Vakatures

NG GEMEENTE FAIRLAND

Draers van hoop vir die wêreld Vakature: Bedienaar van die Woord Sluitingsdatum: 26 ▸▸▸

NG KERK CLOCOLAN

Vakature: Leraar Sluitingsdatum: Woensdag, 10 Januarie 2018. Hierdie gemeente, geleë in Clocolan in ▸▸▸

NG GEMEENTE DRAKENSBERG-VALLEI

Vakature: Leraarspos (3 jaar termynbepaalde pos) Sluitingsdatum: 31 Januarie 2018 Gemeenteprofiel: Drakensberg-Vallei is ▸▸▸

Sending in Japan

Missie Japan ’n Sending-vennootskap van die NG Kerkfamilie en ander Gereformeerde kerke in ▸▸▸

NG Gemeente Queenstown

Vakature: Medeleraar – (Twee jaar-kontrakpos) Sluitingsdatum: Donderdag, 14 Desember 2017. In biddende afhanklikheid ▸▸▸

NEDERDUITSE GEREFORMEERDE GEMEENTE KALAHARI

Vakature: Voltydse leraarspos Sluitingsdatum: 15 Desember 2017. In biddende afhanklikheid van ons Here, ▸▸▸

NED GEREF GEMEENTE PAULPIETERSBURG

Vakature: Leraar (Kontrakpos) Sluitingsdatum: 7 Februarie 2018. Die gemeente se huidige leraar tree ▸▸▸

Badisa Bellville

Hoof-uitvoerende beampte (HUB) Sluitingsdatum: 11 Januarie 2018. Badisa is ’n gesamentlike bedieningsaksie van ▸▸▸

Ned Geref Gemeente Utrecht

Vakature: Termynbepaalde leraarspos Sluitingsdatum: 22 Januarie 2018 Utrecht is ’n plattelandse dorp geleë ▸▸▸

NG Kerk Vrystaat

Vennote in Getuienis in vennootskap met die UV Fakulteit Teologie en Religie en ▸▸▸

NG GEMEENTE SENEKAL

Vakature: Leraar – vastetermyn (Drie jaar-kontrak) Sluitingsdatum: Vrydag, 15 Desember 2017. Gemeenteprofiel: Senekal is ▸▸▸

NG GEMEENTE HEUWELSIG, BLOEMFONTEIN

Vakature: Medeleraar (Voltyds – onbepaaldepos) Sluitingsdatum: 15 Desember 2017. Die kerkraad nooi gelegitimeerdes ▸▸▸

NG GEMEENTE MURRAYSBURG

Vakature: Leraar Sluitingsdatum: 7 Desember 2017. In biddende afhanklikheid nooi die NG gemeente ▸▸▸

NG GEMEENTE ELARDUSPARK

Vakature – voltydse pastorale leraarspos Sluitingsdatum: 31 Januarie 2018. GEMEENTEPROFIEL Elarduspark is ’n ▸▸▸

NG GEMEENTE NEWTONPARK, PORT ELIZABETH

Vakature: Bedienaar van die Woord (Onbepaalde termyn) Sluitingsdatum: 19 Januarie 2018. Gemeenteprofiel Die NG Kerk ▸▸▸

NG GEMEENTE KENHARDT

Vakature: Tentmakerpos Sluitingdatum: 8 Januarie 2018. GEMEENTE: Ons is ’n plattelandse gemeente in ▸▸▸