GEE RAAD: Jonges tydens erediens

Daar was wye reaksie op die jongste NG Kerk-koppetelling wat wys dat die kerk kleiner word en ouer – omdat daar ’n afname in beide doop- en belydende lidmate was sedert die vorige jaarlikse peiling in 2018.

In ’n soeke na sinvolle reaksies tot die tendense wat die data uitwys, skryf een lidmaat: “Die uitstuur van kinders uit die kerk na “kinderkerk” is geweldig destruktief vir die gemeente se lewe in die erediens”.

’n Ander briefskrywer uit die Noord-Kaap rig toe die volgende vraag oor dieselfde onderwerp: “Ons is ’n plattelandse dorp waar baie uitdagings die hoof gebied moet word soos byvoorbeeld kinders wat Sondagmiddae na koshuise in groter dorpe vertrek, kinders wat slegs by die kategeseklas afgelaai word, goeie getal bywoning aan die begin van die jaar maar wat vanaf Maartmaand weer geleidelik minder word (ook weens die klimaat).”

En nou wil Kerkbode by lesers weet: Hoe gemaak met jonges tydens die erediens? Wat werk en wat werk nie?

Hoe gemaak met jonges tydens die erediens?

Kyk na die uitslag

Of skryf ’n kommentaar onderaan die  berig.