Vakatures

NG gemeente Brenthurst

Leraarspos: Drie jaar vastetermyn Sluitingsdatum: Vrydag, 17 November 2017. Hierdie is ’n voorstedelike gemeente ▸▸▸

NG GEMEENTE KORINGBERG

Aansoeke word ingewag vir ’n voltydse leraarpos Sluitingsdatum: 6 November 2017. Gemeenteprofiel: Koringberg ▸▸▸

NG Thaba Nchu-Tweespruit

Leraar: (3 jaar kontrakpos – hernubaar) Sluitingsdatum: 12 November 2017. In biddende afhanklikheid ▸▸▸

NG Gemeente Welbekend

Musiek en/of Aanbiddingsleier – eietydse erediens Sluitingsdatum: 31 Oktober 2017 Diensaanvaarding: Januarie 2018 ▸▸▸

BYBEL-MEDIA

HOOF: FONDSWERWING Sluitingsdatum: 25 Oktober 2017. Bybel-Media benodig ’n ervare, gemotiveerde en bekwame ▸▸▸

NG GEMEENTE JANSENVILLE

Vakature: Leraar (Kontrakpos) Sluitingsdatum: 30 November 2017. Alle belangstellende gelegitimeerde leraars met volle ampsbevoegdheid ▸▸▸

NG GEMEENTE STANDERTON (MOEDERGEMEENTE)

Vakature: Leraar – voltydse pos vanaf 1 Mei 2018 Sluitingsdatum: 12:00 op 10 ▸▸▸

NG KERK ASHTON

Voltydse leraarspos (Termynkontrakte kan oorweeg word) Sluitingsdatum: 31 Oktober 2017 Gemeenteprofiel: Die gemeente ▸▸▸

NG KERK WARDEN

Vakature: Voltyds-onbepaalde leraarspos Sluitingsdatum: 10 November 2017 Die kerkraad van die NG gemeente ▸▸▸

NG GEMEENTE RONDEBOSCH

Vakature: Leraarspos Sluitingsdatum: 27 Oktober 2017. In biddende afhanklikheid van die Here nooi ▸▸▸

NG KERK POSTMASBURG

Leraarspos Sluitingsdatum: 3 November 2017 Die kerkraad wag in biddende afhanklikheid van die ▸▸▸

NG GEMEENTE OVERKRUIN

Vakature: Jeugwerker Sluitingsdatum: 3 November 2017. Die NG gemeente Overkruin beskik tans oor ▸▸▸

NG GEMEENTE ONDER-MOLOPO

Vakature: Gemeenteleraar Sluitingsdatum: 31 Oktober 2017. Gemeenteprofiel: Die NG Gemeente Onder- Molopo is ▸▸▸

NG KERK KUILSRIVIER

Vakature: Deeltydse termynpos – een jaar Sluitingsdatum: 27 Oktober 2017. Aansoeke van emeriti leraars ▸▸▸

NG GEMEENTE ELARDUSPARK

Vakature – voltydse jeugleraarspos (hoërskool, studente en jong werkendes) Sluitingsdatum: 20 Oktober 2017. ▸▸▸

Rant en Dal Prisma

Jeugwerker – Kinderbediening Sluitingsdatum: Vrydag, 13 Oktober 2017. Rant en Dal Prisma is ▸▸▸