‘By elke stasie gebeur iets’

Vir Christene dwarsoor die wêreld is die Paastyd baie besonders. Die Lydenstyd en die opstanding van Jesus is vir baie selfs belangriker as Kersfees. “Vir my dra die Pase meer gewig,” sê Francois van Niekerk, orrelis by die NG gemeente Meyerspark in die ooste van Pretoria.

Om die Paastyd ’n belewenis te maak het die gemeente die Via Dolorosa vanjaar vir die derde keer as ’n meditatiewe reis aangebied. Vanjaar was daar agt momente of stasies. Hierdie “reis” het vanaf 8 tot 21 April plaasgevind.

Elke reisiger het ’n houtkruis gekry om saam te dra. “Die reis is interaktief,” vertel ds Izak Liebenberg, leraar van Meyerspark. By elke stasie “gebeur” daar iets waaraan die reisiger kan deelneem.” Die reis eindig by die oop graf wat Jesus se opstanding en oorwinning oor die dood uitbeeld. Daar kon elke reisiger die reis voltooi deur die nagmaal te vier.

’n Pa en sy drie kinders bid by die leë graf.

Die Via Dolorosa is ook ’n evangelisa­siegeleentheid en vir sommiges het dit geestelike vernuwing gebring. Liebenberg vertel van die ommeswaai in die lewe van ’n man uit Malawi wat by stasie 5 by ’n kruis voor die uitdaging van vergifnis gestaan het. Reisigers is genooi om die naam van iemand neer te skryf wat hulle wil vergewe en dié naam met ’n spyker teen ’n kruis vas te slaan. Hy kon dit eers nie doen nie en het toe sy gesin gaan haal om die Lydensweg vir ’n twee­de keer te onderneem. Hier, voor die kruis het hulle die man wat ’n familielid vermoor het, onvoorwaardelik vergewe.

Gemeentelede is ook aangemoedig om familie en vriende te nooi en op se­kere dae ook hulle kollegas en werknemers. Daar was tolke beskikbaar wat mense in die Afrikatale bedien het.

Vir Christie Jonker, lidmaat van die gemeente, was die reis ’n belewenis. “Ek wil die Here loof want hy is groot en magtig. Sy vergifnis is oneindig.” Ook uit die Lutherse kerk was daar besoe­kers. Günther en Katrin uit die Johannes Gemeinde het die reis vir die derde keer onderneem. “Dit was ’n absolute bele­wenis,” sê Katrin. Met elke reis was daar iets nuuts. Hierdie keer was dit onder andere die kruisie wat ’n mens op reis saamdra.” Op Facebook noem ’n rei­si­ger dit ’n “hartsondervinding”.

Mariske Terblans, koördineerder van een van die stalletjies en die “heront­werp” van die voorportaal van die saal, vertel hoe God op ongelooflike maniere voorsien het. Sy vertel verder hoe dinge sommer net gebeur het. Baie voorwerpe wat sy gebruik het was sommer “weggooidinge”. Toe sy begin het met die projek het dit vir haar onoorkombaar gelyk, maar soos sy en haar helpers gevorder het, het dit haar wonderlik geseën.

Vir verdere inligting, kontak gerus vir ds Izak Liebenberg by 012 803 6140 of 083 407 7858.