Vrouedag: ‘Televisie, selfone is deesdae kinderoppassers’

“Teesakkies weet nooit hoe sterk hul­le is voordat hulle in warm water beland nie.”

Judy van Rooyen, wat die verwelko­mings by die Vrouedaggeleentheid doen, haal Eleanor Rooseveldt onder groot gelag aan. Vrouedag word jaarliks deur Skuilkrans-gemeente in die ooste van Pretoria en Dameskring VisiePlus aangebied. Vanjaar op 17 Augustus 2019 is dit die 20ste bestaansjaar van hier­die geleentheid waar ongeveer 160 vroue uit Skuilkrans, Mamelodi en Eer­sterus, asook gaste uit ander gebiede, mekaar ontmoet.

Elmien Botha se tong-in-die-kies tema HOOP is nie ’n HOOP Tupperware deksels nie, spreek ’n ernstige on­der­werp aan. “Ons samelewing het on­ge­duldig met stadige mense geword,” sê Elmien. “Daar is min gevoel vir depressielyers, bejaardes en bedelaars. Die tegnologiese rewolusie het kinders se veerkragtigheid weggeneem. Televisie en die selfoon het oppassers geword terwyl ma kosmaak na werk.” Elmien vra of ons nie eerder na werk met ons kinders in die tuin behoort te speel en brood en koffie vir aandete behoort te eet nie?

“Ons ontneem ons kinders van hoop,” sê sy. “Dit doen ons met ons ne­gatiewe praatjies rondom die braai­vleisvure. Ons moedig ons kinders aan om elders werk te gaan soek omdat daar nie ’n toekoms in hierdie land is nie.”

Hoe moet ons dan optree? “Ons moet vir ons kinders hoop gee deur ons Christenskap uit te leef. Ons moet vir hulle die hoop van Romeine 5:3 gee,” sê Elmien. “… swaarkry kweek volhar­ding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop; en dié hoop beskaam nie …”

Elmien vertel dat sy grootgeword het in ’n huis waar goeie waardes en Christenskap ononderhandelbaar was.

’n Middag vol verrassings word afge­sluit met ’n puik vertoning deur die Eer­sterus-Baldansgeselskap.