NG Simondium Familiekerk

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Leraarspos: Twee jaar vastetermyn, met die opsie om dit te verleng
SLUITINGSDATUM: Vrydag 20 September 2019.


GEMEENTEPROFIEL

Die NG gemeente Simondium lê in die mooi Paarlvallei, tussen Franschhoek en die Paarl, langs die R45. Die gemeente is ’n klein, maar groeiende geloofsgemeenskap wat as familiekerk funksioneer. Die kerngroep van die huidige betrokke lidmate is tussen die ouderdom van 30 en 45 jaar.

Die gemeente beleef ’n splinternuwe seisoen en is deel van ’n snelontwikkelende en groeiende gemeenskap. Die gemeente wil loop in die spore van Jesus en daarom staan hulle vir waardes soos eenvoud, egtheid, inklusiwiteit en diensbaarheid.

DIE IDEALE KANDIDAAT:

  1. Energiek, passsievol en toegewyd.
  2. ’n Leier wat die gemeente op ’n groeipad kan neem.
  3. Dinamiese en aktuele prediking.
  4. Gesinsbediening.
  5. Kinderbediening – huidige fokus op laerskool, met die potensiaal van ’n tienerbediening.
  6. Verstaan die leefwêreld van die millenials.
  7. ’n Bouer van verhoudings – met oud en jonk.
  8. Waardes van eenvoud, egtheid, inklusiwiteit en diensbaarheid.

VERGOEDINGSPAKKET:

Onderhandelbaar – tot vlak 5 van die huidige sinodale skaal.
’n Ruim pastorie is beskikbaar.

AANSOEKE:

Stuur asseblief u aansoek en CV, met twee referente aan:

’n Vraelys is op navraag beskikbaar en moet saam met die CV ingestuur word.
Kandidate wat die kortlys haal, sal gekontak word vir ’n onderhoud.

NAVRAE:

  • Ouderling Elsabé Koch (Voorsitter van die kerkraad) sel: 073 301 2425.
  • Ouderling Kobus Pienaar sel: 082 340 9294.

SLUITINGSDATUM: Vrydag 20 September 2019.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit enige van die aansoeke te maak nie.