NG Kerk Kanoneiland

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Leraarspos
Sluitingsdatum: 13 September 2019


Tentmakerleraar of vastetermynpos waarvan werksure en termyn onderhandelbaar is met die opsie om te verleng.

GEMEENTEPROFIEL:

Kanoneiland is ’n plattelandse gemeente langs die Oranjerivier geleë, ongeveer 30 km vanaf Upington in die Noord-Kaap. Die gemeente bestaan uit 230 belydende en 81 dooplidmate.

LERAARSPROFIEL:

  • Die posbeskrywing sluit die primêre funksies van ’n predikant in soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde.
  • Leersuiwerheid in alle fasette van gemeentewerk en persoonlike opbou van die gemeente.
  • Kontak deur middel van Bybelstudie, huisbesoek en pastorale besoek.
  • Troues en begrafnisse hanteer soos van tyd tot tyd benodig word.
  • Die applikant moet betrokke wees by gemeente-organisering en -funksies.

DIENSVOORWAARDES EN VERGOEDINGSPAKKET:

Vir Tentmaker – aantal werksure sal onderhandel word. Vergoeding op pro rata basis ooreenkomstig werkure gekoppel aan sinodale skale.
Vir vastetermyn – aantal werksure en salaris onderhandelbaar.
’n Ruim pastorie is beskikbaar.

AANSOEKE:

Stuur volledige CV met ’n onlangse foto, met minstens drie verwysings na die skriba, Annelene Goussard, NGKerkkanoneiland@vodamail.co.za

Sluitingsdatum: 13 September 2019.

NAVRAE:

Pieter du Plessis (Voorsitter van kerkbestuur) 082 557 9734.
Ds Renier Lourens (Konsulent) 071 591 7013.

Die kerkraad behou die reg voor om, sonder opgaaf van redes, geen aanstelling te maak uit die aansoeke ontvang nie.