Dié week se gewildste stories

BYBELVERTALERS MEEN DIÉ TEKS DALK TE ‘ONVERBIDDELIK’
’n Groep Bybelvertalers het ’n “agterdeurtjie” gevind na ’n sagter vertaling van die tweede van die Tien Gebooie, berig Leopold Scholtz uit Nederland.

DRUK BOU OOR 2015-BESLUIT, MEEN GEMEENTE
Dié gemeente “distansieer” hulself van die besluit wat die NG Kerk se Algemene Sinode in 2015 rondom selfdegeslagverbintenisse gemaak het en nooi nou ander gemeentes om dieselfde te doen.

ONDERSOEK: STUUR KERK AF OP LERAARTERKORT?
Teen 2028 sal ongeveer 46% van NG leraars by of verby die verpligte aftree-ouderdom van 65 wees. Hoe raak dit die kerk?