Vakatures

NG Gemeente Kollegepark (Vanderbijlpark)

Vakature: Jeugwerker (kontrak vir een jaar met opsie om dit te verleng) Sluitingsdatum: 31 ▸▸▸

NG Gemeente Senekal

Vakature: Voltydse leraarspos Sluitingsdatum: 15 Junie 2018. Gemeenteprofiel: Senekal is ’n plattelandse dorp, ▸▸▸

NG Gemeente Kempton-Kruin

Musiekleier – Eietydse erediens Sluitingsdatum: 30 Junie 2018 Kempton-Kruin wag aansoeke in vir ▸▸▸

NG Gemeente Citrusdal

VAKATURE: VOLTYDSE LERAAR Sluitingsdatum: 22 Junie 2018 Gemeenteprofiel ’n Kultureel en spiritueel gediversifiseerde ▸▸▸

Universitas-Wes Gemeenskapsentrum

Uitnodiging tot deelname aan ’n proses om ’n voltydse leraarsvakature te vul Universitas-Wes ▸▸▸

NG Gemeente Prince Alfred’s Hamlet

Vakature: Leraarspos Sluitingsdatum: 30 Julie 2018 Prince Alfred’s Hamlet is ’n pragtige dorp ▸▸▸

NG Kerk Murray, De Doorns

Vakature: Medeleraar Sluitingsdatum: 30 Junie 2018 Die gemeentevisie: Vreugdevolle medewerkers in die wingerd ▸▸▸

NG Kerk Dundee-Suid

Vakature: Leraar Sluitingsdatum: 29 Junie 2018 Dundee-Suid is ’n gemeente met ongeveer 280 ▸▸▸

NG Monumentpark-Wes

Vakature: Orrelis Die orrelispos by NG Gemeente Monumentpark-Wes, Pretoria, is tans vakant. Stuur ▸▸▸

NG KERK MIDDELBURG KAROO

VAKATURE: VOLTYDSE LERAAR Sluitingsdatum: 15 Junie 2018 Gemeenteprofiel: Middelburg Karoo is ’n plattelandse ▸▸▸

AFTREE-OORD IN BULTFONTEIN

PASTORALE HULP (OUDERLING) Aansoeke deur afgetrede NG leraars, word ingewag vir ’n vakante ▸▸▸

NG GEMEENTE GANSBAAI

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: 31 Julie 2018 Die NG gemeente Gansbaai wag aansoeke ▸▸▸

NG KERK PORT ELIZABETH-NOOITGEDACHT

VAKATURE: VOLTYDSE LERAAR Sluitingsdatum: 22 Junie 2018 In biddende afhanklikheid van die Here ▸▸▸

NG GEMEENTE LADISMITH (Wes-Kaap)

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: 20 Junie 2018. In biddende afhanklikheid van die drie-enige ▸▸▸