Só wil dié span kinders ‘heelmaak’

“Ons wil nie ’n dak wat lek regmaak nie. Ons wil ons kin­ders heelmaak.”

So beskryf Petro Uren die doel van die “Butterfly-projek” wat hulle bedryf.

Uren is die bemarker van die Herberg-Kinderhuis op Robertson in die Wes-Kaap en volgens haar het sowat 39 van hulle 122 kinders spesiale te­rapie nodig. Dit sluit arbeids­terapie, sielkundige terapie en spraakterapie in. Dáár lê die behoefte, aldus Uren.

“Meeste van ons kinders het by ons beland met ernstige emosionele probleme en fisie­ke trauma. Daar is baie gevalle waar ouers kinders verwerp het, seksuele en emosionele mis­han­deling en verwaarlo­sing. Dit alles lei tot ’n lae self­waarde en gedragspro­bleme. Hul­le het toegang tot drie maat­skaplike wer­kers, maar hul­le be­no­dig siel­kundige terapie,” sê sy.

Jeanne van Niekerk

Om 39 kinders gespesialiseerde terapeutiese behandeling te bied, beloop ’n beraamde bedrag van R348 300, vol­gens Uren.

Uren en die span wat hierdie projek op Robertson be­stuur, tel onder die lys van begunstigdes van Kerkbode se jaarlikse Kersfonds.

Indien jy belangstel om men­se soos Uren se hande sterk te maak, vra ons dat jy ons Kersfonds ondersteun. – Jeanne van Niekerk, Kersfondsbeampte.

BETALINGSOPSIES

Opsie 1: Betaal asseblief die bedrag direk in ons bankre­ke­ning in. Die Kersfonds se bankbesonderhede is: Reke­ning in naam van: Kerkbode-Kersfonds. Bank: Absa. Reke­ningnommer: 044306417. Takkode: 632005.

Opsie 2: Skakel vir Jeanne van Niekerk, tel 021 864 8252, verskaf u bankbesonderhede en sy sal die bedrag van u reke­ning verhaal.

One thought on “Só wil dié span kinders ‘heelmaak’

  1. Sarel Strydom says:

    Julle werk is van onskatbare waarde en vertrou julle kry die hulp & bystand wat julle benodig. Msg julle en julle werk geseen word.

Comments are closed.