Vakatures Argief

NG GEMEENTE HOPETOWN (Noord-Kaap)

Vakature: Voltydse gemeenteleraar Sluitingsdatum: 25 Augustus 2017 Gemeenteprofiel Die NG gemeente te Hopetown ▸▸▸

Nederduitse Gereformeerde Kerk

Vakature by die NG Kerk Algemene Sinode Posisie: Boekhouer ALGEMENE SINODALE KANTOOR, HATFIELD, ▸▸▸

NG GEMEENTE KERKENBERG (HARRISMITH)

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: Vrydag 25 Augustus 2017 om 12:00. In biddende afhanklikheid ▸▸▸

NG KERK PLETTENBERGBAAI

Vakature: Bedienaar van die Woord Sluitingsdatum: Vrydag, 18 Augustus 2017. Die NG Kerk Plettenbergbaai bedien hierdie bekende ▸▸▸

NG Gemeente Cedarville-Matatiele

VAKATURE: Twee jaar Kontrakpos Opsie van nog 1 jaar met wedersydse goedkeuring SLUITINGSDATUM: 11 ▸▸▸

NG Gemeente Klerksdorp Doringkruin

VAKATURE: JEUGLERAAR Twee jaar Termynpos Sluitingsdatum: 14 Augustus 2017 GEMEENTEPROFIEL NG Klerksdorp Doringkruin is ▸▸▸

NG Gemeente Toringkerk, Paarl

Vakature: Orrelis Sluitingsdatum: 4 Augustus 2017 Die orrelis is verantwoordelik vir die sang en ▸▸▸

NG Kerk (Moedergemeente) George

VAKATURE: ORRELIS Sluitingsdatum: 11 Augustus 2017 Posvereiste:  Die geskikte persoon moet: ’n Belydende ▸▸▸

Vakature by ‘n GF4GF Sentrum

BESTUURDERSPOS Sluitingsdatum: 22 Augustus 2017 Die A-Maize-ing Sentrum Bothaville Vrystaat | GF4GF – Good ▸▸▸

NG Gemeente Hopetown

Vakature: Aflos-leraar Sluitingsdatum: 14 Julie 2017 ’n Plattelandese gemeente binne die Sinodalegrense van ▸▸▸

NG Gemeente Welkom-Wes

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: 16 Julie 2017. Ons staan as gemeente in diepe ▸▸▸

NG GEMEENTE ALIWAL-NOORD

Vakature: Voltydse medeleraar Sluitingsdatum: 31 Julie 2017. GEMEENTEPROFIEL: Aliwal-Noord, is ’n plattelandse gemeente ▸▸▸

NG GEMEENTE PARYS-SUID

Leraar, vastetermyn, kontrak (een jaar) Sluitingsdatum: Vrydag, 17 Julie 2017. Die gemeente het omtrent ▸▸▸

NG Gemeente Dalunie (Brits)

Vakature: Leraar – Voltydse pos Sluitingsdatum: Maandag, 7 Augustus 2017. Gemeenteprofiel: Die gebouekompleks ▸▸▸

NG Gemeente Aroab

Brugleraar Sluitingsdatum: 31 Julie 2017. Die kerkraad maak in afhanklikheid aan die Here ▸▸▸

NG GEMEENTE NELSPRUIT-SUID

VAKATURE VIR JEUGWERKER – VASTETERMYNPOS SLUITINGSDATUM: 25 Junie 2017 GEMEENTEPROFIEL: Nelspruit-Suid is ’n ▸▸▸