Adverteer ’n vakature

Dit is nou vinniger en eenvoudiger as voorheen vir gemeentes om vakatures by Kerkbode te adverteer. Vakatures kan binne ’n dag of twee nadat dit ontvang is, geplaas word.

Só werk dit

  • Voltooi die vakature deur die onderstaande velde in te vul.
  • ’n Kwotasie vir die plasing van die vakature word gestuur na die verskafde e-pos adres. Kwotasies word normaalweg dieselfde dag aan gemeentes gestuur.
  • Nadat die betaling via ’n bankoordrag (EFT) gedoen is, moet die bewys van betaling gestuur word aan Hanlie Raath by woes@mweb.co.za
  • Alle vakatures verskyn op Kerkbode.co.za kort nadat die bewys van betaling ontvang is. Vakatures verskyn ook in die gedrukte Kerkbode as die sluitingsdatum vir aansoeke langer as ’n week na die publikasiedatum van die volgende gedrukte uitgawe is.
  • Vir enige navrae oor die proses of hulp met die voltooiing van die vakature, kontak vir Hanlie Raath by woes@mweb.co.za

  • Die onderstaande is riglyne vir 'n standaardadvertensie. Verwyder wat nie van toepassing is nie en vul in waar nodig.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.