Vakatures Argief

NG Kerk Ellisras-Wes

Vakature: Leraar Dis bosveldwêreld hierdie! Geleë in die noorde van limpopo, 40 km ▸▸▸

NG Gemeente Blouwaterbaai

Vakature: Brugpredikant Sluitingsdatum: 30 Mei 2018. Die NG Gemeente Blouwaterbaai Familiekerk in Port ▸▸▸

NG GEMEENTE MONTANA

VASTETERMYNPOS VIR LERAAR (3 JAAR) Sluitingsdatum: 11 Mei om 13:00 Alle gelegitimeerdes van ▸▸▸

NG GEMEENTE WESTVILLE

Vakature: Vaste leraarspos – Termyn van drie jaar Sluitingsdatum: 17 Mei 2018. In ▸▸▸

NG GEMEENTES FAURESMITH EN JAGERSFONTEIN (IN KOMBINASIE)

Vakature: Vastetermynpos vir ’n termyn van twee jaar Sluitingsdatum: 15 Mei 2018. Die ▸▸▸

NG GEMEENTE NIEUWOUDTVILLE

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: Maandag, 30 April 2018. Gemeenteprofiel: Nieuwoudtville is ’n plattelandse ▸▸▸

NG KERK DURBANVILLE

Vakature: Medeleraarspos Sluitingsdatum: 18 Mei 2018. In biddende afhanklikheid van die Here nooi ▸▸▸

NG KERK MIGDOL

Goudland Sinode Vakature: Vastetermynkontrakpos vir twee jaar (daarna onderhandelbaar) vir leraars of emeritusleraars. Sluitingsdatum: ▸▸▸

NG GEMEENTE ROUXVILLE

Vakature: Termynbepaalde leraarspos Sluitingsdatum: 25 Mei 2018. As diep afhanklike en biddende gemeente ▸▸▸

NG GEMEENTE KALAHARI

Vakature: Voltydse leraarspos Sluitingsdatum: 1 Mei 2018. In biddende afhanklikheid van ons Here, ▸▸▸

NG GEMEENTE DIE STRAND

Vakature: Leraarspos Sluitingsdatum: Dinsdag, 23 April 2018. In afhanklikheid van die Here nooi ▸▸▸

kerksondermure

Vakature: Gemeenteleier – Groepe Sluitingsdatum vir aansoeke: 14 Mei 2018. kerksondermure beskik oor ▸▸▸

NG KERK BARRYDALE, WES-KAAP

Vakature: Bedienaar van die Woord – Vastetermynpos vir drie jaar Sluitingsdatum: 31 Mei ▸▸▸

NG GEMEENTE DIE STRAND

Vakature: Leraarspos Sluitingsdatum: Dinsdag, 23 April 2018. In afhanklikheid van die Here nooi ▸▸▸

NG KERK AMALIA

VAKATURE : Vastetermyn-kontrakpos vir twee jaar (daarna onderhandelbaar), vir proponente, leraars of emeritus ▸▸▸

NGK DESPATCH-SUID

KONTRAK – PREDIKANTSPOS VIR DRIE JAAR SLUITINGSDATUM: 23 April 2018. Alle gelegitimeerdes van ▸▸▸