Vakatures

NG Kerk Kaapstad

Vakature: Groote Kerk Gemeentebestuurder/Saakgelastigde Sluitingsdatum vir aansoeke: 31 Mei 2019. Die Groote Kerk

▸▸▸

NG Gemeente Hartskroon

Vakature: Tentmakerleraar Sluitingsdatum vir aansoeke: 24 Junie 2019 Die gemeente nooi in biddende

▸▸▸

NG gemeente Humansdorp-Oos

Vakature: Leraarspos Suitingsdatum vir aansoeke: 30 Junie 2019. Die gemeente maak in afhanklikheid

▸▸▸

NG gemeente Marchand

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: 14 Junie 2019. Gemeenteprofiel: Die gemeente is 92 jaar

▸▸▸

NG gemeente FICKSBURG

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: 15 Junie 2019 Aansoeke word deur die NG gemeente

▸▸▸

NG Kerk Tygerpoort

Vakature – As permanente lid van ons bedieningspan en met die fokus op

▸▸▸

NG Kerk Piet Plessis

Vakature: Voltydse vastetermyn-leraarspos Sluitingsdatum: 31 Mei 2019. Die kerkraad van NG gemeente Piet

▸▸▸

NG Gemeente Weenen

Leraarspos: Twee jaar vastetermyn Sluitingsdatum: Woensdag, 31 Julie 2019. Hierdie plattelandse gemeente het

▸▸▸

NG Gemeente Impalapark

Musiekbegeleier Sluitingsdatum: 31 Mei 2019. Vir ’n kreatiewe persoon wat goed saam met

▸▸▸

NG Gemeente Carnarvon

Vakature: Bedienaar van die Woord (voltydse, onbepaalde termynpos) Sluitingsdatum vir aansoeke: Vrydag, 31

▸▸▸

NG Gemeente Strand-Noord

VISIE: Saam Bring Ons Christus Aan Almal! Vakature: Medeleraar Sluitingsdatum: 24 Mei 2019 GEMEENTEPROFIEL

▸▸▸

NG Gemeente Greytown KZN

Vakature: Tentmakerleraar Sluitingsdatum: 24 Mei 2019. Met groot opgewondenheid en in biddende afhanklikheid

▸▸▸

NG Gemeente Paardekraal-Monument

Vakature: Medeleraar (Voltyds – onbepaalde termynpos) Sluitingsdatum vir aansoeke: 31 Mei 2019. Alle

▸▸▸

NG Kerk Chrissiesmeer

Die kerkraad van NG CHRISSIESMEER wag in afhanklikheid aansoeke in vir die onderstaande

▸▸▸

NG Gemeente Drie Riviere, Vereeniging

Vakature: Deeltydse leraarspos (Vastetermynkontrak) Sluitingsdatum: Vrydag, 24 Mei 2019 om 12:00. Die gemeente

▸▸▸