VGK-sinode sê ja vir gay huwelike, dominees

Ja vir gay huwelike en ja vir die ordening van gay predikante.

Dit is waarop die besluite neerkom van ’n onlangse sitting van die Suidelike Sinode (vroeër Suid-Transvaal) van die Verenigende Gereformeerde Kerk.

Die VGK se Algemene Sinode het reeds in 2008 besluit dat gays volle lidmate van die kerk is. Die enigste voorwaarde vir lidmaatskap van die kerk is geloof in Christus. Destyds is daar egter nog nie ’n groen lig gegee vir gay verbintenisse of gay predikante nie. By die Algemene Sinode van 2016 is die saak weer bespreek en toe verwys na die kerk se sewe streeksinodes.

Dis in reaksie hierop dat die Suidelike Sinode hom nou ten gunste van gay verbintenisse en gay predikante uitgespreek het. Dié besluit dien nou as ’n aanbeveling na die kerk se Algemene Sinode van 2020.

Prof Leepo Modise, moderator van die VGK se Algemene Sinode en van die Suidelike Sinode, het aan prof Christina Landman gesê dis ’n teenstydigheid as jy sê gay mense is volle lidmate maar hulle het nie sekere voorregte nie. Dit moet reggestel word.