Vakatures

NG gemeentes Arlington en Lindley

Leraar, vastetermyn-dienskontrak (drie jaar) Sluitingsdatum: 31 Augustus 2017. (Pos is vakant vanaf 1 ▸▸▸

Magister in die Teologie

Die Fakulteit Teologie aan die Universiteit Stellenbosch, in samewerking met die Kerk van ▸▸▸

NG GEMEENTE LICHTENBURG

Vakature: Leraarspos – Drie jaar vastetermyn Sluitingsdatum: 15 September 2017. GEMEENTEPROFIEL Hierdie dinamiese, ▸▸▸

NED GEREF GEMEENTE LUTZVILLE

Vakature: Medeleraarspos Aansoeke sluit: 9 Oktober 2017. Ons wil Jesus met passie in ▸▸▸

NG GEMEENTE REIVILO-GOEDVERTROU

Vakature: Vastetermynpos vir ’n termyn van drie jaar Sluitingsdatum: 15 September 2017. Die kerkrade ▸▸▸

NG GEMEENTE SUIDKUS – AMANZIMTOTI

Leraar: Vastetermynpos – Een jaar Sluitingsdatum: 22 September 2017. Gemeenteprofiel: Die missie van ▸▸▸

NG KERK UPINGTON

Aansoeke word ingewag vir ’n voltydse leraarspos Sluitingsdatum: 15 September 2017. Die NG ▸▸▸

NG GEMEENTE HOPETOWN (Noord-Kaap)

Vakature: Voltydse gemeenteleraar Sluitingsdatum: 25 Augustus 2017 Gemeenteprofiel Die NG gemeente te Hopetown ▸▸▸

Nederduitse Gereformeerde Kerk

Vakature by die NG Kerk Algemene Sinode Posisie: Boekhouer ALGEMENE SINODALE KANTOOR, HATFIELD, ▸▸▸

NG GEMEENTE KERKENBERG (HARRISMITH)

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: Vrydag 25 Augustus 2017 om 12:00. In biddende afhanklikheid ▸▸▸

NG GEMEENTE OP-DIE-BERG

Voltydse leraar: ’n Uitnodiging Sluitingsdatum: 31 Augustus 2017. GEMEENTEPROFIEL Die gemeente is in ▸▸▸

NG KERK PLETTENBERGBAAI

Vakature: Bedienaar van die Woord Sluitingsdatum: Vrydag, 18 Augustus 2017. Die NG Kerk Plettenbergbaai bedien hierdie bekende ▸▸▸

NG Gemeente Cedarville-Matatiele

VAKATURE: Twee jaar Kontrakpos Opsie van nog 1 jaar met wedersydse goedkeuring SLUITINGSDATUM: 11 ▸▸▸

NG Gemeente Hertzogville

VAKATURE: VOLTYDSE LERAARPOS Sluitingsdatum: 31 Augustus 2017 GEMEENTEPROFIEL: Hierdie gemeente is geleë  binne in ▸▸▸

NG Gemeente Klerksdorp Doringkruin

VAKATURE: JEUGLERAAR Twee jaar Termynpos Sluitingsdatum: 14 Augustus 2017 GEMEENTEPROFIEL NG Klerksdorp Doringkruin is ▸▸▸

NG Gemeente Toringkerk, Paarl

Vakature: Orrelis Sluitingsdatum: 4 Augustus 2017 Die orrelis is verantwoordelik vir die sang en ▸▸▸