Vakatures

 

NG Gemeente Culembeeck, Witpoortjie, Roodepoort

Vakature: Tentmaker (Deeltydse pos vir onbepaalde termyn) Sluitingsdatum: 30 November 2018. Die kerkraad ▸▸▸

Tydskriftemaatskappy van die NG Kerk

Vakature: Redakteur Kerkbode Aansoeke sluit: 15 Oktober 2018 Tydskriftemaatskappy van die NG Kerk, ▸▸▸

NG GEMEENTE LICHTENBURG

Vakature: Jeugwerker – een jaar-pos Sluitingsdatum vir aansoeke: 26 Oktober 2018. Die NG ▸▸▸

NG Gemeente Rietfontein-Noord

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: 19 Oktober 2018 Die kerkraad van NG gemeente Rietfontein-Noord ▸▸▸

NG BLOUBERGSTRAND

Vakature: Orrelis Sluitingsdatum: 30 September 2018. NG Kerk Bloubergstrand verwag aansoeke vir die ▸▸▸

NG Elsburg-Suid

Vakature: Vastetermynpos vir leraar Sluitingsdatum: 30 September 2018. Die kerkraad van Elsburg-Suid wag ▸▸▸

NG Gemeente Swellendam

Vakature: Medeleraar Sluitingsdatum: 7 Oktober 2018 In biddende afhanklikheid van die Here, stel ▸▸▸

NG GEMEENTE PETRUSBURG

Vakature: Leraar – Voltydse pos Sluitingsdatum: 19 Oktober 2018. Gemeenteprofiel: Die NG gemeente ▸▸▸

NG Gemeentes Theunissen- en Theunissen-Wes

Vakature: Voltydse gekombineerde leraarspos Sluitingsdatum: 7 Oktober 2018. Die leraarsposte van die NG ▸▸▸

NG KROONSTAD-NOORD

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: Vrydag, 5 Oktober 2018 Gemeentelike visie: “Ons is hier ▸▸▸

NG GEMEENTE SMITHFIELD

Vakature: Vastetermynpos vir twee jaar Sluitingsdatum: 2 November 2018. Die kerkraad wag in ▸▸▸

NG KERK WATERKLOOF (PRETORIA)

Vakature: Medeleraar Sluitingsdatum: 26 September 2018 (17:00). In biddende afhanklikheid van die Here, ▸▸▸

NG GEMEENTE STELLASTRAAT (SUIDOOS-Pretoria)

Vakature: Leraar Sluitingsdatum: 5 Oktober 2018. Die kerkraad van die NG gemeente Stellastraat ▸▸▸

NG Gemeente Heidelberg (Kaap)

Vakature: Medeleraar Sluitingsdatum: 11 Oktober 2018 om 12:00. In biddende afhanklikheid van die ▸▸▸

Vakante pos: Dosent in Teologie

Sluitingsdatum: 15 Oktober 2018. Vennote in Getuienis in vennootskap met die UV Fakulteit Teologie ▸▸▸

NG KROONSTAD-NOORD

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: Vrydag, 5 Oktober 2018. Gemeentelike visie: “Ons is hier ▸▸▸