Kersfonds: Dís hoe ons ’n verskil kan maak

‘Impak’ is die wagwoord.

Dis wat jy deesdae oor en oor in die gange van nierege­ringsorganisasies hoor wanneer daar oor fondswerwing ge­praat word. Hoe (be)wys jy aan mense dat jy hulle geld goed gebruik en dat dit inderdaad die tipe verskil in mense se lewe maak wat hulle in die eerste plek oortuig het om minder vir hulleself oor te hou.

My doelwit met vanjaar se Kersfonds is om seker te maak dat die geld waarmee lesers ons so getrou vertrou tot maksimum impak gebruik word. En dat ons ook weer dáárdie stories vertel.

Die geskiedenis van hierdie Kerkbode-inisiatief is dat geen administrasiefooie gehef word nie en dat die totale bedrag wat ingesamel word onder kin­derhuise van die NG Kerkfamilie gedeel word. Ons staan vas hierby en verskerp die fokus deur direk te skakel met instansies om hulle nood en hoop eerstehands te hoor. Deur te praat met mense soos Riana Furniss van Steinthal-kinderhuis bui­te Tulbagh in die Wes-Kaap, wat aan ons gesê het: “Die graad van gebrokenheid onder kinders het 100% toegeneem”. Dis mense soos Riana wie se hande ons wil sterk maak. En in hierdie ruimte sal ek – vir die oorblywende ses uitgawes van Kerkbode in 2019 – lesers vertel hoe die geldinsameling vorder.

Jeanne van Niekerk

As jy kinders se lewe wil aanraak, vra ons dat jy oorweeg om ’n bydrae tot hierdie fonds te maak. – Jeanne van Niekerk, Kersfondsbeampte.

Betalingsopsies

Opsie 1: Betaal asseblief die bedrag direk in ons bankre­ke­ning. Die Kersfonds se bankbesonderhede is: Rekening in naam van: Kerkbode-Kersfonds Bank: Absa Rekeningnommer: 044306417 Takkode: 632005

Opsie 2: Skakel vir Jeanne van Niekerk, tel 021 8648 252, verskaf u bankbesonderhede en sy sal die bedrag van u reke­ning verhaal.