Op die kerkstoep

Ek sal die stories onthou

Die stories. Dis wat ek sal onthou. Stories van God se genade wat ▸▸▸

Hoe praat ons met mekaar?

Wanneer ek so op ons huis se stoep sit en lees, dink ek ▸▸▸

Hoe leef ek my geloof?

In die NG Kerk se geskiedenis sal 2018 altyd aangeteken wees as die ▸▸▸

Elkeen van die 15 kies toe iets uit Dordt

Daar moet goeie rede wees as ’n spesifieke sinodesitting vir eeue lank onthou ▸▸▸

Godgesentreerd, of selfgesentreerd?

Omstandighede in ons kerk stel groot uitdagings aan ons. Gemeentes dink al hoe ▸▸▸

Missionaliteit is meer

Ons praat in ons tyd graag van “missionale kerkwees”. Enersyds is dit ’n ▸▸▸

Teen die bors van Liefde

Betekenis word liggaamlik en in interaksie met ons omgewing gevorm. Die liggaam be­teken ▸▸▸

Belydenis van geloof is ’n roetemerker

As jy bergklim, is daar ’n hele aantal roetemer­kers op jou pad, soos ▸▸▸

‘Ek wil ’n lied sing, ja, ek wil sing’

Ek sit en kyk op TV na die openingseremonie van die World Choir ▸▸▸

Ses weke sonder plastiek was moeilik

So ’n paar jaar gelede het ek begin om tydens Lydenstyd die geloofsgewoonte ▸▸▸

Waarom loop hoofstroomkerke leeg?

Daar is ’n duidelike afname in die bywoning van hoofstroomkerke wêreldwyd. Suid-Afrika het ▸▸▸

Gesoek: Leiers wat ’n verskil maak

Ons het outentieke leiers nodig wat werklik ’n verskil kan maak! Leierskap in ▸▸▸

Laat ons nuut na mekaar kyk

In die kerk is ’n tragedie besig om af te speel. Lidmate gaan ▸▸▸

Teologiese opleiding in die hart van die kerk

Die onselfsugtige en opofferende liefde van ’n ma vir haar kind het my ▸▸▸

Om te gee is beter as om te ontvang

In die Kaap val ’n glas water aan die ontbyttafel om en die ▸▸▸

Het jy Jesus se passie en aksie?

Die Oostelike Sinode het in die begin van hier­die jaar twee Voetsoolsinodes gehou ▸▸▸