Teologie

Keer die kerk terug na die heidendom?

In ’n bydrae tot die gesprek oor verhoudings tussen mense van dieselfde geslag, ▸▸▸

Sola Scriptura?

In die voortgaande gesprek oor verhoudinge tussen mense van dieselfde geslag, skryf dr ▸▸▸

Bevrydende Waarheid

Gerrit Engelbrecht lewer ’n bydrae tot die teologiese gesprek oor verhoudinge tussen mense ▸▸▸

Is God nog God?

In die voortgaande teologiese gesprek oor die onlangse sinodebesluite, deel ds Peet Bester ▸▸▸

Begrip vir mekaar in godsdienstige verskille?

In die voortgesette gesprek oor verhoudinge tussen mense van dieselfde geslag, skryf ds ▸▸▸

Filemon moet uit liefde handel

Die Filemonbrief is Paulus se kortste brief. Hy skryf dit aan ’n vriend ▸▸▸

Aan watter kant van watter klap staan jy?

In die Bergrede raai Jesus sy volgelinge aan om die ander wang te draai. Dr Tiana Bosman van Pinelands besin oor wat dit nou beteken. Ons is tans in Suid-Afrika besig met 16 dae van aktivisme teen geweld. Maar mag ons as Christene hieraan deelneem? Hoe rym dit met Matteus ▸▸▸

Hoe lank hou julle aan om op twee gedagtes te hink?

Prof Hermie van Zyl se artikel in Volksblad van 29 November 2016: “Wat van ▸▸▸

’n Gebed vir Advent

Baie is reeds gesê oor die onlangse besluit van die Buitengewone Algemene Sinode. ▸▸▸

Die kerk mag nie sonde goedpraat nie

In die voortgaande teologiese gesprek oor verhoudings tussen mense van dieselfde geslag besin dr Tinus van Zyl van Durbanville oor die vraag wanneer iets sonde is. By die buitengewone Algemene Sinode van 2016 het ek herhaaldelik die refrein by my tafelgenote gehoor: “Die kerk mag nie sonde goedpraat nie.” Ek ▸▸▸

Die taal van sonde

In die debat oor verhoudings tussen mense van dieselfde geslag, kom sonde dikwels ter sprake. Nadia Marais gee ʼn teologiese perspektief oor hoe ons oor sonde praat. “Sonde en weerstand,” sou Martin Luther antwoord op die vraag: Wat dra ons by tot ons verlossing? Dit is veelseggend dat die punt ▸▸▸

Calvyn: Pastor van Genève

Die prentjie wat dikwels van Calvyn geteken word, is dié van ’n geharde ▸▸▸

Calvyn: Stadsvader van Genève

Calvyn en die stad Genève het byna sinonieme met mekaar geword. Dit is ▸▸▸

Kerk moet weer vreugde vind

In hul werk, Joy and human flourishing, reflekteer ’n groep gerekende teoloë (onder ▸▸▸

Tussen God en dier is ons heel

Die herhaling van “O Here, onse Here, hoe heer­lik is u Naam op ▸▸▸

Calvyn ’n vlugteling-sendeling

Op ons reis terug na die Reformasie, ontmoet ons vir Calvyn op 23 ▸▸▸