Bid én doen op dié dag

Onderwys: Moderamen se pleidooi vir VKO

Bid saam vir opvoeding en onderwys, maar raak ook betrokke.

So het dr Gustav Claassen, algemene sekretaris van die NG Kerk, onlangs vir gemeentes gevra.

Gemeentes word weer vanjaar versoek om op Sondag 10 Februarie vir onderwys en opvoeding te bid. Maar die moderamen rig ook ’n ernstige versoek dat gemeentes betrokke sal raak by onderwys of op­voeding in hulle gemeenskap.

Die nasionale minister van basiese onderwys het bekend gemaak dat die 2018-slaagsyfer 78,2% was. Maar volgens die moderamen is dit nie die “werklike” slaagsyfer nie.

Claassen sê: “Soos in die verlede word die integri­teit van die slaagsyfer, deur kundiges en politici, in twyfel getrek. Die hoë uitvalsyfer lok weereens negatiewe kommentaar uit. In 2007, toe hierdie kinders die eerste keer skool toe is, was daar 1 141 191 leerders in graad 1. Net 512 735, sowat 45%, het geskryf en net 400 761 het geslaag. Dus is die ‘werklike’ slaagsyfer sowat 35%.”

Hy sê verder: “Die leerders (wat uitgeval het) sit waarskynlik sonder enige kwalifikasie en kundigheid hoegenaamd. Dit dra by tot onrusbarende vlakke van werkloosheid en armoede – iets wat die kerke ernstig behoort te bekommer en ernstig behoort aan te spoor om volskaals op een of ander manier by onderwys in hulle gemeenskappe betrokke te raak.”

Volgens die persverklaring het talle gemeentes die gewoonte om op die biddag na opvoedkundige instan­sies en hulle personeel uit te reik.

Behalwe vir die NG Kerk se fokus op die onderwys fokus hulle ook op vroeëkinderontwikkeling (VKO), en wil hulle graag ’n verskil maak aan kinders se eerste 1 000 dae van ontwikkeling. Daarom rig die moderamen vanjaar nog ’n versoek. “Miskien kan ons dit hier­die jaar ’n stappie verder neem, as ’n gemeente nog nie betrokke is nie, dat hulle sal betrokke raak by ’n VKO-projek in hulle gemeenskap,” het die versoek gelui.

Die moderamen het ook die matrieks van 2018 hartlik geluk gewens met hulle uitslae. “Baie kinders en skole het ongelooflik presteer – in baie gevalle on­der moeilike omstandighede. Gelukwensing moet ook gaan aan ouers vir hulle ondersteuning en die onvermoeide bydrae van toegewyde onderwysers.”