Verstaan die Bybel

Bekering tot die waardes van die koninkryk van God

Jesus, Johannes die Doper en die dissipels was dit eens dat die koms ▸▸▸

Hooglied besing hartstogtelike, respekvolle liefde

In Hooglied gaan dit oor die liefde tussen twee mense. Tog was daar ▸▸▸

Verhouding tussen kerk en koninkryk

Een van die belangrikste vrae oor die koninkryk van God is die vraag ▸▸▸

Het ons die spoor byster geraak?

Bybelse mense was pre-industriële, veeteelt-landbou, groep-georiënteerde Oosterlinge wat hulle aan die verlede georiënteer ▸▸▸

In die koninkryk van God is almal familie

Die waardes van die koninkryk van God wat Jesus verkondig het, was lynreg ▸▸▸

Rigters relativeer manlike leierskap

Soos geslag, ras en klas, is patriargie ’n samele­wingverskynsel wat tans nuut bedink ▸▸▸

Die koninkryk van God lyk anders as die wêreld

Ondanks Jesus se verkondiging en voorbeeld, bly dit steeds baie maklik om die ▸▸▸

Die koninkryk van God is ’n ryk van vrede

Een van die mees algemene oortuigings oor die koninkryk van God is dat ▸▸▸

So, waar of wat ís die koninkryk?

In Lukas 4:43 verklaar Jesus, nadat die inwoners van Kapernaum Hom wou verhinder ▸▸▸

Die volle spektrum van Bybelse getuienis

Die “koninkryk van God” is ’n belangrike tema in die missionale diskoers in ▸▸▸

Christene keer die wêreld om

Die inbreek van God se koninkryk in die wêreld deur die lewe, dood ▸▸▸

Die roeping is om God na te doen

In sy huidige vorm word die grootste deel van Deuteronomium aangebied as ’n ▸▸▸

Die koninkryk kom in twee stappe

In die Nuwe Testament word die koms van die koninkryk van God die ▸▸▸

Die ‘koninkryk van God’ en ’n herstellende gemeenskap

Die einde van die Dawidiese koninkryk, gepaard met die val van Jerusalem en ▸▸▸

Die koninkryk gaan oor mense en die aarde

Daar bestaan by Nuwe-Testamentici min twyfel daaroor dat die verkondiging van die koninkryk ▸▸▸

Gestroop van aansien, voorspoed en mag

Die begrip “Koninkryk van God” speel ’n be­langrike rol in die Evangelies én ▸▸▸