Hofdatum: 21 Augustus

Die hofdatum vir die saak waarin ’n aantal lidmate van die NG Kerk vra vir die ter­sydestelling van besluite van die bui­tengewone Algemene Sinode van 2016, is vas­gestel vir 21 Augustus vanjaar.

Dit kom nadat die applikante sowel as die respondente hulle hofstukke voorberei en by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien het.

Dit lyk egter of die moontlikheid dat die saak liewer deur middel van arbitrasie besleg moet word, nog nie heeltemal van die baan is nie. Beide dr Dewyk Ungerer, aktuarius van die Algemene Sinode, en dr Frits Gaum, een van die applikante, het hulle by navraag ten gunste van arbitrasie uitgespreek.

Die vraag is nou of hulle dit gereël kan kry en of die partye mekaar kan vind oor die voorwaardes vir arbitrasie. As dit gebeur, kan ’n hofsaak blykbaar nog afgeweer word. So nie, sien hulle mekaar op 21 Augsutus in die Hooggeregs­hof in Pretoria.