‘Kerk moet uitspraak ‘nederig oorweeg’

Die NG Kerk het 15 hofdae om te besluit of hy aansoek sal doen om te appelleer ná ’n hofuitspraak wat op 8 Maart in Pretoria gelewer is rondom die NG Kerk se standpunt ten opsigte van selfdegeslagverhoudings. 

Intussen het leiers van die grootste streeksinode ’n 637-woord “pastorale brief” aan gemeentes in die Wes-Kaap gestuur waarin hulle onder meer sê: “Ons besef dat die kerk nou oor hierdie kwessie duidelik sal moet leiding gee ten opsigte van ’n lewe in gemeenskap met, en navolging van Christus.”

Lees die volledige verklaring hier.

“Ons moet in hierdie tyd waak daarteen om die uitspraak van die hof met die konstitusionele implikasies daarvan, en die roeping van die kerk teenoor mekaar te stel. Ons moet in nederigheid die uitspraak van die hof oorweeg,” luidens die verklaring wat die naweek deur ds Nelis Janse van Rensburg en medeleiers uitgereik is.

“Ons moet egter ook geloofsonderskeidend voortgaan om die Woord te lees en in gebed ons oopstel vir die leiding van die Gees. Christus regeer immers sy kerk deur sy Woord en Gees.”