Vakatures Argief

NG BLOUBERGSTRAND

Vakature: Orrelis Sluitingsdatum: 30 September 2018. NG Kerk Bloubergstrand verwag aansoeke vir die ▸▸▸

NG Elsburg-Suid

Vakature: Vastetermynpos vir leraar Sluitingsdatum: 30 September 2018. Die kerkraad van Elsburg-Suid wag ▸▸▸

NG Gemeente Swellendam

Vakature: Medeleraar Sluitingsdatum: 7 Oktober 2018 In biddende afhanklikheid van die Here, stel ▸▸▸

NG Gemeentes Theunissen- en Theunissen-Wes

Vakature: Voltydse gekombineerde leraarspos Sluitingsdatum: 7 Oktober 2018. Die leraarsposte van die NG ▸▸▸

NG KROONSTAD-NOORD

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: Vrydag, 5 Oktober 2018 Gemeentelike visie: “Ons is hier ▸▸▸

NG KERK WATERKLOOF (PRETORIA)

Vakature: Medeleraar Sluitingsdatum: 26 September 2018 (17:00). In biddende afhanklikheid van die Here, ▸▸▸

NG GEMEENTE STELLASTRAAT (SUIDOOS-Pretoria)

Vakature: Leraar Sluitingsdatum: 5 Oktober 2018. Die kerkraad van die NG gemeente Stellastraat ▸▸▸

NG Gemeente Heidelberg (Kaap)

Vakature: Medeleraar Sluitingsdatum: 11 Oktober 2018 om 12:00. In biddende afhanklikheid van die ▸▸▸

NG KROONSTAD-NOORD

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: Vrydag, 5 Oktober 2018. Gemeentelike visie: “Ons is hier ▸▸▸

NG GEMEENTE KOLLEGEPARK VANDERBIJLPARK (Gauteng)

VAKATURE: JEUGWERKER SLUITINGSDATUM: 12 OKTOBER 2018. (KONTRAK VIR EEN JAAR MET OPSIE OM ▸▸▸

NG BLOUBERGSTRAND

Vakature: Orrelis Sluitingsdatum: 30 September 2018. NG Kerk Bloubergstrand verwag aansoeke vir die ▸▸▸

NG GEMEENTE RYNFIELD

Vakature: Vastetermyn leraarspos (Termyn van twee jaar) Sluitingsdatum: 1 Oktober 2018. Voel jy geroep ▸▸▸

NG GEMEENTE WELLINGTON

Vakature: Voltydse derde leraar Sluitingsdatum: 20 September 2018 In biddende afhanklikheid van die ▸▸▸

NG GEMEENTE JOUBERTINA

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: 16 September 2018. NUWE VRUGTE WAT LEWE GEE Joubertina-gemeente ▸▸▸

NG Gemeente Stilfontein-Sentraal

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: Vrydag, 21 September 2018. 1. Gemeenteprofiel: Stilfontein is ’n ▸▸▸

SKDB MAATSKAPPY (MSW)

Vakature: Uitvoerende Hoof 17 September 2018 DIE POS: Die geskikte kandidaat is ’n ▸▸▸