Vakatures

Brits Rusoord

Hoofverpleegkundige pos SLUITINGSDATUM: 31 Mei 2017. Basiese vereistes: Ouderdom: 40-60 jaar Geregistreerde suster. ▸▸▸

NG GEMEENTE EDENBURG

Vakature: Leraar vastetermynpos SLUITINGSDATUM: Vrydag, 2 Junie 2017. GEMEENTEPROFIEL: Boederygemeenskap in die Suid-Vrystaat, ▸▸▸

NG KERK LOUISVALE/LOUISVALEWEG

Vakature: Deeltydse leraarspos vir ’n onbepaalde termyn / Tentmakerpos 1. Gemeenteprofiel Dit is ▸▸▸

Die Gemeenskapkerk/The Community Church

Voltydse leraarspos Sluitingsdatum: 15 Mei 2017. Ligging: Die gemeente bedien ’n omgewing wat ▸▸▸

NG Kerk in SA

HOOFARGIVARIS (Stellenbosch) http://kerkargief.co.za Sluitingsdatum: 10 Mei 2017. Die NG Kerk in Suid-Afrika (Wes-Kaapland) ▸▸▸

NG GEMEENTE KOËS (NAMIBIË)

Vakature: Vastetermynkontrakpos vir twee jaar Sluitingsdatum: 30 April 2017. Die kerkraad wag in ▸▸▸

NG KERK MOOIFONTEIN

Vakature: Leraar (VASTETERMYNPOS VIR EEN JAAR) Sluitingsdatum: 19 Mei 2017 In biddende afhanklikheid ▸▸▸

NG GEMEENTE KENHARDT

Vakature: Tentmakerpos Sluitingsdatum: 15 Mei 2017 GEMEENTE: Ons is ’n plattelandse gemeente in ▸▸▸

NG GEMEENTE EMPANGENI

Voltydse leraarspos Sluitingsdatum: 31 Mei 2017. Die dinamiese NG gemeente Empangeni aan die ▸▸▸

NG Gemeente Zastron

ORRELISPOS Sluitingsdatum: 30 April 2017. Die kerkraad van Zastron wag aansoeke in vir ▸▸▸

NG Gemeente Luckhoff

Voltydse, onbepaalde leraarspos Sluitingsdatum: 31 Mei 2017. Gemeenteprofiel: Die gemeente is ’n plattelandse ▸▸▸

NG DELMAS MOEDERGEMEENTE

Vakature: Voltydse leraar SLUITINGSDATUM: Woensdag, 31 Mei 2017. 1. GEMEENTEPROFIEL: Delmas-Moedergemeente is ’n ▸▸▸

NG GEMEENTE SONSTRAAL

Vakature: Medeleraar (Mosaïek) Sluitingsdatum: 12 Mei 2017. Skriftelike aansoeke word ingewag vir die ▸▸▸

NG PORT ELIZABETH HOOGLAND

Medeleraarspos Sluitingsdatum vir aansoeke: 8 Mei 2017. PE Hoogland se roeping: Geloof, deur ▸▸▸

NG gemeente Sasolburg-Tuinedal

Voltydse leraarspos Sluitingsdatum: 15 Mei 2017. Gemeenteprofiel: Sasolburg is ’n semi–plattelandse dorp. Tuinedal ▸▸▸

NG GEMEENTE PRESIDENTSOORD

Vakature: Vastetermyn Sluitingsdatum: 31 Maart 2017 Die NG gemeente Presidentsoord (SPRINGS) in die ▸▸▸