Hou by waardes van Seisoen van Menswaardigheid, vra predikante

Meer as ’n 100 predikante van die NG Kerk het in ’n verklaring gevra dat daar in die gesprek oor selfdegeslagverhoudings gehou word by die waardes van die Seisoen van Menswaardigheid. Hulle volledige verklaring lui:


Verklaring van ’n groep predikante van die NG Kerk, Oktober 2018

Ons is ’n groep predikante van die NG Kerk wat ons oor die laaste aantal jare sterk vereenselwig met die waardes van die Seisoen van Menswaardigheid (luister, respek, liefde en omarming) en ook met die verbintenis van die Algemene Sinode van 2013 om selfdegeslagverhoudings aan die hand van hierdie waardes te hanteer.

In die lig hiervan het ons met ontsteltenis kennis geneem van gesprekke op veral die sosiale media waarin verhoudings van liefde en trou tussen mense van dieselfde geslag op dieselfde vlak beoordeel word as sake soos pedofilie en bestialiteit. Ons meen dat sulke uitsprake die onreg en diskriminasie teen persone met sefdegeslagoriëntasie verder verdiep en bevorder. Nie alleen is dit in stryd met die erkenning van persone se menswaardigheid nie, maar volgens ons mening in stryd met die evangelie.

Ons besef dat daar oor selfdegeslagverhoudings ernstige meningsverskille en uiteenlopende sienings in die Kerk bestaan en dat dit derhalwe met groot omsigtigheid en sensitiwiteit hanteer moet word. Die soort uitsprake waarna daar hierbo verwys word beantwoord volgens ons nie aan hierdie vereiste nie, maar dra eerder by tot groter polarisering en verdeeldheid binne kerklike geledere.

Ons doen ʼn dringende beroep op die leierskap van die NG Kerk om hulle ondubbelsinnig van hierdie kwetsende uitsprake te distansieer en te bevestig dat hulle steeds ook wat hierdie saak betref tot die waardes van die Seisoen van Menswaardigheid verbind is.

Ongeag wat die verskillende standpunte oor selfdegeslagverhoudings mag wees, meen ons dat die waardes van die Seisoen van Menswaardigheid die volgende implikasies het:

 • Liefde: dat daar gewaak word teen kwetsende uitsprake en optrede wat die waardigheid van mense in gedrang bring, en daarna gestreef word dat alle uitsprake en optrede getuig van die liefdesbeginsel;
 • Luister: dat daar nie net oor mense gepraat word wanneer hulle lewensituasie ter sprake kom nie, maar dat hulle so ver as moontlik as gelyke gespreksgenote betrek word;
 • Respek: dat daar met groot respek teenoor alle mense opgetree word en dit wat oor mense gesê word, sal getuig van respek vir hulle menswees;
 • Omarming: dat daar gewaak word teen enige uitsprake en optrede wat die indruk mag wek dat mense op grond van hulle seksuele oriëntasie uitgesluit word van volle lidmaatskap van die NG Kerk.

Ons verbind ons opnuut tot hierdie waardes, ook vir die wyse waaroor ons met mekaar in die Kerk oor moeilike vraagstukke gesprek voer. In die lig hiervan betreur ons dat mense in die huidige gesprek verdag gemaak word en hulle standpunte op onaanvaarbare manier verteken word.

 1. André Agenbag (Durbanville)
 2. Willie Badenhorst (emeritus)
 3. André Bartlett (Johannesburg)
 4. Peet Bester (Franschhoek)
 5. Hugo Biermann (Paarlberg)
 6. Michelle Boonzaaier (Durbanville)
 7. Attie Botha (Volksrust)
 8. Bianca Botha (Groote Kerk, Kaapstad)
 9. Jan Botha (Mootvallei, Pretoria)
 10. Johan Botha (Edleen, Kemptonpark)
 11. Ryk Brink (Riebeek Valley Community Church)
 12. Erik Brits (Sabie)
 13. Marié Brits (Moedergemeente Stellenbosch)
 14. Alwyn Carstens (Parow-Welgelegen)
 15. Andries Cilliers (Sonstraal, Durbanville)
 16. Francois Cilliers (Plettenbergbaai)
 17. Petri Coetzee (Wesselsbron-Noord)
 18. Marius Combrinck (Ventersdorp-Oos)
 19. Johan Conradie (Townsview, Johannesburg)
 20. Terence Cooke (Vaalwater)
 21. Fanie Cronjé (Riviera-Jakaranda, Pretoria)
 22. Janet Cruywagen (Valleisig, Pretoria)
 23. Dewald Davel (Molteno)
 24. Marius de Beer (Potchefstroom-Grimbeeckpark)
 25. Christo de Klerk (emeritus)
 26. Lou- Maré Denton (Brackenfell)
 27. Riaan de Villiers (Groote Kerk, Kaapstad)
 28. Fouche de Wet (Stellastraat, Pretoria)
 29. Reinie Dick (emeritus)
 30. Pieter Dorey (Kampersrus)
 31. Brand Doubell (Bloemfontein-Uitsig)
 32. Anton Doyer (emeritus)
 33. Kruger du Preez (Aandbloem, Bloemfontein)
 34. Chris du Raan (Somerset-Oos)
 35. Erick du Toit (Echo, Johannesburg)
 36. Eduard Enslin (Lambton, Germiston)
 37. Daléne Flynn (Pretoria)
 38. Willie Goosen (emeritus)
 39. Henk Gous (emeritus, Johannesburg)
 40. Nicole Hamman (Suikerbos, Vereeniging)
 41. Fanus Hansen (Potchefstroom-Oos)
 42. Theo Hay (Suider-Paarl)
 43. Jeanine Hepburn (Kempton-Hoogland, Kemptonpark)
 44. Irénée Heyns (Moedergemeente, Stellenbosch)
 45. Martin Heyns (emeritus)
 46. Lambert Jacobs (Stellenbosch-Noord)
 47. Charl Janse van Rensburg (Amersfoort)
 48. Hanri Joubert (Britstown)
 49. Gerhard Kemp (emeritus)
 50. André Kilian (Suider-Paarl)
 51. James Kirkpatrick (Stellastraat, Pretoria)
 52. Ben Klut (Melville, Johannesburg)
 53. Elise Klut (Melville, Johannesburg)
 54. Benjan Knoetze (Potchefstroom)
 55. Gerhard Koen (emeritus)
 56. Hein Kotze (Bloemfontein-Uitsig)
 57. Fanie Kriel (Strooidakkerk, Paarl)
 58. Johan Krige (emeritus)
 59. Naude Kritzinger (Wonderboompoort, Pretoria)
 60. Francois Lamprecht (Pellissier, Bloemfontein)
 61. Martin Lazenby (emeritus, Pretoria)
 62. Almatine Leene (Stellenbosch-Wes)
 63. De la Harpe le Roux (Tweetoringkerk, Bloemfontein)
 64. Gys Loubser (Boksburg-Oos)
 65. Eugene Malan (Sonstraal, Durbanville)
 66. Bernard Malherbe (Paarlberg)
 67. Fanie Marais (Goodwoodpark)
 68. Arno Meiring (Universiteitsoord, Pretoria)
 69. Lieze Meiring (Elarduspark, Pretoria)
 70. Piet Meiring (Skuilkrans, Pretoria)
 71. Johannes Mouton (Tableview, Kaapstad)
 72. Nina Müller-Van Velden (Stellenbosch)
 73. Kobus Myburgh (Kerkeie Opleiding, Pretoria)
 74. Peter Nagel (Stellenbosch)
 75. Christo Naudé (Lindenpark, Johannesburg)
 76. Attie Nel (Waverley, Pretoria)
 77. Christo Nel (Jubilaté, Farrarmere)
 78. Danie Nel (Wynberg, Kaapstad)
 79. Willem Nicol (emeritus)
 80. Dewald Niemandt (Valleisig, Pretoria)
 81. Doret Niemandt (Valleisig, Pretoria)
 82. Corneil Oberholzer (Bloemfontein-Uitsig)
 83. Etienne Pheiffer (Secunda)
 84. Mauritius Pienaar (Suidkus, Amanzimtoti)
 85. Willem Pretorius (Kameeldrif, Pretoria)
 86. George Rauch (Parow-Noord)
 87. Jannie Richter (emeritus)
 88. Tielman Roux (Hendrina)
 89. Monty Sahd (Stellenbosch-Welgelegen)
 90. Lizl-Louise Schoeman (Monumentpark, Pretoria)
 91. Marius Schoombie (Suidkus, Amanzimtoti)
 92. André Smuts (emeritus)
 93. Mike Smuts (emeritus)
 94. Lenois Stander (Suider-Paarl)
 95. Deon Strydom (Stutterheim)
 96. Rudi Swanepoel (Andrew Murray, Johannesburg)
 97. Jalize Uys (Tableview, Kaapstad)
 98. Jean van Biljon (demissie)
 99. Johan van den Heever (Rondebosch, Kaapstad)
 100. Frikkie van der Merwe (Newcastle-Bergsig)
 101. Johan van der Merwe (Moedergemeente, Stellenbosch)
 102. Thijs van der Merwe (Windhoek)
 103. Karel van der Westhuizen (Paarl-Vallei)
 104. Nadine van Eeden (Waverley, Pretoria)
 105. Gawie van Jaarsveld (Newcastle-Bergsig)
 106. Mias van Jaarsveld (Heuwelsig, Bloemfontein)
 107. Deon van Niekerk (emeritus)
 108. Tiaan van Niekerk (Rietfontein-Noord, Pretoria)
 109. Hennie van Rooyen (Brixton, Johannesburg)
 110. Carin van Schalkwyk (Philippolis)
 111. Tinus van Zyl (Durbanville)
 112. Cobus van Wyngaardt (Pretoria)
 113. Pieter Visser (Wierdapark, Pretoria)
 114. Wimpie Wasserman (Rant-en-Dal, Krugersdorp)
 115. Leon Westhof (Elarduspark, Pretoria)
 116. Willem Wiid (Fort Beaufort)
 117. Anje Zeeman (Driehoek, Vanderbijlpark)
 118. Kobus Anthonissen (emeritus)
 119. Gerhard Bothma (Pretoria)
 120. Wilhelm Burger (Onrusrivier)
 121. Meyer de Kock (emeritus, Odendaalsrus)
 122. Michiel de Kock (Onrusrivier)
 123. Neels du Plooy (emeritus)
 124. Anton Duvenhage (Onrusrivier)
 125. Anandie Greyling (Doornkloof, Pretoria)
 126. Hennie Horn (emeritus)
 127. Charles James (Pellissier, Bloemfontein)
 128. Hanneke Janse van Vuuren (Somerset-Oos)
 129. Johan Laubscher (Rietfontein-Noord, Pretoria)
 130. Christo Louw (emeritus)
 131. Marius Louw (Studentekerk, Bloemfontein)
 132. Francois Naudé (Rietfontein-Noord, Pretoria)
 133. Schalk Naudé (emeritus)
 134. Eugene Olivier (emeritus)
 135. Johan Orsmond (Somerset-Oos)
 136. Anel Pienaar (Pretoria-Dowes)
 137. Guillaume Smit sr (Brackenfell-Wes)
 138. Johann Smit (Bloemheuwel, Bloemfontein)
 139. Dirk Steyn (Louwna)
 140. Niel Steyn (Tableview, Kaapstad)
 141. Charl Stander (Parke, Kraaifontein)
 142. Johan Stander (Krugersdorp-Noord)
 143. Johannes van der Merwe (Alkmaar)
 144. Allie van der Westhuyzen (emeritus)
 145. André van Niekerk (Waterkloof, Pretoria)
 146. Tinus van Zyl sr (emeritus)
 147. Rian Verster (Durbanville)
 148. Nadine Maletzki (Alexanderbaai)
 149. FD Hugo (emeritus)
 150. Howard du Toit (emeritus)
 151. Wynand Breytenbach (Durbanville)
 152. Willem Botha (Aandbloem, Bloemfontein)
 153. Hettie Wessels (Weltevreden, Roodepoort)
 154. Schalk Albertyn (Orania)
 155. Gerhard Botha (Shepherd, Bloemfontein)
 156. André de Villiers (Kathu)
 157. Roelf Opperman (Kameeldrif, Pretoria)
 158. Gert Peens (emeritus, Ohrigstad)
 159. Tokkie Scheepers (emeritus)
 160. Snowy Swart (Erasmia, Pretoria)
 161. Carel van der Merwe (Universitas-Wes, Bloemfontein)
 162. Nico Viljoen (Vredendal)
 163. Stefan Botha (Andrew Murray, Pretoria)
 164. Philipp Dietmann (Stellenberg)
 165. Judith Kotze (Sonstraal, Durbanville)
 166. Pieter le Roux (emeritus, Klerksdorp-Noord)
 167. André Louwrens (emeritus)
 168. Martin Pauw (emeritus)
 169. Anton van Niekerk (Stellenbosch)
 170. Andriaan van Tonder (Tzaneen-Wolkberg)
 171. Louis Venter (Pretoria)
 172. Natalia Visagie (Alberton-Suid)
 173. Gert Vorster (emeritus, Ballito)

Ander predikante wat hulle hiermee wil vereenselwig, kan dr André Bartlett kontak by andre.bartlett@up.ac.za