Vakatures

Sielkundige Praktisyn

Unieke Professionele Persoon opsoek na ’n nuwe uitdaging Ek is ’n goed gekwalifiseerde, ▸▸▸

NG GEMEENTE MONTAGU

Vakature: Medeleraar (Voltydse pos) Sluitingsdatum: 22 Maart 2017 Die kerkraad wag in biddende ▸▸▸

NG GEMEENTE KOËS (NAMIBIË)

Vakature: Vastetermynkontrakpos vir twee jaar Sluitingsdatum: 30 April 2017. Die kerkraad wag in ▸▸▸

CARITAS GEMEENSKAPSFOKUS NPC

UITVOERENDE DIREKTEURSPOS SLUITINGSDATUM: 18 April 2017 om 12:00. PROFIEL VAN DIE INDIENSNEMENDE ORGANISASIE ▸▸▸

NG GEMEENTE VOSBURG

Vakature: Voltydse leraar Sluitingsdatum: 28 April 2017. In biddende afhanklikheid nooi die NG ▸▸▸

NG GEMEENTE WELLINGTON-OOS

Vakature: Kinderwerker Sluitingsdatum: Donderdag, 23 Maart 2017 (17:00) Die ideale kandidaat is ’n ▸▸▸

Brits Rusoord

HOOFVERPLEEGKUNDIGE POS Basiese vereistes: Ouderdom: 40-60 jaar Basiese vereistes: Ouderdom: 40-60 jaar Geregistreerde ▸▸▸

NG Gemeente Witrivier

VAKATURE: UITVOERENDE BESTUURDER. Ons gemeente missie: Om as liggaam van Christus ʼn oase te ▸▸▸

NG GEMEENTE BETHULIE

Voltydse vastetermynleraarspos vir termyn van drie jaar SLUITINGSDATUM: 28 Februarie 2017 GEMEENTE: Bethulie ▸▸▸

NG Gemeente Vergelegen

Vakature: Leraar Sluitingsdatum: 20 Maart 2017. In biddende afhanklikheid van die Here wag ▸▸▸

NG gemeente Secunda

Vakature: Bemarkings- en Kommunikasiebeampte Sluitingsdatum: 28 Februarie 2017 Rondekerk maak die vakature vir ▸▸▸

NG NOORDOOS-PRETORIA

Vakature: Leraar NGK Noordoos-Pretoria Sluitingsdatum is 31 Maart 2017. Die kerkraad nooi gelegitimeerdes ▸▸▸

SKDB MAATSKAPPY (PRETORIA)

Vakature: Uitvoerende Sekretaresse Sluitingsdatum: 9 Maart 2017. Deeltydse kontrakpos: 5/8 pos vir vyf ▸▸▸

NG Kerk Brackenfell-Proteahoogte

Betrekking: Finansiële kantoorbestuurder (Saakgelastigde) Sluitingsdatum vir aansoeke: 28 Februarie 2017 om 13:00. Kantoorure: ▸▸▸

NG GEMEENTE VRYBURG-WES

Vakature: Aflos-leraarspos vir ’n kontraktuele termyn van ses maande. Sluitingsdatum: 28 Februarie 2017. ▸▸▸

NG GEMEENTE ALIWAL-NOORD

Vakature: Voltydse medeleraar tussen 30-45 SLUITINGSDATUM: 31 Maart 2017. GEMEENTEPROFIEL: Aliwal-Noord is ’n plattelandse ▸▸▸