Kerk en kuns

Versoeningsfees in die huis van die Vader/Moeder

In gereformeerde kringe is daar tradisioneel ’n te­rug­­houdendheid – meer as in die ▸▸▸

’n Eiesoortige Protestantse kunstradisie

In die klein Duitse stadjie Wittenberg is daar twee kerke wat albei bekendheid ▸▸▸

Om vrug te dra

Dit was die afgelope 18 maande my besondere voorreg om deel van die Liturgiese Komitee van die Wêreldgemeenskap van Gereformeer­de Kerke te kon wees. Afkomstig uit verskillende wê­reld­dele was dit ons verantwoordelikheid om die voor­bereidingswerk te doen vir al die aanbiddingsge­leenthede en eredienste wat tydens hierdie ekume­niese liggaam se sewejaarlikse ▸▸▸

Die tuin van aardse genot

Toe ek die eerste keer jare gelede as student ’n afdruk van Hieronimus Bosch se Die tuin van aardse genot gesien het, was ek oortuig dat dit ’n moderne kunswerk is, in dieselfde surrealistiese styl as die werk van Salvador Dalí, en dat dit ’n uitbeelding is van die bisarre ▸▸▸

Hy het onder ons kom woon

Een van die boeiende aspekte van die Christelike kunstradisie is die wyse waarop ▸▸▸

Hoog bo alle magte

Hemelvaart is waarskynlik die een Christelike fees wat deur die eeue soos ’n ▸▸▸

Hemel ook in die hel van ons aardse bestaan

Uitbeeldings van die opstanding – sowel dié van Chris­­tus as dié van die ▸▸▸

Sy aan sy met Jesus

Maria Magdalena is een van die Bybelkarakters deur wie kunstenaars deur die eeue ▸▸▸

Oral reeds tekens van nuwe lewe

In gemeentes waar die Revised Common Lectionary as leesrooster gebruik word, kom die ▸▸▸

Gestroop van alle pretensie

Die Amerikaanse skilder, Edward Knippers, se werk is om verskeie redes kontroversieel. Aan die een kant word sy werk in sekulêre kunskringe met ’n mate van skeptisisme bejeën vanweë sy uitbeelding van Bybelverhale vanuit ’n duidelike geloofsperspektief en met ’n uitgesproke teologie­se boodskap. Die artistieke kwaliteit van sy werk dien ▸▸▸

’n Hawe vir haweloses

In ’n onlangse oordenking wys die Amerikaanse Fransiskaan Richard Rohr daarop dat Christene ▸▸▸

Troos in ’n troostelose wêreld

Een van die beelde van 2016 wat feitlik oornag ikoniese status verwerf het, ▸▸▸

Wysheid in die gestalte van dwaasheid

Die Bybelse verhaal in Genesis 22 waar vertel word van Abraham wat van ▸▸▸

Kyk, daar is die mens!

Die frase Ecce Homo is die Latynse weergawe van die woorde “Kyk, daar is die mens” (Johannes 19:5) waarmee Pon­tius Pilatus die gegeselde Jesus met die koningskleed om sy skouers en die doringkroon op sy kop aan die skare in Jerusalem voorgestel het. Dit is terselfdertyd ’n bekende motief in ▸▸▸

Moeder en kind soos die Bybel dit beskryf

Die Madonna en Kind is waarskynlik een van die oudste en mees bekende ▸▸▸

Ackland se Laaste Avondmaal sluit almal in

Die Laaste Avondmaal van die Australiese kunstenaar, Margaret Ackland (1954-) is ’n skil­dery ▸▸▸