Terug na die toekoms

Taal maak vandag steeds saak

“Engels! Engels! Alles Engels! Engels wat jy sien en hoor; In ons skole, ▸▸▸

Loop die spook van 1857 steeds?

Een van die bekendste besluite wat nog deur ’n sinode van die NG ▸▸▸

‘Maak groot erns met Pinkster’

Maak groot erns met Pinkster sodat daar teruggekeer kan word tot die Here ▸▸▸

Toe sien hy ’n Krygsheld deur die hemelruim kom

Pinksterdienste en pinksterbidure is eie aan die NG Kerk. Langer as 150 jaar ▸▸▸

Migrasie gee die evangelie vlerke

Die migrasie van mense is van die oudste tye af deel van die ▸▸▸

Geloof wat ’n verskil maak

Het die NGK nog ’n rol om te speel in ’n post-apartheid-Suid-Afrika? Kan ▸▸▸

Benut jou vryheid om ’n verskil te maak!

Dit is tyd vir die kerkraadsvergadering in die plaas­like gemeente. Die predikant droom. ▸▸▸

Gemeentes sonder predikante is niks nuuts nie

Meer en meer kleiner gemeentes kan nie meer predikante bekostig nie. Die vraag ▸▸▸

Sal gelowige pioniers asseblief opstaan!

Ons leef in pioniersomstandighede. Dit is die gevolg van ’n samelewing wat voortdurend ▸▸▸