Video’s

‘Vaya’ help om ’n wêreld te verstaan

Vaya Regisseur: Akin Omotoso Eerste uitreiking: 2016 Alan Childs Vaya is ’n aangrypende ▸▸▸

SARK vra gebedskringloop vir SA

Deurdrenk ons land met gebed! Dít is die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) se ernstige versoek aan gemeentes en geloofsgemeenskappe in Suid-Afrika. Die versoek kom nadat die SARK onlangs ʼn staatskapingsverslag bekend gestel het. Christene word opgeroep om te bid “vir die belofte van ʼn postapartheid-Suid-Afrika”. “Die belofte” word op ▸▸▸

Moderator verduidelik 2016-besluit

“Gemeentes moet steeds met liefde omgaan en hulle eie oordeel, soos die Gees hulle lei, gebruik.” Só sê ds Nelis Janse van Rensburg, moderator van die Algemene Sinode van die NG Kerk, as deel van ’n verduideliking van die besluit wat tydens die Buitengewone Algemene Sinode 2016 oor selfdegeslagverbintenisse geneem is. ▸▸▸

“Veelvoudige menings in die kerk”

Ds Nelis Janse van Rensburg, moderator van die NG Kerk, sê mense met veelvoudige menings kan saam ’n pad loop. Trouens, dit is hoe dit sedert die vroegste tye in die kerk gebeur. Hy sê verder dat gelowiges soms die waarheid vind in die spanningsveld tussen verskillende menings. Volg hierdie ▸▸▸

“’n Uitkoms wat van diep onderskeiding getuig”

Ds Nelis Janse van Rensburg, moderator van die Algemene Sinode van die NG Kerk, sê die sinode het op die tweede dag van die Buitengewone Algemene Sinode ’n diepgaande gesprek van hoë kwaliteit gehad. Hy sê verder dat daar goeie voorstelle op die tafel is wat die sinode verskeie opsies gee. Die ▸▸▸

Sinode kry sy eie lied

U nooi ons in, ʼn lied wat die Esegiël 47-tema vasvang, is spesiaal vir die Buitengewone Algemene Sinode 2016 geskryf. Só vertel ds Faani Engelbrecht, sangleier van dié Sinode se band en bestuurder van Bybel-Media Musiek. Hy sê dr Nico Simpson, hoof van publikasies by Bybel-Media, het die woorde geskryf ▸▸▸

“Ons moet van voor af besluit”

Ds. Nelis Janse van Rensburg, moderator van die Algemene Sinode, sê dat die sinode van voor af moet dink en van voor af ’n besluit moet neem ná die appèlliggaam die Algemene Sinode van 2015 se besluite oor verhoudinge tussen mense van dieselfde geslag ter syde gestel het. Volg hierdie skakel om ▸▸▸

‘Gewone’ stemme vír selfdegeslagverhoudings

“Gay Christian. I exist.” Dit is een van die boodskappe wat vertoon word op ʼn nuwe video wat ʼn stem wil laat hoor vír selfdegeslagverhoudings in die NG Kerk. Onder die deelnemers aan die video is, onder andere, “gewone” NG lidmate, predikante, teologie-dosente sowel as VGK-lidmate. Dié video, Stemme vír ▸▸▸

“Ek glo”

“Aan die begin van die jaar was ek en Neil bevoorreg om ’n konferensie by die Calvin Institute of Christian Worship by te woon. Ons het daar iets soortgelyks in Engels gesien en dadelik gedink ons sal dit in Afrikaans wil doen.” Só, vertel ds Lettie Büchner van die NG Gemeente ▸▸▸