#imagine groei tot 4 feeste

Toe die Jeugbeweging #imagine vyf jaar gelede as ’n idee by ’n klompie mense gebore is, het hulle nie geweet hoe hulle dit gaan doen of waar die geld vandaan sou kom nie, maar hulle was vas oortuig dat hierdie generasie jongmense weer iets no­dig het soos die Jeug-tot-Jeug­aksie van 40 jaar tevore.

Vanjaar, die vyfde jaar waar­ty­dens die groot #ima­gi­ne-jeug­feeste vir hoërskoolkin­ders aan­ge­bied word, het dit ge­groei tot vier feeste in ver­skil­lende dele van Suid-Afrika. Dit word van 6-8 April gehou. Dit is die na­week na Paas­na­week en die laas­te naweek van die skoolvakansie.

Die Wes-Kaapse fees by Mega-Agripark by Bredasdorp en die Oos-Kaapse fees op Mentorskraal by Jeffreysbaai, gaan voort soos ver­lede jaar.

Die fees op Nampopark na­by Bothaville is vanjaar ge­rig op die jeug van KwaZulu-Natal, die Vrystaat en die Noord-Kaap. Die vier noordelike pro­vin­sies van Suid-Afrika kry vanjaar hul eie fees wat by Zwartkloof naby Bela-Bela (Warm­­bad) gehou word.

Volgens ds Fouché de Wet, een van die organiseerders, is die fokus weer tweeledig: die tie­ners se identiteit in Christus en ’n missionale betrokkenheid in die gemeenskap.

De Wet sê #imagine is nou ’n nie-winsgewende maatskappy. Ver­lede jaar het die feeste tussen 8 000 en 9 000 kinders van 22 denominasies uit 500 dorpe gelok. Die dryfkrag ag­ter die beweging gaan steeds uit van die NG Kerk, maar daar is baie goeie same­werking oor kerk­grense heen.

Deelnemers aan die feeste be­taal inskrywingsgeld, maar tussen 30% en 40% van die deel­nemers word geborg omdat hulle nie die inskrywings­geld kan betaal nie. Van die streek­sinodes dra by tot die feeste, maar #imagine is baie afhanklik van ander finansiële steun. Daarom is donasies wel­kom.

In Namibië word #imagine-by­eenkomste op ’n eie ritme ge­­reël.