Christen-enkellopendes kan voluit leef

Navigating singleness: A compilation of authentic and inspiring stories
Saamgestel deur Denise Padayachee, redak­teur Elske Joubert e.a.
Uitgewer: Barnabas Uitgewers 2018


Navigating singleness is ’n eerlike boek uit die pen van Denise Padayachee, ’n enkellopende van 35 jaar+, wat in die verwagting leef van ’n huwelik in die toekoms. Deur die boek wil sy graag Christen-enkellopendes inspireer om voluit te leef in vandag, vanuit ’n intieme liefdesverhouding met God, in gehoorsaamheid en reinheid, bewus van God se doel en wil.

Sy beskryf haar een groot dryfveer in die lewe as: “Om hierdie generasie te sien inbeweeg in die volheid van hulle identiteit as seuns en dogters van God – baanbrekers, waagmoediges en voorlopers – maak nie saak van watter geslag, ouderdom of huwelikstatus hulle is nie.”

Daar word dus een lewensverhaal na ’n ander, van­uit ’n wye verskeidenheid van lewensomstandighede, voorgehou as voorbeelde van mense wat die liefde van God leer ken het, hulle eie waarde ontdek het en vol­uit leef in die vandag van hulle lewe, te midde van enkelingskap.

In CS Lewis se boek, Shadowlands, sê een karakter: “Ons lees om te weet dat ons nie alleen is nie.” Ek dink die boek het die potensiaal om dit vir baie Christen-enkellopendes te wees. In baie van die lewensverhale word vertel hoe ander mense, selfs binne “veilige” om­ge­wings, bydra tot gevoelens van minderwaardigheid. Elke persoon in die boek kon egter ’n punt bereik waar daardie stemme sagter word, wanneer hulle hulle waarde in God se oë ter harte neem en daaruit begin leef.

Aandag word ook gegee aan die rol wat ander mense speel om menswaardigheid te gee aan enkellopendes. Hierdie boek bied dus ’n belangrike instrument aan getroude mense in die kerk en gemeenskap, om te help met sensitiwiteit teenoor enkellopendes. ’n Sensitiwiteit wat op die werklikheid gebaseer is en nie op hulle eie soms skewe persepsies van wat dit beteken om enkellopend te wees nie.

Linda Barnard skryf: “There are golden nuggets to learn from everyone, and by walking our journeys together and by learning from one another, we experience the depth of relationships and the richness there is in everyone – married or single.”

Evelyn Lotz is betrokke by gemeenskapbemagtiging. evelynlotz@gmail.com