NG Gemeente Vaalpark

Vakature: Medeleraar: Opdrag jeugwerk
Sluitingsdatum: 31 Januarie 2019.

Dienstermyn: Twee jaar termynkontrak met die oog op ’n permanente aanstelling

Met biddende afhanklikheid maak die kerkraad van die NG gemeente Vaalpark bekend dat ons ’n vakature het vir ’n medeleraar (Jeug) in ’n span van drie. Ons nooi alle gelegitimeerde leraars (maksimum vyf jaar bedieningservaring) en proponente uit om aansoek te doen vir die pos.

Gemeenteprofiel: Vaalpark is ’n voorstedelike gemeente in die Ring van Vaalrivier, Sasolburg. Die gemeente bestaan uit 2 000 lede, wat doop- en belydende lidmate insluit. Verskeie laer- en hoërskole in ’n radius van 10 km is deel van die predikant se bedieningsveld. Ons uitgangspunt is dat die gemeente God se arbeidsmag is en nie ’n arbeidsveld is nie. Ons is ’n gemeente vir ons breër gemeenskap en is ’n kerk waar almal welkom is en tuis sal voel.

Leraarprofiel: Moet ’n pasie vir die jeug hê en moet in ’n spanverband kan saamwerk.

Pligte:

  • Die suksesvolle applikant se bediening sal fokus op kinders, tieners en jongmense.
  • Hy/sy sal ook verantwoordelikheid neem vir die koördinering van die musiekbediening wat fokus op die jeug.

Vergoeding en voordele:

  • Onderhandelbaar volgens sinodale skale (kerf 1-5)
  • Reistoelaag
  • Behuising

Aansoek: Aansoek moet bestaan uit ’n CV met twee referente (waarvan 1 persoon in huidige gemeente moet wees. Dienstermyn: Twee jaar termynkontrak met die oog op ’n permanente aanstelling. Stuur aansoeke aan ngvaalpark@mweb.co.za

Sluitingsdatum: 31 Januarie 2019. Diensaanvaarding: 1 April 2019.

Navrae:

  • Dr Deon Serfontein 083 288 7555
  • Ds Danie Pretorius 072 5801 866

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.