Meer as sop en broodjies

“Dankie, dit het ons in staat ge­stel om die kin­ders meer te bied as net sop en broodjies as ’n hoofmaaltyd asook daaglikse vervoer skool toe en terug,” het Tanya Eales, direkteur van MTR Smit Kinderoord in Port Eli­za­beth, laat weet oor die bedrag vanuit die Kersfonds 2018 wat hulle vroeër vanjaar ontvang het.

Dit was juis in ’n moeilike tyd, toe die kinderoord op die subsidies van die Departement Maatskaplike Ontwikkeling gewag het, wat dié geld ’n groot gat kon toestop, vertel Tanya.

Jeanne van Niekerk

Maar daar is nog gate wat slegs deur donasies toegemaak kan word. Fondse vir behoef­tes soos uitstappies, afskeidsfunksies, skoolskoene en skool­­tasse wat breek, onder­klere en WiFi vir die tienermeisies se studiekamer word be­nodig.

Indien jy belangstel om men­se soos Tanya se hande sterk te maak, vra ons jou dat jy ons Kersfonds ondersteun.

Dankie aan ME Erwee, mnr De Jager en Izak en Johanna van der Merwe wat die afgelope ruk tot die fonds bygedra het. – Jeanne van Niekerk, Kersfondsbeampte.

BETALINGSOPSIES

Opsie 1: Betaal asseblief die bedrag direk in ons bankre­ke­ning in. Die Kersfonds se bankbesonderhede is: Reke­ning in naam van: Kerkbode-Kersfonds Bank: Absa Reke­ning­nommer: 044306417 Tak­kode: 632005.

Opsie 2: Skakel vir Jeanne van Niekerk, tel 021 864 8252, verskaf u bankbesonderhede en sy sal die bedrag van u reke­ning verhaal.