NCLS-SA sal gemeentes help om te beplan

Gemeentes kry nou weer die geleentheid om deel te neem aan ’n peiling wat hulle sal help om hulleself beter te verstaan en daarom beter vir die toekoms te beplan.

Die peiling van die National Church Life Survey (NCLS) word binnekort vir die derde keer in Suid-Afrikaanse kerke gedoen. Die NCLS is ’n Australiese navorsings­organisasie met wie die NG Kerk hande gevat het en wat nou ook ander kerke by hul navorsing betrek.

Die peiling gebruik ’n vraelys om die ervarings en menings van erediensbywo­ners in die gemeente te hoor. Die uitkoms is ’n prentjie van die gemeente se gesondheid en lewenskragtigheid.

Die opname werk met nege kernkwaliteite en sterkpunte van elke gemeente en gee terugvoer oor die stand van die bediening uit die oogpunt van die lidmate. Dit stel die leierskap in staat om ingeligte besluite oor die toekoms te maak.

In 2014 het meer as 24 000 erediensbywoners van 155 gemeentes uit vyf deno­minasies aan die NCLS-SA-opname deelgeneem. Die verwagting is dat die 2018 opname van NCLS-SA verder sal groei.

Die uiteindelike doel is om gemeentes te help om hulle volle potensiaal te bereik en om gesond en lewenskragtig te funksioneer, om hulle roeping te onderskei en op die plek waar hulle nou is, ’n verskil te maak.

Die opname word tydens al die eredienste op ’n Sondag in die gemeente gedoen. Almal 15 jaar en ouer vul die vraelys in en dit neem ongeveer 15 tot 20 minute. Die vraelys is in Afrikaans of Engels beskikbaar.

Die gemeente bestel volgens die onderstaande kategorieë vir erediensbywoners 15 jaar en ouer: 150 vraelyste – R2 800; 300 vraelyste – R3 800; 450 vraelyste – R5 000; 600 vraelyste – R5 500.

Elke deelnemende gemeente kry dan ’n unieke “Church Life Profile”. Dit is die verslag van die opname in die spesifieke gemeente. Die resultate gee ’n duidelike evaluering van die gemeente se nege kernkwaliteite. Dit sluit aanlyntoegang tot die profiel in.

Verder kry die gemeente die Werkboek NCLS-SA 2018 (in Afrikaans). Dit verduidelik die gemeenteprofiel en gee ook stap vir stap riglyne vir ’n proses van verdere beplanning in die gemeente.

Laastens kry die gemeente die Enriching Church Life Book. Dit bespreek die kernkwaliteite in detail en bied toegang tot die nasionale resultate van die NCLS-SA van 2018.

Dr Lourens Bosman, algemene bestuurder in die kantoor van die Algemene Sinode bestempel dit as ’n “baie kragtige instrument” wat die gemeente kan help om haarself te verstaan en te beplan.

Gemeentes wat wil deelneem, kan Ester Steyn kontak by esters@ngkerk.org.za of 082 325 4088.