Nuus uit Nederland: Só lyk huweliksbevestiging nou, sê PKN

Delft (Nederland). – Die Protestantse Kerk in Nederland (PKN) het pas besluit om ’n verdere stap te doen om die verskil in huweliksbevestiging van homo- en heteroseksuele paartjies af te skaf.

Tans is twee aspekte van die PKN se houding van belang. Eerstens mag gemeentes self besluit of hulle homoseksuele huwelike wil bevestig, en tweedens maak die kerk ’n onderskeid tussen die “inseën” van homoseksuele huwelike en die “seën” van heteroseksuele huwelike. Eersgenoemdes dra liturgies en kerkregtelik minder gewig as “gewone” huwelike.

Dié onderskeid is pas deur die PKN se Algemene Sinode afgeskaf. Daarby is uitdruklik gestel dat die kerkorde “geen waardeoordeel gee oor die seksuele geaardheid van sy lede of oor hul persoonlike keuses as dit gaan om huwelike of ander lewensverbintenisse”.

Die begrippe “inseën” en “seën” van huwelike sal voortaan dieselfde liturgiese betekenis hê, “naamlik twee mense in hul huwelik of lewensverbintenis stel voor die aangesig van God, onder die gelofte van Sy bewaring, genade en vrede”.

Daarby het die sinode ’n beroep op gemeentes gedoen om “die veilige ruimte vir alle lidmate te vergroot waarin die gesprek oor geslag, seksualiteit en seën gevoer kan word”.

Die huidige situasie waarin gemeentelike kerkrade self kan besluit oor die voltrekking van homoseksuele huwelike bly bestaan.

’n Jaar gelede was die sinode nog onwillig om die verskil tussen die “inseën” en “seën” van huwelike af te skaf. Toe is gevrees dat dit die kerk kan laat skeur.

Blykbaar word nou gemeen die vryheid van gemeentes om self oor die saak te besluit is voldoende om ’n kerkskeuring te voorkom.

  • Hierdie berig is ná publikasie aangepas. – Red.