Afgehandelde vakatures

Die sluitingsdatum vir hierdie vakatures is verby en aansoeke word nie meer ontvang nie.

NG Gemeente Potchefstroom-Die Bult

Vakature: Leraarspos Sluitingsdatum: Maandag 25 Maart 2019 om 12:00. Die NG gemeente Potchefstroom-Die

▸▸▸

NG Eldoraigne Familiekerk

Vakature: Voltydse medeleraarspos Sluitingsdatum: 29 Maart 2019. Alle gelegitimeerdes van die NG Kerk,

▸▸▸

NG Gemeente Sonstraal (Durbanville)

Vakature: Medeleraarspos met opdrag: Jeugbediening Sluitingsdatum: 12 April 2019. In biddende afhanklikheid van

▸▸▸

NG Hulp en Hoop Gemeenskapskerk Mokopane

Vakature: Tweejaar termynkontrakpos: Jeugleraar Sluitingsdatum: 11 April 2019. Gemeenteprofiel: Hulp en Hoop Gemeenskapskerk

▸▸▸

NG Gemeentes Maclear en Ugie

Vakature: BRUGLERAAR Sluitingsdatum vir aansoeke: 15 Maart 2019. Die twee gemeentes wag in

▸▸▸

NG Moedergemeente Christiana

Vakature: Kontrak-leraarspos (twee jaar) Slutingsdatum: 31 Maart 2019. In biddende afhanklikheid van die

▸▸▸

NG GEMEENTE AMSTERDAM (MPUMALANGA)

Vakature: LeraarDie sluitingsdatum vir aansoeke is 28 Februarie 2019. Die kerkraad wag in

▸▸▸

NG GEMEENTE PIET RETIEF

Voltyds-onbepaalde medeleraarsposSluitingsdatum: 28 Februarie 2019 Die kerkraad van die NG gemeente Piet Retief

▸▸▸

NG Kerk Evander

Vakature vir ’n voltydse vastetermyn-leraarspos vir drie jaar Sluitingsdatum: 31 Maart 2019. In

▸▸▸

NG GEMEENTE MELKBOSSTRAND

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum vir aansoeke: 15 Maart 2019 GEMEENTEPROFIEL Die NG gemeente

▸▸▸

NGK/VGK BRITSTOWN

Vakature: Leraar (Voltydse onbepaalde termynpos) Sluitingsdatum vir aansoeke: 21 Februarie 2019. Die kerkraad

▸▸▸

NG Gemeente Makwassie

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: 15 Maart 2019. In biddende afhanklikheid van die Here,

▸▸▸

NG GEMEENTE FORT BEAUFORT

Vakature vir ’n leraar (Onbepaalde termyn) Sluitingsdatum: Vrydag, 22 Februarie 2018 om 18:00.

▸▸▸

NG KERK GEMEENTE VALHALLA

Vakature: Leraar – Vastetermynkontrakpos vir drie jaar. (Daarna onderhandelbaar.) Sluitingsdatum: 1 Maart 2019.

▸▸▸

NG Kerk Melmoth

Vakature: Vastetermyn pos vir drie jaar Sluitingsdatum: 18 Januarie 2019 Die kerkraad van

▸▸▸

NG GEMEENTE KOLLEGEPARK VANDERBIJLPARK (Gauteng)

VAKATURE: JEUGWERKER (KONTRAK VIR EEN JAAR MET OPSIE OM DIT TE VERLENG) SLUITINGSDATUM:

▸▸▸