NG GEMEENTE STELLASTRAAT (SUIDOOS-Pretoria)

Vakature: Leraar
Sluitingsdatum: 5 Oktober 2018.

Die kerkraad van die NG gemeente Stellastraat (Suidoos-Pretoria) wag aansoeke in vir die pos van predikant.

Gemeenteprofiel: Stellastraat is ’n voorstedelike gemeente met sowat 2 600 lidmate en vier predikantsposte. ’n Volledige gemeenteprofiel kan aangevra word by: admin@stellastraat.co.za

Leraarsprofiel:

  • Die kandidaat moet gemaklik met en lojaal wees aan die gereformeerde teologie.
  • Die kandidaat moet instaat wees om met huidige jonger generasies te identifiseer en te kommunikeer.
  • Die kandidaat moet bereid wees om leiding te neem in die gemeente se uitreikaksies.
  • Die kandidaat moet bekend wees dat hy of sy in ’n span (predikante) kan funksioneer.

’n Volledige profiel van die geskikte kandidaat kan aangevra word by: admin@stellastraat.co.za

Vergoeding:

  • Onderhandelbaar met sinodale skaal as riglyn.

Aansoek moet volledige CV bevat en gerig word aan admin@stellastraat.co.za

Sluitingsdatum: 5 Oktober 2018.

Diensaanvaarding: Vroeg 2019.

Navrae: Dr James Kirkpatrick, 082 852 7947, james@stellastraat.co.za

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.