Verstaan die Bybel

Die volle spektrum van Bybelse getuienis

Die “koninkryk van God” is ’n belangrike tema in die missionale diskoers in ▸▸▸

Christene keer die wêreld om

Die inbreek van God se koninkryk in die wêreld deur die lewe, dood ▸▸▸

Die roeping is om God na te doen

In sy huidige vorm word die grootste deel van Deuteronomium aangebied as ’n ▸▸▸

Die koninkryk kom in twee stappe

In die Nuwe Testament word die koms van die koninkryk van God die ▸▸▸

Die ‘koninkryk van God’ en ’n herstellende gemeenskap

Die einde van die Dawidiese koninkryk, gepaard met die val van Jerusalem en ▸▸▸

Die koninkryk gaan oor mense en die aarde

Daar bestaan by Nuwe-Testamentici min twyfel daaroor dat die verkondiging van die koninkryk ▸▸▸

Gestroop van aansien, voorspoed en mag

Die begrip “Koninkryk van God” speel ’n be­langrike rol in die Evangelies én ▸▸▸

‘Die koninkryk van God het naby gekom’

In die Evangelie volgens Matteus is die eerste verkondiging van Johannes die Doper ▸▸▸

Die ‘koninkryk van God’, skepping en die Ou Testament

Die begrip “koninkryk van God/koninkryk van die hemele” speel volgens veral die Evangelies ▸▸▸

Uiteenlopende verhale dra een boodskap

Dit is opvallend hoe verskillend die vier Evangelies oor Advent en Kersfees verslag ▸▸▸

Gebed, geraas, stilte

Die oproep wat gemeentes vroeër die maand ontvang het “na ’n landwye geleentheid ▸▸▸

Dis eintlik die briewe van ‘Paulus-hulle’

In sy boek oor Paulus as briefskrywer waarsku Randolph Richards dat ons dikwels ▸▸▸

“Wees vrugbaar en vermeerder” – opdrag of keuse?

“Wees vrugbaar en vermeerder” – met dié oorgelewerde volgorde van ons Ou Testament ▸▸▸

Om as vergeefdes mekaar te versorg

In Lukas 7:36-50 word vertel hoedat Jesus deur Simon, ’n Fariseër, genooi is ▸▸▸

God se genade vloei deur die gemeente

Na wat vertel word is een van die vrae waarmee die jong Martin ▸▸▸

Patronaatskap was ’n bekende verskynsel

Daar word deesdae dikwels na die korrupte optrede van invloedryke individue in die ▸▸▸