Vakatures Argief

NG GEMEENTE NELSPRUIT-SUID

VAKATURE VIR JEUGWERKER – VASTETERMYNPOS SLUITINGSDATUM: 25 Junie 2017 GEMEENTEPROFIEL: Nelspruit-Suid is ’n ▸▸▸

NHK Gemeente Wapadrant-Pretoria

Beskik oor twee vakante bedieningsruimtes wat nie aan ’n ouderdomsprofiel gekoppel is nie. ▸▸▸

SONDAGRIVIERMOND

Vakature: Tentmaker SLUITINGSDATUM: 1 Junie 2017. Die kerkraad wag in biddende afhanklikheid van ▸▸▸

NG GEMEENTE BARBERTON

Vakature: Voltydse leraarspos  Sluitingsdatum: 7 Junie 2017. Die kerkraad wag in biddende afhanklikheid van ▸▸▸

NG GEMEENTE HERTZOGVILLE

Vakature: Voltydse leraarspos Sluitingsdatum: 18 Junie 2017. GEMEENTEPROFIEL: Hierdie gemeente is geleë binne ▸▸▸

NG Gemeente Sutherland

Vakature: Voltydse leraar, vir termynpos van twee jaar Sluitingsdatum: 30 Mei 2017. In ▸▸▸

NG MONUMENTPARK-WES

Vakature: Deeltydse vastetermynpos (drie jaar) Aansoeke sluit om 24:00 op Sondag 4 Junie 2017. ▸▸▸

NG GEMEENTE MORELETAPARK

GEMEENTEPROFIEL: Die Moreletapark-gemeente is ’n stadsgemeente en ons visie is:”Jesus alles in elkeen“. ▸▸▸

Jan Kriel Instituut, Kuilsrivier

HOOF: BEMARKING Sluitingsdatum: 19 Mei 2017. Jan Kriel Instituut, ʼn program van Badisa, ▸▸▸

FAKULTEIT TEOLOGIE, UP

SLUITINGSDATUM: 22 Mei 2017. In ons strewe na uitnemendheid en diversiteit wag die Universiteit van ▸▸▸

NG GEMEENTE STANDERTON (MOEDERGEMEENTE)

Vakature: Leraar – Voltydse pos vanaf 1 November 2017 Sluitingsdatum: 12:00 op 31 ▸▸▸

Radiokansel

Werksgeleentheid: Fondswerwing Sluitingsdatum: 15 Junie 2017. Radiokansel is op soek na energieke fondswerwers ▸▸▸

NHKA Rustenburg-Tuine

Vakature: Leraar Sluitingsdatum: 31 Mei 2017. Tuine-Gemeente (Rustenburg) beskik oor ’n werkruimte vir ▸▸▸

Brits Rusoord

Hoofverpleegkundige pos SLUITINGSDATUM: 31 Mei 2017. Basiese vereistes: Ouderdom: 40-60 jaar Geregistreerde suster. ▸▸▸

NG GEMEENTE EDENBURG

Vakature: Leraar vastetermynpos SLUITINGSDATUM: Vrydag, 2 Junie 2017. GEMEENTEPROFIEL: Boederygemeenskap in die Suid-Vrystaat, ▸▸▸

NG KERK LOUISVALE/LOUISVALEWEG

Vakature: Deeltydse leraarspos vir ’n onbepaalde termyn / Tentmakerpos 1. Gemeenteprofiel Dit is ▸▸▸