Eerste vrou van kleur op moderatuur

Ds Michelle Boonzaaier

Ds Michelle Boonzaaier, wat die NG gemeente Brackenfell as tentmaker bedien, het die eerste vrou van kleur geword toe sy tot tweede addisionele lid van die Wes-Kaapse mode­ratuur verkies is. Boonzaaier, programbestuurder van Inclusive and Affirming Ministries (IAM), het tydens die sinode aan ’n gesprek oor selfdegeslagverhoudings deelgeneem en haarself as ’n “bondgenoot” van die gay gemeenskap uitgespreek.

Die ander lede van die moderatuur vir 2019 is: Nelis Janse van Rensburg (voorsitter), Nioma Venter (assessor), Charl Stander (aktuarius), Francois Herselman (skriba), Nadia Marais (addissionele lid), Michelle Boonzaaier (tweede addisionele lid), en kerkraadslede Riana Furniss en Hendri Niehaus.