Verklarings

Dirkie neem waar as moderator

Ds Dirkie van der Spuy neem vir die volgende drie maande waar as voorsitter van die NG Kerk se Algemene Sinodale Moderatuur, in die afwesigheid van ds Nelis Janse van Rensburg. Dit blyk uit ʼn verklaring wat dr Gustav Claassen na vandeesweek se moderatuursvergadering uitgereik het. Die volledige verklaring lui: ▸▸▸

Gesprek op sosiale media oor selfdegeslag verhoudings

Ds Nelis Janse van Rensburg, voorsitter van die Algemene Sinodale Moderamen van die ▸▸▸

Pedofilie is ’n versteuring, sê APA

Die American Psychiatric Association (APA) beskou pedofilie nié as ’n seksuele oriëntasie of as ’n “normale belangstelling” nie, maar as ’n versteuring. Kerkbode het by die APA navraag gedoen nadat dr Chris van Wyk, lid van die moderatuur van die Algemene Sinode van NG Kerk, in ’n brief aan ds ▸▸▸

Sielkundevereniging reageer op “wanvoorstellings”

Die Sielkundige Vereniging van Suid-Afrika se Afdeling vir Seksualiteit en Gender het in ’n omvattende verklaring gereageer op stellings van dr Chris van Wyk, lid van die moderatur van die Algemene Sinode van die NG Kerk, oor pedofilie. Van Wyk het in ’n ope brief aan ds Nelis Janse van ▸▸▸

NG teoloë reageer

Die gesprek in die NG Kerk oor verhoudings tussen mense van dieselfde geslag ▸▸▸

Kuratorium vra respekvolle gesprek

Die dagbestuur van die kuratorium op Stellenbosch het die volgende verklaring uitgereik: Die ▸▸▸

Parlement moet ontbind, vra SARK

Suid-Afrika se regering het sy morele legitimiteit verloor. Die Parlement het sonde gedoen in sy hantering van die Nkandla-sage. Daarom behoort die Parlement te ontbind en ’n nuwe verkiesing gehou te word. Dit is van die dinge wat die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke sê in ’n verklaring na afloop van ▸▸▸