Niemand kan dit verduidelik

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Sarel Strydom skryf per e-pos:

André Bartlett se brief (Die hofuitspraak: Wat nou nodig is) verwys.

Laat ek eerste verduidelik wat aan my geleer is van kindsbeen af en wat ek my kinders geleer het, is die feit dat God die sondaar lief het maar die sonde haat. My stelling is dus nie teen die mense nie, maar teen die daad. Ek kan nie die mens veroordeel nie want daardie reg kom ons nie toe nie. Langenhoven het genoem dat die een daad wat God aan Homself gegee het, die mens gedurig by Hom nie oorneem, naamlik veroordeling.

Nou moet ons luister na die ge­sprekke, argumente deur teoloë en Bybelgeleerdes, maar niemand kan vir my verduidelik hoekom my Bybel, by verskeie plekke onder andere 1 Korintiërs 6 die beoefening van homoseksualiteit verbied. Ek sal graag wil sien en lees waar iemand elke vers en hoofstuk en opdrag oor die beoefening van ho­mo­sek­suali­teit en die nietigverklaring daar­­van deur vandag se kerkleiers ver­­dui­­delik. Moet ek nou my Bybel, wat ek altyd beskou het as die Woord van God en riglyn van ons le­we wegpak omdat dit nie voldoen aan vandag se stan­daarde van leefwyse nie? Wat vertel ons ons kinders en ons kleinkinders?

Hulle word reeds in die skole gebombardeer met nie-Christelike leerplanne en nou word die Bybel ook in twyfel getrek. U kan noem dat ek emosioneel is, ja ek is, ek is ook hartseer om te sien wat binne my kerk aan die gebeur is.

(Ek wil my verstout om te noem dat die Fariseërs ook Skrifgeleerdes en geestelike leiers was). Ek weet nie of iemand my hierop gaan antwoord nie, maar dankie dat ek wel my hart kon uitstort al is dit deur die media.

Groete in Christus.