NG Gemeente Strand-Noord

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

VISIE: Saam Bring Ons Christus Aan Almal!

Vakature: Medeleraar
Sluitingsdatum: 24 Mei 2019

GEMEENTEPROFIEL
Strand-Noord is ’n groeiende, semi-stedelike gemeente met 1 748 belydende en 396 dooplidmate waarvan ’n beduidende persentasie buite die tradisionele gemeentegrense woon. Die gemeente het veral ’n bedieningsbehoefte vir ’n groeiende groep jongwerkendes (19-40). Daar is drie eredienste per Sondag: tradisioneel, informeel en jeug.

LERAARSPROFIEL

 • ’n Gelegitimeerde leraar van die NG Kerk met ’n minimum van vyf jaar ervaring.
 • Eredienste:
 • Effektiewe prediking
 • Bondig en Bybelgefundeerd
 • Vaardig met die gebruik van multi-media
 • Gemak met, en aanpasbaar by verskillende musiek- en aanbiddingstyle
 • Bewese ondervinding en vaardigheid in lidmaattoerusting
 • Entoesiastiese deelname aan gemeentelike aktiwiteite
 • Bewese rekord van goeie samewerking in spanverband
 • Bewese belangstelling in missionaliteit en gestuurdheid
 • Bedien volle spektrum van lidmate maar met passie vir jongwerkendes
 • Kreatiewe en vernuwende denker maar met respek vir tradisies

VERGOEDINGSPAKKET
Volgens sinodale skaal. ’n Behuisingsubsidie word voorsien.

AANSOEKE
Stuur asseblief ’n volledige CV met die besonderhede van drie referente en ’n onlangse foto per e-pos: info@ngkstrandnoord.co.za

NAVRAE
Ds Leon Marais, 082 786 4371.

SLUITINGSDATUM
24 Mei met diensaanvaarding so spoedig moontlik na 1 Oktober 2019.

Die kerkraad behou die reg voor om nie uit die aansoeke ’n beroep of enigsins ’n aanstelling te maak nie en indien u nie teen 31 Julie 2019 gekontak word aangaande u aansoek nie, kan u aanvaar dat u aansoek nie suksesvol was nie.