Vakatures

NG GEMEENTE UNIVERSITASRIF (BLOEMFONTEIN)

Vakature: 3 jaar kontrakpos vir leraar met voltydse bediening Sluitingsdatum: 30 April 2019.

▸▸▸

NG Gemeente Potchefstroom-Die Bult

Vakature: Leraarspos Sluitingsdatum: Maandag 25 Maart 2019 om 12:00. Die NG gemeente Potchefstroom-Die

▸▸▸

NG ELDORAIGNE FAMILIEKERK

Vakature: Voltydse medeleraarspos Sluitingsdatum: 29 Maart 2019. Alle gelegitimeerdes van die NG Kerk,

▸▸▸

NG GEMEENTE SONSTRAAL (Durbanville)

Vakature: Medeleraarspos met opdrag: Jeugbediening Sluitingsdatum: 12 April 2019. In biddende afhanklikheid van

▸▸▸

NG HULP EN HOOP GEMEENSKAPSKERK MOKOPANE

Vakature: Tweejaar termynkontrakpos: Jeugleraar Sluitingsdatum: 11 April 2019. Gemeenteprofiel: Hulp en Hoop Gemeenskapskerk

▸▸▸

NG Gemeente Somerset-Oos

Jeugwerker Sluitingsdatum: 3 Mei 2019. Het jy ’n roeping vir jeugbediening? Indien wel,

▸▸▸

NG GEMEENTE WEENEN

Leraarspos: Tweejaarvastetermyn Sluitingsdatum: Dinsdag, 30 April 2019. Hierdie plattelandse gemeente het 83 belydende

▸▸▸

NG GEMEENTES MACLEAR EN UGIE

Vakature: BRUGLERAAR Sluitingsdatum vir aansoeke: 15 Maart 2019. Die twee gemeentes wag in

▸▸▸

NG MOEDERGEMEENTE CHRISTIANA

Vakature: Kontrak-leraarspos (twee jaar) Slutingsdatum: 31 Maart 2019. In biddende afhanklikheid van die

▸▸▸

NG GEMEENTE AMSTERDAM (MPUMALANGA)

Vakature: LeraarDie sluitingsdatum vir aansoeke is 28 Februarie 2019. Die kerkraad wag in

▸▸▸

NG GEMEENTE PIET RETIEF

Voltyds-onbepaalde medeleraarsposSluitingsdatum: 28 Februarie 2019 Die kerkraad van die NG gemeente Piet Retief

▸▸▸

NG KERK EVANDER

Vakature vir ’n voltydse vastetermyn-leraarspos vir drie jaar Sluitingsdatum: 31 Maart 2019. In

▸▸▸

NG GEMEENTE MELKBOSSTRAND

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum vir aansoeke: 15 Maart 2019 GEMEENTEPROFIEL Die NG gemeente

▸▸▸

NGK/VGK BRITSTOWN

Vakature: Leraar (Voltydse onbepaalde termynpos) Sluitingsdatum vir aansoeke: 21 Februarie 2019. Die kerkraad

▸▸▸

NG Gemeente Makwassie

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: 15 Maart 2019. In biddende afhanklikheid van die Here,

▸▸▸

NG GEMEENTE FORT BEAUFORT

Vakature vir ’n leraar (Onbepaalde termyn) Sluitingsdatum: Vrydag, 22 Februarie 2018 om 18:00.

▸▸▸