Vakatures

NGK Stellenberg, Eversdal

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum vir aansoeke: 6 April 2018. Gemeenteprofiel: Stellenberg-gemeente is ’n ▸▸▸

NG KERK AMALIA

VAKATURE : Vastetermyn-kontrakpos vir twee jaar (daarna onderhandelbaar), vir proponente, leraars of emeritus ▸▸▸

HOËRSKOOL HOPETOWN

Vakante pos: Jeugwerker Sluitingsdatum: 20 Maart 2018 om 12:00. Skoolbeheerliggaamspos PROFIEL EN VEREISTES ▸▸▸

NGK DESPATCH-SUID

KONTRAK – PREDIKANTSPOS VIR DRIE JAAR SLUITINGSDATUM: 23 April 2018. Alle gelegitimeerdes van ▸▸▸

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE GEMEENTE KALAHARI

In biddende afhanklikheid van ons Here, stel die kerkraad van die gemeente ’n ▸▸▸

NG GEMEENTE LADYBRAND-NOORD

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: Maandag, 30 April 2018. Gemeenteprofiel: Ladybrand-Noord is ’n plattelandse ▸▸▸

NG GEMEENTE HAYFIELDS (PIETERMARITZBURG)

Vakature: Medeleraarspos Sluitingsdatum: Donderdag, 5 April 2018. (Drie jaar vastetermyn) Die gemeente is ▸▸▸

NG GEMEENTE VRYBURG-WES

As ’n Jesusliefde-in-aksie-gemeente wil ons graag die dienste bekom van ’n daartoe geroe­pe, ▸▸▸

NG Gemeente Pinelands

Leraarspos Sluitingsdatum vir aansoeke: Vrydag, 13 April 2018. Die kerkraad van die NG ▸▸▸

LYNNWOODRIF GEMEENTE

Vakature: Medeleraar Sluitingsdatum: Maandag, 12 Maart 2018. In biddende afhanklikheid teenoor die drie-enige God ▸▸▸

WOODLAND HILLS NG GEMEENSKAPSKERK BLOEMFONTEIN

Vakature: Musiekkoördineerder Sluitingsdatum: 23 Maart 2018. Woodland Hills Gemeenskapskerk (Bloemfontein) wag aansoeke in ▸▸▸

NG Kerk Stellenbosch-Wes

Personeelposte beskikbaar Sluitingsdatum: 23 Maart 2018. Ons as Nederduitse Gereformeerde Kerk Stellenbosch-Wes gemeente ▸▸▸

NG Gemeente Hoopstad

Vakature: Medeleraar Sluitingsdatum: 5 Maart 2018. • Gemeenteprofiel: Hoopstad is ’n plattelandse gemeente ▸▸▸

Ned Geref Gemeente Okahandja, Namibië

Vakature: Leraarspos Sluitingsdatum: Maandag, 16 Maart 2018. Okahandja is ’n plattelandse dorp 70 ▸▸▸

LIGHUIS † LIGHTHOUSE JESUS BEDIENING † MINISTRY

Vakature: Voltydse leraarspos Sluitingsdatum: 16 Februarie 2018 om 12:00 Gemeenteprofiel: Tweetalige onafhanklike gemeente ▸▸▸

NG GEMEENTE WITBANK-PANORAMA

Vakature: Voltydse vastetermynpos Sluitingsdatum: 28 Februarie 2018 om 12:00. Die NG gemeente Witbank-Panorama ▸▸▸