’n Wending in selfdegeslaghofsaak

Daar is nog ’n kinkel in die kabel rondom die NG Kerk se hantering van selfdegeslagverhoudings.

Nadat die groep van 12 lidmate die hofsaak teen die NG Kerk op 8 Maart 2019 gewen het, en die 2016-sinodebesluit deur die hooggeregshof in Pretoria ter syde gestel is, het nog ’n opponent tot die saak toegetree.

Die Alliance Defending the Autonomy of Churches in South Africa (ADACSA), wat as vriend van die hof tydens die betrokke selfdegeslaghofsaak opgetree het, het op 27 Maart ’n aansoek by die hooggeregshof ingedien.

Luidens ’n verklaring van Freedom of Religion (FOR) SA het hulle ’n aansoek tot duidelikheid oor die uitspraak ingedien.

Is die NG Kerk se 2016-besluit ter syde gestel as gevolg van verkeerde prosedures of omdat dit in stryd is met die reg op gelykheid en vryheid van geloof? is ADACSA se groot vraag.

Die aansoek vra die hof om duidelikheid hieroor te gee omdat ADACSA nie denominasies, kerke en ander organisasies, wat deel van hulle vorm, kan adviseer of hulle aansoek moet doen om verlof tot appèl al dan nie.

Die 12 lidmate het by monde van Laurie Gaum gesê dat hulle “beslis ADACSA se versoek gaan teenstaan”.

“Ons voel die uitspraak is helder en duidelik genoeg met die volle implikasies wat duidelik uitgespel word. Met hulle versoek wil hulle hê die regters moet die geldigheid daarvan ondermyn en so die afwysing van diskriminasie terugtrek,” sê Gaum.

Dr Gustav Claassen, algemene sekretaris van die NG Kerk, het vroeër gesê die ASM het op 18 Maart 2019 besluit om nie verder met regsprosesse voort te gaan óf die uitspraak oor selfdegeslagverhoudings teen te staan nie.

Oor ADACSA se aansoek sê Claassen: “Dit is nie ’n appèl nie. Hulle wil uitklaring kry oor die gesag van die beredenering van die saak en die toepassing daarvan. Het hier byvoorbeeld regspraak plaasgevind wat vir alle kerke geld of net vir die NG Kerk?”

ADACSA verwys in die hofstukke na ’n opiniestuk van prof Pierre de Vos, grondwetkenner, op die aanlyn nuuswebwerf Daily Maverick waarin hy onsekerheid uitspreek oor die ware bedoeling van die beslissing en wat die uitwerking daarvan op ander kerke en godsdiensorganisasies sal wees.

Volgens Michael Swain, uitvoerende direkteur van FOR SA, is dit belangrik om duidelikheid hieroor te kry. As die uitspraak ook handel oor die grondwetlikheid van die NG Kerk se besluit, sal dit die outonomie van godsdiensorganisasies aansienlik inperk om hulle eie leerstellings te bepaal. Dit sal dan ’n gevaarlike presedent skep, wat ’n rede tot kommer is en waarteen daar dan geappelleer moet word.