Kerk en kuns

Christus, die sentrum van die kosmos

Naas sy land- en tydgenoot Picasso is die Spaan­se skilder Salvador Dalí (1904-1989) ▸▸▸

’n Volheid wat alle verstand te bowe gaan

Daar is ’n groot deel van die meer abstrakte kuns van die laaste eeu wat geworstel het met die vraag oor hoe die werklikheid visueel voor­gestel kan word. In die geval van kunswerke wat op een of ander wyse as religieuse kuns beskryf kan word, het hierdie vraagstelling veral gefokus ▸▸▸

’n Eindelose verlange na samehang

Binne die gereformeerde tradisie is die verhou­ding tussen kerk en kuns op sy ▸▸▸

Genesing ten spyte van verskrikking

Die Spaanse skilder Pablo Picasso (1881-1973) is waarskynlik die bekendste, maar tegelyk ook ▸▸▸

’n Oerkreet van angs en protes

Waarskynlik een van die mees bekende (’n gerekende kunskritikus meen, naas die Mona ▸▸▸

Om die onsêbare tog te sê

In die Christelike teologiese diskoers word daar nog altyd geworstel met die vraag hoe mens tegelyk oor sowel die transendensie van God as oor die immanensie van God kan praat. In die sogenaamde apofatiese benadering (van die Griekse woord apofasis wat “ontkenning” beteken) word daar sterk gefokus op die transendensie ▸▸▸

Eensaam, maar nooit alleen

In die twintigste eeu waar daar ’n toenemende verwydering tussen kuns en die ▸▸▸

’n Weerlose gemeenskap rondom die kruis

In die kuns van die Middeleeue, die Renaissance en die Reformasie het geloof ▸▸▸

Om die buitengewone in die gewone te vind

Dit is interessant om te sien hoe twee kuns­wer­ke, onderskeidelik geskilder deur die ▸▸▸

Die hardnekkige boodskap van Kersfees

Die afgelope Kerstyd is ek weer diep getref en op ’n manier ontstig ▸▸▸

Versoeningsfees in die huis van die Vader/Moeder

In gereformeerde kringe is daar tradisioneel ’n te­rug­­houdendheid – meer as in die ▸▸▸

’n Eiesoortige Protestantse kunstradisie

In die klein Duitse stadjie Wittenberg is daar twee kerke wat albei bekendheid ▸▸▸

Om vrug te dra

Dit was die afgelope 18 maande my besondere voorreg om deel van die Liturgiese Komitee van die Wêreldgemeenskap van Gereformeer­de Kerke te kon wees. Afkomstig uit verskillende wê­reld­dele was dit ons verantwoordelikheid om die voor­bereidingswerk te doen vir al die aanbiddingsge­leenthede en eredienste wat tydens hierdie ekume­niese liggaam se sewejaarlikse ▸▸▸

Die tuin van aardse genot

Toe ek die eerste keer jare gelede as student ’n afdruk van Hieronimus Bosch se Die tuin van aardse genot gesien het, was ek oortuig dat dit ’n moderne kunswerk is, in dieselfde surrealistiese styl as die werk van Salvador Dalí, en dat dit ’n uitbeelding is van die bisarre ▸▸▸

Hy het onder ons kom woon

Een van die boeiende aspekte van die Christelike kunstradisie is die wyse waarop ▸▸▸