswêreld te ▸▸▸

Eating (together) is opportunity

Enjoying Mom’s Sunday lamb shank prepared in her signature sweet and sour honey ▸▸▸

So word Jesus se liefde ’n werklikheid

Bibberend van die koue sit sy onder haar snoe­si­ge kombersie. “Môre juffrou, môre ▸▸▸

God gee die hier en die nou

Paul Ricoeur verduidelik dat vir ’n gesonde iden­titeit ’n mens se brein twee ▸▸▸

Om ’n Christen te wees, is om liefde te bring

Elkeen het sy eie belewenis van wat kerk is. Dit maak minder saak ▸▸▸

Maak seker almal is aan boord

“Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit …” ▸▸▸

Wie is Jesus Christus vir ons vandag?

In sy brief aan Eberhard Bethge op 30 April 1944 skryf Dietrich Bonhoeffer ▸▸▸

Om Christus te volg, is ’n gevaarlike keuse

Vir die afgelope Algemene Vergadering van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Ker­ke, moes elke ▸▸▸

Gereformeerde jeug laat hoor hulle stem

Waar kry ek ’n genadige God? Dié vraag wat 500 jaar gelede die Reformasie ontketen het, skemer telkemale in die temas rakende sosiale, ekonomiese en ekologiese geregtigheid van die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke se byeenkoms in Leipzig deur. Ek het die besonderse voorreg gehad om as ’n afgevaardigde vanuit die ▸▸▸

Naasteliefde in ’n tyd van oordeel

Kleintyd het ons kategese-onderwyser elke klas begin met: Was jy vandag by die ▸▸▸